Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Jun 2014
Member Since
700
Published Books

תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה

by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון

Artwork: רחל וורטה

תפילה לגיל

מחזיקה לו אצבעות
שיצליח ברצונותיו
מחזיקה לו אצבעות
שיואר באור כוכב

.

רק מגע אחד של קסם
רק גילוי של הנסתר
אז יפרוץ מולו סכר
של עולם חדש מופלא

1

זיקוקים רבים יפיצו את
אורות הנצחון
תהילת עולם תמתין לו
בפתחי הדלתות

.

מתפללת שיצליח
שיראה את משאלתו
שיואר באור כוכב
שליבי יגן עליו תמיד
ועל מהותו.

2
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

אמא

את אם את יודעת..
כיצד החיוך שלו
ממיס אותך בכל
פעם מחדש..

 

את אם את יודעת
גם כשאת עייפה
לקום לתת לו את
כל שנדרש.
את
עוטפת אותו
בחום מנחם
חובקת אותו
בכוחות של אם

5

רק את יודעת כמה
אהבה נדרשת לך
שבאה בטבעיות
את אם.. את לא
שוכחת לאגור עבורו
בכל פעם כוחות
מחודשים

 

בחיוך בחיבה
לגשת את שעותיו
להנעים.

6
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

צלילות

צלילות הדעת
במרחב הזמן
נוגעת ברבדים נוגים
שונים של היותנו כאן
נושקת לעבר
המתרחק
לוטפת את המתהווה
כאן ועכשיו

11

אוצרת רגשות
שמחים
של התחלה ומתחזקת
את
שהיה ולא הושלם
לא עוצרת את עצמה
מול
שקיפות. הזמן
ואנו פה מולה
מתמלאים
ברגש
שאינו תם

12
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

שמש. שמש
באה בימים
איך שהשנים.
חולפות
רוקמת לנו. את
קרניה
במשך ימים
מחממת כל עוד
שניתן
את היקום
המתרחש ונרקם

16
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

סערה

סערת. הסערות
גדושת רוחות
שוברת. ענפים
רמים. חזקים
רק אנחנו לא
נשברים
יודעים
לשרוד
להבין
להפנים

26
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

שירה
שירתו תלחש הרוח
לעצים לעננים
תנגן מיתר פרוע
בצמרות העצים

עת יישן תשרוק
הקשת
במרחב הזמן השר
צפוריו ירונו על ענפי
ברוש ואילן.

28
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

עם הזמן
עם הזמן לאט לאט
מצאנו שאנו שונים

משהו בנו קמל
משהו בנו נחמל
משהו בנו נחבל
נגלה או הוסתר
נסער נשמר
גם זהר

31

עם הזמן לאט לאט
אנו נושמים את עצמינו
מחדש כצמח אשר
מעיר את עליו
לחיים
אנו
נושמים את התחושות
הקודמות הראשוניות
טרם אספנו מעלינו
אסופות של משקעים

עם הזמן אנו
לומדים כיצד
לחיות עם
השינויים.

32
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

הגפן
פרחה הגפן
אשכולות עמוסים
בענבים ירוקים עלים
צומחים מסתעפים
ענבים יפים רעננים
ניבטו מול עיניו

עכשיו הפריחה מרהיבה
מהדהדת את התחדשותה
באויר הפתוח ואיתה גם
הוא נושם לעומק
לתוכו את הירוק המרנין
חושב הוא על ימים רחוקים
על העבר על העתיד להגיע
מתפלל לאלוהיו
מי ייתן והפריחה הזו

34

הליבלוב המחייה כל נפש
יניבו לו גם ימים של בשלות
טובים נעימים מבשרי טוב
ימי חסד ימי שלווה
ימים של נחת תקווה
ואהבה.

35
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

וואוו נהדר.

איזה יופי הפתעה נעימה.

שמלווה. ומנחמת אותי.

לתוך. הגעגוע אל גיל.

תודה תודה תודה

אתה איש מופלא

זכיתי אין מה לומר

.

נהדר…יצאת. עוד. ספר.

וגיל המתוק. חלק מימנו.

מאוד מאוד ריגשת אותי.

ושוב. תודה. על המאמץ.

Rachel Werta

37
Artwork from the book - תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל וורטה - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (2)

Leave a Reply

2 thoughts on “תפילה לגיל ולאמהות, שילדיהן באשר הם שם – רחל וורטה”