המושג נראות ברב-תרבותיות

Create your own book now!
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

המושג נראות ברב-תרבותיות

by Oliya & Moshe
Copyright © 2017

 “משמעות המושג נראות היא האופן שבו המהגר נראה לעין המקומית”

1
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

“ייצוגו הסמלי של הגוף בזירות תרבותיות וחברתיות”

3
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

“נראות הפוכה – האופן שבו היהודי האתיופי חושף בגאווה את המרחב החברתי שלו”

5
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

נראות הפוכה – האופן שבו המקומי – היהודי האתיופי – נראה לישראלי “מהגר לרגע” באתיופיה

7
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

 אזור החפיפה בין המבט הצופה למבט הנצפה מאותגרים, תפיסת היהודי האתיופי כ”אחי” (שבתאי,1999) ולא עוד כזר נוכח (לומסקי-פדר ורפפורט,2010)

9
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

האחרות החיצונית הפיזית היא הסימן הבולט ביותר שמראה הבדל בין יהודי אתיופיה לבין החברה הקולטת בישראל, אחרות זו באה לידי ביטוי בצבע העור, צורת הלבוש וכו’.(ענתבי-ימיני,2010)

11
Artwork from the book - המושג נראות ברב-תרבותיות by Oliya & Moshe - Ourboox.com

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.