Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Jun 2014
Member Since
701
Published Books

יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה

by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון

Artwork: אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי

אהלן חברה של אגודת הסופרים.

מתגאה לומר שאיני חבר של – האגודה

   ולא של הרב שך צ’ח

ותרגיל ההיימליך המופרך, שעשה לנו

רבנו בן גוריון ע“ש לנתב”ג

משורר גולה בארצו

מזל”ט

בקרוב אצלך!

1
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

קול קורא לראשי אגודות הסופרים באשר הם שם:

שמעו,

האם לא הגיע הזמן להוביל מהלך שישנה את הקביעה המיושנת

שמשורר/ת וסופר/ת הינם/ן רק מי שפירסמו ספר בנייר.

בינינו, לא חבל על יערות הגשם??

בימינו חלק נכבד מהכתיבה היצירתית הענפה כבר מתבצע הלכה למעשה ברשתות האינטרנטיות ובפורומים.

הרי בסופו של דבר כל הכתיבה תהיה דיגיטלית…בארה”ב 50% מהספרים הם דיגיטליים.

כך נרוויח משוררים/ות שמצאו בית יצירתי בקבוצות יוצרים,

כתבי עת מקוונים וערבי תרבות – שכרנו יהיה במשוררנו.

3

The virtues of going virtual.

קישור לכתבה

.

http://www.jpost.com/page

.aspx?pageid=7&articleid=408477

4
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

Avihai Kimhai  

אין קשר בין היות אדם משורר לבין האופן בו הוא מפרסם את שיריו.

אלא שעדיין לצורך כניסה למיזמים, תחרויות וכדומה יש להציג ספרים מודפסים

 

אמנון

בינתיים….

הקידמה תגיע גם לכאן

לבטח.

 

 

 

6
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

Avihai Kimhai

אמנון לצערי בשלב זה התנאי הוא ספרים מודפסים.

אולי זה ישתנה בעתיד. צר לי

 

Mel Rosenberg

It will change

 

 

 

8
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

Avihai Kimhai

אמנון, כל הפרויקט (משוררים מקריאים שירה) הוא פרי החלטה של מנהל קול ישראל בניהול האומנותי שלי. אין קשר לאגודה. יש מאות אם לא אלפי משוררים. היה הכרח לקבוע תנאי סף. אגב זה גם התנאי להתקבל לאגודה. כל שנה מוצאים לאור 400 ספרי שירה מודפסים!!! שנים רבות יעברו עד שהדבר ישתנה..

 

אמנון

אחכה,

בין כה משוררים חיים לנצח!

10
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

The Jerusalem Post - Israel News

Prof. Mel Rosenberg (center) with his wife and Ourboox CEO Shuli Sapir-Nevo

and cofounder and CTO Ran Shternin.. (photo credit:Courtesy)

12
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
14
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
16
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
18
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

אמנון

אביחי יקר,

בימים אילו אני מסיים עריכת 2 כרכים גדושים כל טוב – “פסיפס יוצרים”,

פרי עטיהם של 44 חברי “יוצרים בצוותא”. יחד עם חברי להנהלה גיא רגב, ואשר דיין.

מקווה שעריכת שני הספרים מקנה כרטיס כניסה להימנות עם חברי אגודת הסופרים

והשתתפות בהקלטות כל ישראל.

נשמח לראותך ביום חגנו.

 

Avihai Kimhai

אמנון יקר בהמשך לפנייתך. בחרתי לענות כאן ולא בציבורי.
באשר לאגודת הסופרים, התנאי הוא שני ספרים שירה או פרוזה
ויש וועדת קבלה.
אני איני קשור בזה. לגבי הקלטת שירים.
הקריטריון הוא מאד ברור, שני ספרי שירה של המשורר…
אבוא לאירוע ברצון אם תזמינו אותי ואהיה פנוי באותה העת
20
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

איך בלחיצה אחת קטנה העולם משתנה…שיר ותמונה…מילים וצורה…ואנשים…מוכשרים…כולם אומנים ויוצרים…חוברים יחד לקבוצה אחת מוצלחת עם שיתופי פעולה מגשימי חזון…הופכים את הספר למראה וחלון…שיקוף והיזדמנות בכל גיל… לגעת בקידמה…לנשום אוויר פסגות עם הלב הנשמה ולהרגיש את טעם ההצלחה…תודה אמנון חבר יקר וקרוב…על ההשקעה בזמן הרב שאתה משקיע בנו ועל הרצון הטוב…לא מובן מאליו בכלל…יהי רצון ובבוא היום עבודותינו תראינה חלון נוסף והכל בזכותך…פורשת את השטיח האדום והחגיגי שאני שומרת לזמנים מיוחדים ולאנשים שהם טיפה יותר מאחרים ועוד טיפה אחת כזו…כמו טיפת גשם שנוגעת בנפש ביום שרב.

Edna Cohen

25
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

Edna Cohen

רעיון נהדר…כבוד אמנון…כבוד.
תודה לשולי ומל רוזנברג שהגשימו לאמנון את החלום הספרותי
ובזכותו/תם גם אנו המשוררים והסופרים בקבוצת יוצרים בצוותא
מוצאים את עצמנו במקום המודרני והנגיש כל כך לקורא.
יישר כוח לכם.

Shuli Sapir-Nevo

אמנון יוגד! אתה! אתה! אחד, יחיד ומיוחד ואין כמוך!!!
איזה ספר נפלא עם חדשנות,
מוביל שינוי בתחום הספרים ובנוסף , יש בו כל טוב של יצירות במילים ובצבע.
תודה רבה לך על כך שמעבר לזה שאתה אתנו,
אתה מוביל כל הזמן יוזמות חדשות וגם עושה במה ליוצרים חדשים כאן.

Reguev Guy

אין ספק שאמנון יודע לתת את נשמתו לאחרים
וחייבים למצוא לו עוד נשמה אחת בשביל עצמו.

Mel Rosenberg

כל הכבוד

 

31
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

Rachel Tucker-Shynes

התרשמתי מאוד מהיכולות שלך אמנון וירטואוז של רעיונות ביצוע
מילים רגשות….בלתי נדלה ובלתי מתכלה….מהפכן….

Edna Cohen

מסכימה עם שולי ספיר נבו – אחד ויחיד וכולך שלנו…עם שירי המחאה המרגשים…
עם האמירות המיוחדות המחברות ישן וחדש, היסטוריה ועכשיו…
אמנון עם הלב הגדול והחם שעושה לנו אריזות של מילים ותופר בסרט וירטואלי שירים וצבע…רעיון וטבע….עצב,
חיוך וחלומות שמתדפקים על החלונות ופותח לרווחה את התריסים המוגפים.
אמנון יקר מציאות של כולנו…כמה טוב שאתה כאן איתנו…כיף גדול !
33
Artwork from the book - יופי ודיסונאנס – אלם העתיד למראית הווה: מו”מ שמום משמים עם ראשי האגודה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by אילן מזרחי, עדנה כהן, אביה אחת, חווה קשתי, יונית בן-צבי - Ourboox.com

Amnon Yoged

כל המהלכים שלי להכניס את הכותבים הדיגיטאליים לאגודת הסופרים….
השאירו אותי בלי חברים… הגיע זמן לפנסיה שירית מוקדמת :-)

.

Barbi David 
אתה וחבריך תיכנסו לאגודת הסופרים
.

Amnon Yoged

בשמחה אהיה סגן שלך כשתהייה יו”ר (:
.
Barbi David 
עוד יבוא היום😀
.
 תהייה לנו הרבה עבודה לחבר את הצעירים לפעילות
ולמנף אותה כראויי….
35

Barbi David 
סומך עליך צעיר😀

.

Amnon Yoged

קבענו שאתה הצעיר
ואני המבוגר האחראי…(:
נ.ב:
בבקשה תזמין אותי להקריא באירועי האגודה,
כדי שאוכל לסרב…
 
36

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply