סיכום שנה

Create your own book now!

סיכום שנה

by SHAY
Copyright © 2017

טיולים

לא היה לנו השנה טיולים

1

מה “אהבתי” השנה

לא אהבתי כלום

2

על מה אני רוצה להגיד תודוש

לא אומרת כי אין לי על מה לומר תודוש

3

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.