Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com
Jun 2014
Member Since
700
Published Books

טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר

by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון

Artwork: מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי

המעמד מחייב

או במקרה שלי –

חוסר המעמד מחייב.

מילה שניה כבוד.

מילה ראשונה – חוסר.

טוב נשמה,

שומעים את החיוך

בין טיפות העצב.

1
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

3
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

סעי בזהירות, יש ישראלים בחוץ

מאושר, בתום מסע של 30 שנה

מגיע לך להיות כזה

שלחתי לחברים מהזבל ולא עשו לייק

יש פער בין מה שחשבו עלי

 

למה שאני

 

גם בארגז החול וגם בחול

הייתי מנודה

עד שהדיגיטלי הושיטה לי יד

5
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

היי

אתה תוצר של כלכך הרבה דברים טובים ואיכותיים

מה קשור ואת מי זה מעניין מה

“חברים מהזבל” עושים ולא עושים

בחייאת

הבחוץ לא מעניין

הכל פנימה

שם הכוח

 

שלחתי להם כסגירת מעגל

שם הכל החל

ושחררתי

עכשיו אני קל

רק 103 קילו

7
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

הרבה סיבים

אכלתי ספה

לאכול הרבה פעמים ביום

וקצת

אכלתי ווספה

 

סקס?

בעלך לא מייצג…

האיש מכונה

9
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

11
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

לה לה לנד

ואני מכירה זוגות שהוא רוצה כל לילה

ולפעמים כמה פעמים ביום

יש לי שני זוגות חברים כאלו

ברצינות

לא

יש גברים כאלו הנשים מסכנות

ממש

קרועות צורה

שייענשו על כך שלא בחרו בי, היו ישנות טוב

רק מההליכה המוזרה שלהן אני מבינה שהיה לילה לבן

איתי היו ישנות כמו תינוק

יאללה ללה לבן, צ’או

מיאו, פסססס, מיצי

13
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

קנדום – רעי כעך לי

לתת כיסוי לאהבה.

כתבתי פעם:

“בהריון, אך עושה הפלה רגשית”.

 

יפה מבפנים ומבחוץ

ואולי

היופי הפנימי מקרין

אל תפרוש מהציבור

אמרה המכשפה של מקבת

והתפשטה.

15
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

17
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

19
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

התרסקת אין סוף

ובכל פעם

כתבת את עצמך מחדש

 

הכל דיגיטלי, 

או שהוצאת לאור ספרים עם כריכה ונייר

שניתן למשש?

“למשש אפשר.. רק את המחבר”.

 

21
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

23
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אמרתי לתלמידה – אבא שלך

היה התלמיד הטוב ביותר בביה”ס,

רק היה 1 יותר טוב ממנו. נחשי מי זה?

 

קראתי את הספר

וראיתי ששילבת משפטים ומילים מהתכתובת שלנו

מה שאומר שאני משרה עליך מוזה

מה ששלי שלי,

מה ששלך שלך.

הוא שאמרתי –

כל אחד יכול לכתוב

25
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

קרן אור מרוחקת בעליל

נמלטה בעלטה ועל גופה מליטה

ממיטתו של אלוף הארץ

בחזזיות…

 

מה שלום נסיך הכתר על דרך המלך?

איך עברה השבת?

עדיין עוברת.

אני שן עקורה המחפשת כתר.

הכתר מחפש אותך.

27
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

29
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

מכרת את סיפור חייך בחינם

משעמם משועממים.

עמדת להתאים שיק או שוק

זמן מיותר.

איש אינו מבחין בך,

זו מלחמת צללים, אלא אם –

סיפורך האיר לעצמו את

סיפורו

31
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

איש לא מעוניין בסיפור חייך

להיות סלב זה להיות מותנה

תמידי

בגרורות אהבת דעת הקהל

היפרע מהם

וניצלת –

וחיית.

33
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אני קורא לך

אל תצא מאזור הנוחות,

אם זה לא שבור אל תתקן זאת,

את הנוסחה של קולה לא מחליפים

שמור את עצמך בכספת

או על הספה בסלון

אף מאמן מדרבן לא יישאר איתך

לחבוש את פצעי הבינוניות,

הייה בינוני!

35
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

37
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אני חושבת

שתמיד הייתי מחוברת לצד הנשית,

ואני אומרת לך את זה אמיתי לפנים.

תאמין לי – מילה של גבר,

תרתי משמי.

 

אז נצלי אותי מינית,

הסעה הביתה עלי.

יש לי גב תפוס,

אם תצטרכי גלשן.

39
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

41
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אני חוזר ואומר

פקידת הלישכב לא התקדמה דרך המיטה

 

כשהייתי בגילך,

היינו באותו גיל.

 

יש שתי דרכים להצליח,

ע”י מצוינות או ע”י קשרים,

בקיצור תפרוש.

 

חבר טוב: “מתגעגע תתקשר למזכירתי בבורסה לתאם פגישה.”

עניתי:

שהמזכירה שלך תתאם עם המזקיר שלי.

43
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

לא מכירה חדש לי
צמא לאהבה?
מימך תמיד
אתה תקליטן
מתקלט רק בערום
רק עם חוטיני, שלא אתקרר
דרך עלם בעלמה
את עלמה,

ולמה?

45
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

באורגזמה
סיימתי 30 שנות יצירה
ראית תספר 500
– שיחקתי אותה עם הדיגיטלי
הורדתי. משא מהלב
היתי אצל פסיכיאטר והוא אמר לי

שאם לא אפרסם אמות
כך אמר?
מוות.

חיים ומוות ביד הסיפרון.

47
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

49
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

לא בא לי להתכבס בזה יש לי את זה פעם בשבוע
וזה הופך את הבטן כל פעם מחדש
להוציא מטענים ולכבס את הכביסה
הצבעונית
רק כך מנקים
נישמע מבטיח
איש עבודה
– ימים יגידו
מה אצלכם?
בדיוק אותו דבר

52
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

הגשמתי את חלומי
מהווה לי השראה
אחרים, מתרגשים, צוחקים
מזילים דימעה
זה היה חלומי והוגשם

פעמים אין ספור תכתבי….

כדי…

שתוגשמי.

54
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

דיגיטלים
לכן מעודד אותך לכתוב לצלם לרקוד….

וגם לברוח להתאוורר
איזה כיף להגשים
תחושה עילאית,
קרה לי נס,

יכולתי למות אלמוני תחת גשר המכביה

תודה צוקרברג,

שהבאת אותי עד הלום.

 

56
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

והרבה מזל
ועבודה שחורה משחור
לא פשוט והכי פשוט
התמדה וחריצות שם המשחק
להכניס ידיים לביוב של הנשמה
מלא חתחתים
קואצ’רים, סדנאות משחק.

חסכן לי להדביק את שירי בחדרי זבל של בניינים,

שזה המקום הכי ניצפה.

58
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

גאה בך וחותרת שבעלי יעשה את זה, הרווח לו עצמו ולכולנו
תעשי את זה את
הוא לא רלבנטי
זו תמיד את

גם כשאת

בין הפטיש לסדין.

60
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אבל הוא מושלם, אבל הוא צודק תמיד, אבל הוא יודע הכול
רק את חשובה,
זה הסוד
לא משנה אחרים
רק את עצמי
אני כל הזמן בדרך, בבנייה ובעשייה
חובתי לעצמי

לתת לי.

 

וכעת יכול לתת לך
מעניק מהשפע
מה שקיבלתי מחכמת המעגל
יש לי מאיפה
העוצמה היא בנתינה.

שלך,

נתן.

62
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

64
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

נשמע מפוייס עם העולם ובעננים, לתת לתת זה גם המוטו שלי
רק שלא יכלו כל חלקה טובה אצלי ויש לי המון לתת ואוהבת לתת

תחליטי, כמה, איך, מתי למי..
חיוך, מילה טובה, מבט

בקטנטנה
זו טעותך את טוטאלית

תמנני.
משק האנרגיות שלך בכאוס,

מילה של בכחוס.

66
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אתה אומר לי כיצד לנהוג,

קובע עובדות ורמת ההיכרות שלנו עדיין ברובד הקליפה הראשונה
אתה לא מכיר אותי ולא מדייק במקום בו אני נמצאת.

אני עובדת על עצמי כל יום וכל סיטואציה נושמת ורק אז מגיבה
כבר לא אימפולסיבית
מדבר על עצמי בלבד
אם טוב תקחי
אבל בעוצמה שלך חשתי
קונה מה שנראה לי
תמיד, הכי שוק, בזאר

– אז גמני בוחר מה שנראה לי נכון לי

68
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

לא תמיד אנחנו רואים את עצמינו במראה נכון
אני רואה
אכזרי
כלפי עצמי
לפני השתלה
– להתחיל להוציא את מה שאני מתכננת ולא מבצעת בתחום העוד ועוד
אחרת תמותי נפשית ואז פיזית
סרטן זו מחלה נפשית
גם לב של אבן
זה עיניין של פיקוח רפש
את על הקצה
לשרוף לך שטח, מיחייה
תתחילי בכתיבה ישתלם לך
תגלי שם אוצרות.

70
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

הספר לאימא
שם טמון המון

מוקשים
כותבת וכותבת
שבר אותי שכתבתי שירים בצוק העיתים והם עפו לי
וטוב שכך
שרפת את השחור מתוך חייך
עשיתי תרגיל בים עם מכשפה
שנתנה לי לשרוף שירים שלי בים
וזה הציל אותי

מהרבה אנרגיות שליליות

72
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

לפי התיאוריה שלך מחר אני לא קמה מתה מתה
זה שאת גוססת את יודעת לבד
זו ירידה בספירלה, כמעט לא מורגשת
אבל שוקעת. הפתרון
כתיבה לאימא, היא תעזור לך
אחרים את הודפת
גם את עצמך, כתבי תפילות
לא מתכונים, לא הספדים
פתחי לב, ניתוח לב פתוח
ואז יהיה סיכוי

לרפואה שלמה.

74
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

המחשב עם כל החומר ניגנב
הגונב היה שליח,
כדיי לאותת לך לשנות כיוון
להתחיל להתמודד עם הרגש
להרגיש הקלה, שחרור, נועם

כשתהיי פנויה רגשית יותר

כשפחדיך לא
יאחזו לך את הלב קבוע,

תצליחי.

76
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

זה יבוא וכשיבוא יבוא בגדול
שיבוא בקטן
הכי בקטן
בטיפטוף
של דמעות
איך מגיעים להיות יוצר?
בלצרף אות לאות
30 שנה
את הדברים הגדולים תמיד נידחה
3 עשורים,

של השקיה עיקשת.

ההשקיה משתלמת.

 

78
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אז…אולי בכלל תכתבי במחברת
המגע של העט בדף. ..
הריח של הדף
– את המחברות
לא תאבדי לעולם
אחת קבוע בתיק
וכשאת ערומה ברגש
הקורא מרגיש
כי כותבת לעצמך
אז אין מוניפולציה
מקווה שהחניכיים התאחו

צריך לקחת מידות לכתרים קבועים.

80
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

הכתיבה הצילה אותך
היא היתה רק כלי
אמצעי לצאת מהחושך לאור
ולהנות מהדברים הפשוטים
בשורות טובות
נחמות
השתלות
וישועות
אני אחרי השתלות, עכשיו זה החשיפה

82
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

84
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

לא ניצחת – זכית!!!
במלחמות מנצחים
בתחרויות מנצחים

זכית ואשריך!

אלוהים אוהב אותך

 

כותבת בדם ליבי

תתיידדי עם עצמך
זה מה התרגיל הכי קשה בעולם

– לכתוב בדם זה לא יעיל…

עדיף דיו

86
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

רכז זה”ב ארצי שומר עלי שאני לא אדרס

תן להסתכל על המרחבים

נוף בלי לחנוק
רק ככה, אחרת נסגרים
ומצד שני….כשאני פתוחה..

זה הכי פתוח.

אבל לא איתך,

עם החבר.

88
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אי שיוויון

נראה עם אנורקסית

פינטז על בולמית

 

גבר שמן יחשב עסיסי,

אישה מלאה –

נמוכה למישקל שלה.

 

גבר מכוער – יחשב בעל אופי,

אישה מכוערת – אין…

 

גבר נאה – יחשב למחזר,

גבר מכוער – יחשב למטריד

 

כל עכבה לטובה,

אלא אם כן אתה נידרס.

 

90
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

ילדתי הרבה ספרים,

גבר וולדני.

“חבל שאין לי הגבלת ילודה”.

 

אין אין אין חגיגה

בלי חגיגת. וסמי פיצוציה.

 

ההבדל בין אישה לגבר,

הוא שאישה היא באמת גבר.

 

אישה חכמה חושבת,

גבר חושב שהוא חכם..

 

אישה יפה וחכמה,

יופיה שמור לה לרעתך.

92
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

נעתרה להזמנתך לערב אינטימי עם מוסיקה ויין,

היא את חלקה כבר עשתה.

 

גבר מבוסס, חצי רגל בקבר,

אשתו עם חצי יד בכיס.

 

כשראיתי אותך,

חשתי שמצאתי את החלק השני שלי.

(אלמוני עם פיצול אישיות).

 

“כשנישכב אגהץ אותך”.

עדיף לגהץ אותך אהובי, נישמתי, כרטיס אשראי מהלך שלי.

(אלמוני על מונית).

 

תהיה שפן הנסיונות שלי

השפן של אנרגייזר לשרותך,

אבל רק ל 5 דקות

94
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

96
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

אלוף התודות / עדנה כהן
במילים מהודרות,
בכבוד ויקר מעונבות,
הערכה מנקודת הזינוק
עד קו הגמר…
אמנון שלנו
רץ למרחקים ארוכים
מהנץ החמה
עד אובדן נשימה…
בתיאור מפורט,
לפרטי פרטים
של הצחוק והכאב.

98
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

בסיפור המשתף
כל מחשבה ומעשה
ושב מהסוף להתחלה.
בכל שעה משעות היממה.
ספר תודה לסיום
שהוא רק התחלה,
אחריו נכונו לנו הפתעות
ומתחילה הציפייה
לספר הבא.

100
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com
מעין עצום מנחל, נהר, ממים ואפילו מים
מרשה לעצמך להתהלך ערום לאור יום ואומר לעולם:
אלו הם חיי וזה מה שיש.
אהבתי את התמונות,
חפשו את הדקויות והדביקו את החלקים
ולעולם הפאזל לא ייצא מושלם.
102

103
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

Suzana Kroter

לא סתם אומרים שלמילים יש כוח
ואתה… כנראה נותן את התקווה
.

Suzana Kroter

מאיש מדהים כמוך רק יכול לצאת עבודה מדהימה !!!!
.

Maya Hed

בשמחה מכל הלב :)
המון הצלחה. גאה בך מאוד.
.

Aya Hochshteadt Cohen

Amnon Yoged, איש אשכולות

אשר זכיתי שהנחה בכשרון כה רב את ערב ההשקה של ספרי,

מודה לך על דבריך החמים, ידיד יקר

105
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

107
Artwork from the book - טמבלוויזייה – לא נכון. אבל יפה מסופר by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by מירית יוגד, שאול יגודז'ינסקי - Ourboox.com

Arlette Mintzer

אלה ילדיך? נחמדים מאד!
.
אני מימין ואחי משמאל
.
וואו! חמד ממש.
.
יאאאאאא איזה ח׳תיך
109
אני לא מאמינה זה אתה
פשוט מגניב
.
גמני לא מאמין
.
אותם פנים , דומה לעצמך
.
ילד טוב ירושלים – קינג דיויד אדמוני.
110

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply