הייקו רישומים – ציפורה בראבי

Create your own book now!
ציפורה בראבי
About the Author
tsipi baravi
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
Read More

Create your own free book now

הייקו רישומים – ציפורה בראבי

by tsipi baravi

Artwork: ציפורה בראבי
Copyright © 2017

עט על 15/20

1
ציפורה בראבי

עט על 15/20

3
ציפורה בראבי

עט על 20/15

5
ציפורה בראבי

עט על 23/33

7
ציפורה בראבי

עט על 23/33

9
ציפורה בראבי

עט על 23/33

11
ציפורה בראבי

עט על 23/33

13
ציפורה בראבי

עט על 23/33

15
ציפורה בראבי

עט על 23/33

17
ציפורה בראבי

עט על 23/33

19
ציפורה בראבי

עט על 23/33

21
ציפורה בראבי

עט על 23/33

23
ציפורה בראבי

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.