מאבק הנכים

Create your own book now!
Artwork from the book - מאבק הנכים by assaf benyamini - Ourboox.com

מאבק הנכים

by assaf benyamini
Copyright © 2017

בשנים האחרונות אני מנהל מאבק חברתי שמטרתו העלאת קצבאות הנכות באופן שיאפשר לנו, ציבור הנכים במדינת ישראל קיום מינימלי בכבוד. במסגרת מאבק זה אני אף משתתף בהפגנות מול רשויות ומשרדי ממשלה שונים. כידוע, כאשר מאבק מן הסוג הזה אינו מלווה במערכת של יחסי ציבור הדבר מפחית במידה ניכרת את סיכויי הצלחתו. אלא שנכים כמוני, שמתקיימים מקצבת נכות בסך 2589 שקלים לחודש מן המוסד לביטוח לאומי אינם יכולים לנהל עבודה מסודרת עם משרד או חברת פרסום בשל העלות הכספית הגבוהה.

            ?שאלתי אליכם היא: האם יש לכם רעיונות כלשהם באשר לדרכים באמצעותן ניתן להתגבר על קושי מן הסוג הזה

,בברכה

,אסף בנימיני

רחוב קוסטה ריקה 115,

כניסה א’-דירה 4,

קרית מנחם,

9662592. :ירושלים, מיקוד

מספרי טלפון: בבית-02-6427757

נייד-052-4575172

נ.ב. 1)מספר הזהות שלי: 029547403

 (2

כתובות האי.מייל שלי

029547403@walla.co.il

 hgf32urkw@gmail.com:או a815962@gmail.com    :או

assaf197254@yahoo.co.il :או

 ass.benyamini@yandex.com:או

 (3

:המסגרת הטיפולית בה אני נמצא

,”עמותת “רעות”-הוסטל “אביבית

,6 רחוב האביבית

,קרית מנחם

 ,ירושלים

9650816 :מיקוד

 .02-6432551 :מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל 02-6428351:או

 :עובדות סוציאליות מצוות ההוסטל, עימן אני נמצא בקשר

טל-050-5656457

או: גברת נעמי הרפז-054-4661758

avivit6@barak.net.il :כתובת האי.מייל של  ההוסטל

 :מנהל ההוסטל

.מר יבגני פאיקין

 (4

 :פרטים אישיים נוספים

 .45 :גיל

 :מצב משפחתי

.רווק

11.11.1972 :תאריך לידה

 :קופת חולים

כללית

1

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply