טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה

Create your own book now!
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com

טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה

by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד

Artwork: בנקסי ועוד...
Copyright © 2017

Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com

המשפט שלחשה אחת המשתתפות לדריפוס או לפיתגורס

“אני צריכה ביטחון!”

וזה בעצם מסכם את הכל…לא?

.

“הפירסום לא מאושר!”

העיקר שאת ח”כית מאושרת!

.

איי איי איי ,

להיות בת לאבא משורר גולה בארצו

זה כדאי!

 

3
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com

ראי כמה אני זוכר אותך” ו”המשיכי לשורר”,

אלו מילים של מי שמשורר בעצמו.

יפה הפועל לשורר

ראה בטוב

 רבקה איילון

24
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com
Artwork from the book - טוב סופר קרוב ממשורר גולה – גבר מחמד שובר שתיקה by Yoged Amnon שמאלית חברתית - אמנון יוגד - Illustrated by בנקסי ועוד... - Ourboox.com

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.