Will you be my friend project (BE TWIN)

Create your own book now!
Artwork from the book - Will you be my friend project (BE TWIN) by Şerife Serap MUTLUAY - Illustrated by Şerife Serap MUTLUAY - Ourboox.com

Will you be my friend project (BE TWIN)

by Şerife Serap MUTLUAY

Artwork: Şerife Serap MUTLUAY
Copyright © 2017

STEPS OF THE PROJECT

Step 1  ( October 2016 ) : About the project .

Step 2  ( November 2016 ) : Present yourself : Pupils ETWINNERS .Conference.

Step 3  ( December 2016) : Send  christmas card (e-mail, adress)

Step 4  ( January2017 ) : Posting items of the project

Step 5  ( February 2017) : Visual- conference.

Step 6  ( March2017 ) : Promotional activities

Step 7  ( April 2017) : Generalize- web site- Evaluation

1

Choose Logo-Poster

 

http://www.tricider.com/admin/2RguEJ1tjS7/E25krOXWgwX

 

http://www.tricider.com/admin/2cCuOuSRuxJ/AxOcPnfAiN3

 

2

 

LOGO PADLET

3

Padlet ile yapıldı
4

WEB 2.O ARAÇLARI

5
6

CHOOSE POSTER/Tricider

7

8

Choose Logo

9

10

SCHOOL VIDEO

11

12

Facebook Grup Link

13

BE TWİN PLAN

1. Match two students from one partner to another.

2.The teachers will be able to do independent activities with the partner schools.

3.Technological vehicles will communicate with Skype and TwinSpace.

4. Use one Web 2.0 tool every month.

5. Plan an event on the training topics that you have partnered with each month.

6. Some schools will share the activities with other friends in the school. Teachers will also take the team.

7.The teachers will share with the students in the school that at least one of the activities in the course subjects is common.

8th learner panel will be held. Blogs must be created.

9.Final products made during the year will be exhibited in the school. It will be published on the social media.

15

PROJE PLAN

1. İki ortak okul bire bir öğrencileri yada sınıfı eşleştiriniz.

2.Öğretmenler ortak okullar ile bağımsız faaliyetler yapabileceklerdir.

3.Teknolojik araçlardan skype ve twinspace ile iletişim kuracaklardır.

4.Her ay bir tane Web 2.0 araçlarını kullanın.

5.Her ay ortakla belirlediğiniz eğitim konuları üzerine bir etkinlik planlayın.

6.Ortak okullar etkinlikleri okuldaki diğer arkadaşları ile paylaşacaktır. Öğretmenleri de ekibe alacaklardır.

7.Öğretmenler ders konularının içindeki etkinliklerden en az birini ortak olduğu okuldaki öğrencilerle paylaşacakltır.

8.öğrenci panoları yapılacaktır. Bloglar oluşturulmalıdır.

9.Finalde yıl boyunca yapılan ürünler okulda sergilenecektir. Sosyal medyada yayınlanacaktır.

16
PARTNER1 PARTNER2
Güldane gedik Emine Ataç
Uğur Koçak Güler Dağlı Korkmaz
Serap Mutluay Natailia Orlyk
Zehra Güleniş Şaduman Yalçınkaya
Nilay Kıymacı Hülya Uysal
Mehmet Emin Saganak İlknur İnam
Valentina Aslan Hatice Gök
Didem Temiz Olcay Bildirici Eyyüpoğlu
Ayşenur Nayır Bilgeşen Demirkaya
Elif pelin eriş Utku Sezer Bildircin
Halime Can Gülnarin Acar

LALE KARAYİĞİT

Nilüfer Dinç Demirok

 

ENTELA KREKA -GONDOLFO CASCİO

JAMİLA SOUİSSİ-YİANNİS THEMELİS

17

 

163 Members

31 Teachers,

132 Pupil(s)

18

 

 

LINKS

http://www.ourboox.com/books/will-you-be-my-friend-project-be-twin/

https://twinspace.etwinning.net/26750/home

https://www.facebook.com/groups/1333918726640593/?ref=bookmarks

19

 

BURSA AR-GE

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında uygulanan eTwinning projelerinin bir araya getirilmesi ile “eTwinning Projeleri Bursa Bülteni” hazırlanmıştır.Will you be my friend project (BE TWIN) Bültende yer almıştır.

 

http://bursaarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/20153839_etwinningbYlten22.pdf

20

 

 

THE END

21

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.