ספר על איטליה

שם המורה דבורה כיתה ה2 בית ספר עין הקורא תאריך הגשה 30 ביוני 2017

Create your own book now!
Artwork from the book - ספר על איטליה by italymarina - Illustrated by מרינה מינגליוב - Ourboox.com

ספר על איטליה

by italymarina

Artwork: מרינה מינגליוב
Copyright © 2017

1

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.