“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра

ДГ „Мир” гр.Мездра е част от системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират Read More
 • Joined Dec 2021
 • Published Books 7

Скъпи родители, приятели и партньори на ДГ “Мир“ гр.Мездра,

 

Удоволствие за нас е да Ви представим „Нашето бъдеще!“- електронно списание на ДГ “Мир“ гр. Мездра!

 

Списанието е създадено от педагогическия екип към ДГ

“Мир“ гр. Мездра и първият му брой  излиза през м. януари 2022г.

Целта на сп.“Нашето бъдеще!“ и нашия екип е да предоставим възможно най-богата и полезна информация на читателите, във връзка с дейността на детската градина, актуални към момента иновативни образователни практики, постиженията на децата и колектива, полезни съвети за родителите, важни съобщения, празници и мероприятия,  различни интересни и забавни рубрики.

 

Е-списание „ Нашето бъдеще!“ е  организирано  ежемесечно в електронен вариант.

Във виртуална среда, списанието  обединява усилията на всички, които се ангажират със създаването на модерна и прогресивна образователна политика на ДГ“ Мир“ гр. Мездра.

Добре дошли на страниците на брой 2, м. февруари 2022г. на сп. „Нашето бъдеще!“

2
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

В бр.2, м. февруари 2022г. четете:

І. Календар на събитията: мероприятия и събития през м. януари 2022г.

1.Страничката на яслена група “Патешки лудории”-стр.5

 • Изработване на картички по случай Бабинден.
 • Честване на рождени дни.

2.Страничката на І-ва възрастова група А „Вълшебство“-стр.9

 • 1. Инициатива „ “Деца играят за деца!“- драматизация на приказката „ Дядо и ряпа“- онлайн представяне на драматизацията пред децата от другите възрастови групи в детската градина.

3.Страничката на І-ва възрастова група Б „Васил Левски“-стр.11

 • Решаване на казуси, свързани с възпитанието на детето.
 • Дискусия за поддържане на психичното и физическото здраве на детето.

4. Страничката на ІІ-ра възрастова група „ Мики Маус“-стр.13

 • „ Училище за родители“- здравна беседа с медицинското лице от детската градина на тема „ Закаляване и здраве на нашите деца“;
 • Зимни забавления с родителите на открито;
 • „ Училище за родители“- дискусия с членовете на комисията по превенция и противодействие на тормоза и насилието в детската градина на тема „ Агресията не е игра!“;
 • Мероприятия с децата по случай отбелязване на Бабинден.
 • 5. Страничката на ІІІ-та възрастова група  “Смехорани“-стр.19

 • Отбелязване на Бабинден и Денят на родилната помощ- изработване на картички по случай 21-ви януари за служителите на АГО към МБАЛ-Мездра и поздрав от децата.
 • „Изработване и поставяне на къщички-хранилки за птици.“- мероприятие, заложено в плана на Етичната комисия към детската градина.
 • 6. Страничката на ІV-та възрастова група „ Мечо Пух“-стр.21

 • Отбелязване на празника на ромите- „Банго Васил“- 14-ти януари.
 • Съвместна разходка със семейството до близкия парк в гр. Мездра.
 • 7. Страничката на разновъзрастова група „ Пчелички“ с. Долна Кремена-стр.23

 • Изработване на кукерски маски и организиране на изложба съвместно с НЧ „Просвета-1897“ с. Долна Кремена.

 

ІІ. Постиженията на нашите деца.- стр.27

ІІІ. Нашите постижения.- стр.31

ІV. Дейности с родителите.- стр.41

V. Информация за предстоящи мероприятия и събития.-стр.45

VІ.  Рубрика „За Вас родители, нашите съвети!“- ” Как да помогнем за развитието на детската реч?”-стр.47

VІІ. Рубрика „Весели случки, разказани от деца!“-стр.49

VІІІ. Рубрика „Рождени дни и чествания“-стр.51

ІХ. Рубрика „Нашите игри!“-стр.53

4
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на яслена група “Патешки лудории”

 

 

 

 

Децата от яслена група “Патешки лудории”, изработиха съвместно с медицинските специалисти  и помощник-възпитателите, картички по случай Бабинден.

 

Децата и екипа на яслена група поздравиха своите приятели,  по случай рождените им дни.

6
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на І-ва възрастова А група “Вълшебство”.

 

1.Децата от първа възрастова група А “Вълшебство” пресъздадоха в драматизация приказката “Дядо вади ряпа”.

Екипът на групата  предостави на родителите и на всички екипи в детската градина онлайн драматизация на приказката “Дядо вади ряпа” под наслов “Деца играят за деца”.

 

https://youtu.be/TdQlzmOlcWQ

 

2.Отбелязване на празниците Йордановден и Ивановден. Имениците Божидар Петров и Ивайла Гоцева почерпиха с лакомства всички деца от групата.

10
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на І-ва  възрастова Б група “Васил Левски”

 

 1. Решаване на казуси от родителите, свързани с възпитанието на детето.

Казус 1

Дете постоянно нарушава правилата в групата. След направени няколко забележки, учителя го лишава да играе на любимата си игра. Детето се оплаква в къщи. Реакция на родителя – той заема страната на детето, без да потърси учителя за разговор и му купува същата игра.

Предложете решение на казуса!

Казус 2

Дете не желае да ходи на детска градина. Причината е, че не иска да поема дежурствата за храна когато е негов ред. Родителя заема позицията на детето.

Предложете решение на казуса!

Казус 3

Как мислите, какъв трябва да е баланса в семейството? Двама строги родители, двама либерални родители или един строг и един , който прави всичко вместо детето.

Предложете вашият вариант!

Презентация за родители на тема: „Психическо и физическо здраве на детето“

12
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на ІІ-ва възрастова група “Мики Маус”

 

Ето го! Снегът е вече на перваза на прозореца. До вчера всичко беше мрачно, тъжно и грозно, а тази сутрин – бяла завивка е обвила земята в утеха и спокоен сън. За децата той е несекващ източник на радост, игри и забавление, които не се случват всеки ден, дори и през зимата.

Закаляването през зимата е от изключително значение за имунитета. Към студа са чувствителни голяма част от вирусите и бактериалните причинители на болести. Много важна част от игрите в снега е повишената двигателна активност в сезон, когато повече от дечицата се движат по колите от училище/градина и обратно. Снегът развива въображението, работата в екип и не на последно място – той е така необходимото разнообразие в иначе кратките, но тягостни зимни дни.

Игри със сняг”

1.Бой със снежни топки. Това остава най-любимата игра за минимум от две деца. Може да променим играта със засади и тактика, ако имаме повече пространство. Да се разделят на отбори и да имат цел за постигане. Вариант за снежните топки е целене в мишена или събаряне на повече мишени.

2.Снежен човек е класика за всяка възраст. Това е игра, която развива екипната работа и координацията, въображението. Нека снежните човеци да бъдат различни от обичайните. Дайте на децата не моркови и копчета, а моливи и стар пластилин, да ползват подръчни материали от навън – клонки, листа и др.. Снежните човеци може да бъдат карикатури на някой възрастен или да изобразяват сценка, вашето семейство, а защо да е само човек, като може и да е кученце или мече.

3.Да построят зимна крепост или цял град. Не е нужно да е много високо, но от снежни стени може да се издигне прилична “постройка”, в която те да измислят други игри, които уж обичайни, стават съвсем различни, ако “играчките” им е само снегът. По-сръчните могат да направят цяло иглу, стига снегът да е плътен. Не се притеснявайте, че вътре е студено – снегът е отличен изолатор.

4.Пързалка. Макар мястото в градовете да е вече оскъдно да стане голяма и спокойна пързалка, тази игра има всичко да бъде най-любимата. Хубаво е децата да са на приблизителна възраст, защото големите, завладени от адреналин, може да не опазят и изчакат малките. Необходимо е повече време да се направи хубава пързалка, но пък ако стане добра, може да остане до топенето на снега.

5.Рисунки и фигури в снега. Например можете са направите конкурс за най-красив снежен ангел или друга рисунка в снега. Изберете жури и се включете и вие в конкурса. Да се правят снежни ангели е прекрасно усещане за всяка възраст, а може и да се рисува с клечка в снега – снежинки, лица или да се пише дума, която някой да познае, като бесенка. Не забравяйте да им кажете, че жълтия сняг не се яде.

14
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

“Агресията не е игра”- презентация за родители!

 

 

 

 

Тук можете да се запознаете с презентацията:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2f42c26a-4fa9-3650-ba1d-63b01f44ab16

17

Отбелязване на Бабин ден в Дом за стари хора, гр. Мездра.

 

 

На 21-ви януари, родителите и екипа на втора възрастова група “Мики Маус” посетиха Дом за стари хора в гр. Мездра по повод отбелязване на Бабин ден. 

Децата изработиха и подариха на потребителите на институцията ръчно изработени хартиени букетчета, а родителите от родителския актив на групата им връчиха поздравителен адрес по случай празника.

18
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на ІІІ-та възрастова група “Смехорани”

 

 

 

На 21 януари по стар стил отбелязваме Бабинден – Ден на родилната помощ. За празника децата от ІІІ-та възрастова група “Смехорани” изненадаха персонала на акушеро-гинекологичното отделение към МБАЛ – Мездра с ръчно изработени от тях картички, които им поднесоха лично при строго спазване на противоепидемичните мерки. Децата бяха научили и кратко стихотворение за случая, което изпълниха пред д-р Владимир Цеков (началнил на отделението) и главната акушерка Елена Шифелбайн. В замяна лекарите бяха подготвили лакомства за малчуганите.

 

Поздрав за всички баби от нашите деца:

https://youtu.be/pxUgrNHWTEQ

20
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на ІV-та възрастова група “Мечо Пух”

 

 

На 14.01.2022г. децата от ІV-та възрастова група “Мечо Пух” отбелязаха денят на ромите “Банго Васил”. С много веселие, танци и песни, те пресъздадоха и споделиха празника.

Най-големият празник на ромите от всички вероизповедания е Василица/Банго Васил/. За ромската Нова година на трапезата трябва да има сготвена птица- гъска, пуйка или петел. Месят се три погачи- едната за Бог, другата за Банго Васил и третата – за къщата.

Тук можете да проследите изпълнението на ромския танц:

https://youtu.be/cmSd6VTIVls

 

22
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Страничката на разновъзрастова група “Пчелички” с. Долна Кремена

 

Изложба, посветена на зимните празници  откриха в мездренското село Долна Кремена. Инициативата е на филиала към ДГ “Мир” гр. Мездра, разновъзрастова група “Пчеличка”, съвместно с НЧ “Просвета 1897” в с. Долна Кремена.

Специално място в изложбата намира обичаят и традициите, свързани с кукерите. Маски, изработени от децата, записани за задължително предучилищно образование са изложени във фоайето на читалището.

Децата бяха посрещнати от г-жа Милка Пухалска- библиотекар, която откри изложбата.

Петя Митинска- педагогически специалист към детската градина, разказа на децата за обичаите и традициите при създаването и предназначението на кукерските маски.

“Важна задача на съвместната ни работа е да запознаем децата с българските обичаи и обредната система в нашият роден край”, сподели детската учителка Петя Митинска.

Директорът на детската градина благодари както на екипа, така и на г-жа Милка Пухалска за съвместната работа и инициативите на двете институции.

НЧ “Просвета 1897” с. Долна Кремена и разновъзрастова група “Пчеличка” работят заедно от дълги години и често организират и провеждат срещи и мероприятия, свързани с българските обичаи, традиции и празници.

24
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Постиженията на нашите деца 

 

1.Участия по проекти към е-Twinning и Програма Еразъм + на децата от първа възрастова група А “Вълшебство” и трета възрастова група “Смехорани”:

 

Изпълнение на българската песен “Стани ми, стани, Нине” от децата от Словакия:

https://youtu.be/myEqk00Oyao

 

Изпълнение на децата от трета възрастова група на коледната песен от Полша:

https://youtu.be/VWgKMukH27E

 

Изпълнение на българската песен “Стани ми, стани, Нине” от децата от Гърция:

https://youtu.be/2erfUyKQr-Y

 

2.Децата от трета възрастова група изработиха картички и поздравиха служителите на АГО към МБАЛ-Мездра по случай Бабинден.

3. Децата от всички възрастова групи взеха участие със своите родители при изработването на къщички-хранилки за птици.

4.Децата от втора възрастова група изработиха хартиени букети и ги подариха на потребителите на Дом за стари хора в гр. Мездра.

5. Децата от разновъзрастова група “Пчелички” с. Долна Кремена изработиха кукерски маски за подреждане на изложбата в читалището към с. Долна Кремена.

 

28
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Нашите постижения

 

 

І. Съвместен проект в  E-twinning “Детска Коледа”

 1. През м. декември 2021г. и м. януари,  педагогическите специалисти- Вероника Дичева, Иванка Митова, Изабелла Хаджийска и Надежда Петкова взеха участие по проекти на e-Twinning.Съвместно с парньорите от ДГ “Братя Грим” гр. Шумен осъществиха проект “Детска Коледа”. Дейностите по проекта бяха следните:

 • Запознанство- Видео поздрав между децата от двете детски градини;

 • Започване на рисунка с коледни акценти и довършване от парньора;

 • Започване на измислена приказка и довършване от парньора.

 • Дейностите по проекта продължават и до днес.

32
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

ІІ. Основател по проект “Christmas cards exchange”.

 

 

 

През м. декември, Надежда Петкова- педагогически специалист на трета възрастова група основа съвместно с партньори от Полша международен проект към e-Twinning “Christmas cards exchange”. Държавите- участници  в проекта са:България/1/, Италия/1/, Полша/1/ и Турция/2/. В този проект бе заложена  една дейност  за съвместна работа- размяна на ръчно изработени коледни картички по пощата.

34
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

ІІІ. Парньор по проект “Getting to know christmaas in other countries”

Надежда Петкова- педагогически специалист в трета възрастова група взе участие като партньор по проект “Getting to know christmaas in other countries” съвместно с детски градини от България/2/, Гърция/3/, Естония/1/, Испания/2/, Италия /1/, Полша/2/, Румъния/1/, Словакия/2/, Турция/2/. Дейности по проекта са:

 • Предложение за лого на проекта;
 • Изработване на коледни картички и изпращане на партньорите;
 • Създаване на презентация с традиции и обичаи на страната;
 • Възприемане на чуждестранна песен, свързана с традиции и обичаи. Децата от трета възрастова група към ДГ “Мир” разучиха коледна песен от Полша, а българската народна песен” Стани ми, стани Нине” бе избрана от децата от Гърция и Словакия.
 • Създаване на коледна викторина;
 • Децата от трета възрастова група получиха новогодишни картички от Гърция, Естония, Испания, Словакия и Полша.
 • Дейностите по проекта продължават и до днес.

Тук можете за видите коледната викторина:

https://wordwall.net/resource/26579714

36
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

 

 

 

ІV. Вътрешно-институционална квалификация на тема:

 

1.”Уеднаквяване на изискванията на дейността на помощник- възпитателя”, проведена с помощник-възпитателите в детската градина от главен учител Цецка Йотова.

2.”Психическо и физическо здраве на детето”- вътрешно-институционална квалификация, проведена с педагогическите специалисти от екипа на първа възрастова група Б “Васил Левски”.

 

38
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Дейности с родителите

 

 

Децата и родителите от всички възрастова групи в детската градина изработиха къщички-хранилки за птици от различни материали.

Инициативата е заложена в плана за дейността на комисията по етика към детската градина.

През пролетта къщичките ще бъдат монтирани в градската алея, както и в двора на детската градина.

Благодарим на всички родители за активната дейност и отчивчивост в организираните мероприятия на детската градина.

 

42
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Информация за предстоящи мероприятия и събития.

 

 

 1. Яслена група- Изработване на мартенички съвместно с родителите на децата.

 2. Първа възрастова група А “Вълшебство”Запознаване родителите на групата с презентация на тема:  “Агресията не е игра” изготвена от Комисия за превенция и противодействие на тормоз и насилие над деца в ДГ “Мир”.

 3. Първа възрастова група Б “Васил Левски”-Участие в ритуала за отбелязване годишнината от обесването на Васил Левски; – Изработване на мартенички.

 4. Втора възрастова група “Мики Маус”- “Поклон пред теб, Апостоле!“-посещение, поднасяне на цветя и отдаване на почит, съвместно с родителите на паметника на Васил Левски;– “Работилничка с родители“- „Мартенска работилничка“- изработване на мартеници.

 5. Трета възрастова група “Смехорани”- Изработване на венец от децата и поднасянето му на паметника на Васил Левски;- Изработване на поздравителни картички по повод празника на мама;- Изработване на мартенички.

 6. Четвърта възрастова група “Мечо Пух”-Изработване на табло, по случай отбелязване гибелта на Васил Левски с участието на родителите;- Изработване на мартеници, съвместно с родителите и подготвяне на изложба.

 7. Разновъзрастова група “Пчелички”-“Петльовден- отбелязване на празника на мъжките рожби”;- Международен ден за безопасен интернет- презентация;- Отбелязване Ден на пчеларя- 10-ти февруари;- Изработване на валентинки;- Поднасяне цветя пред паментната плоча на Васил Левски в с. Долна Кремена.

46
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “За Вас родители, нашите съвети!”

 

Как да помогнем за развитието на детската реч?

 

Развитието на речта и обогатяването на речниковия запас на детето не е обезателно свързана с помощта на логопеди или други специалисти. Ако малкото няма конкретен проблем, вие сами може да постигнете доста добри резултати. Ето как:

 1. Занимавайте се с говоренето му още от раждането
  За това съвсем не са нужни умни методи. Ще ви помогнат детските песнички и стихчета, народните поговорки и т.н. При тях има много повтарящи се думи, които детето добре разпознава слухово. Освен това ритъмът и постройката на стихчетата, която кара малкото да ги запаметява и повтаря лесно, рано или късно ще дадат резултат.
 2. Развивайте фината моторика
  Доказано е, че малкият мозък (който е част от главния) отговаря не само за координацията на движенията, но и за артикулацията на звуците. С други думи, развивайки фината моторика на ръцете на детето, вие спомагате и на развитието на речта му. Поощрявайте желанието му да си играе с копчета, монети, да копае в пясъка, да реди лего и т.н. Всичко това – само под зоркия ви поглед, разбира се.
 3. От самото начало учете детето да говори правилно
  Разбира се, много е мило и забавно малкото да ти каже „ласбила се“ вместо „разбира се“. Това се случва, защото артикулационният апарат все още не е много добре развит (не са се появили още всички зъби и езикът на малкото не е добре подвижен). Тактиката ви в този период е правилно да произнасяте след детето думата, която то е казало, но без да акцентирате вниманието му върху това, че не я е казало както трябва.
 4. Поощрявайте общуването му с връстниците
  Отдавна е забелязано, че децата активно започват да учат нови думи от момента, в който тръгнат на детска градина. Особено бързо възприемат в процеса на свободната игра, когато няма педагог или възрастен. Ако детето ви все още не е достигнало възраст за градина, общуване с връстниците може да му организирате на всяка детска площадка или в парка.
 5. Четете му по-често книжки
  Поинтересувайте се каква литература е подходяща за възрастта на вашето дете и започнете да му четете. Обезателно се спирайте на по-рядко срещани думи и изрази (метафори, сравнения и т.н.), като обяснявате тяхното значение. Ето така много лесно ще обогатите речниковия запас на детето.
 6. Давайте му гатанки
  При всеки удобен случай – на преглед при лекаря, на разходка, по пътя към вкъщи от детската градина и т.н. Не е нужно да е в рими, може просто да изброявате свойствата на предмета или нещото, което трябва да се отгатне. Вероятно отначало ще си го отгатвате вие, но после ще започне и детето.
 7. Заедно сравнявайте предмети
  Докато се учите да задавате и отгатвате загадки, усложнете задачата. Предложете на малкото да сравни два различни предмета. Нека то да намери характеристики, които ги обединяват и други, по които се различават. Като пример – предложете да сравни дърво и храст.
 8. Научете го на обобщаващи думи
  Обяснете му, че с една дума може да се нарекат щъркела, гълъба и врабчето (птички) или камиона, топката и тротинетката (играчки) и т.н. Нека малкото да се научи да ги обединява по общ признак.
 9. Изразявайте се точно
  Този начин за развитие на речта (за разлика от предходния пример) учи от общата група думи да се разграничат конкретни по техния смисъл. Например, кажете на детето да си обуе не обувките, а маратонките, кецовете или сандалите – според случая; не панталоните, а анцуга, късите гащи и т.н. Нека то да се научи, по какво се различават предметите един от друг и, наричайки различните им признаци, да развива собствената си реч и мислене.
 10. Мотивирайте детето да разказва
  Започнете с най-простото: „Как мина деня ти?“, „Какво правихте в детската градина?“, „Какво имаше за ядене днес?“ и т.н. Ако детето се затруднява, помогнете му с насочващи въпроси. С времето може да усложните задачата и да измислите заедно приказка или кратък разказ.

Развитието на речта е продължителен процес. И редица специалисти твърдят, че към него не бива да подхождате твърде агресивно. Нека детето да усвоява нови знания според своя ритъм, в непринудената форма на играта. А вие бъдете до него, за да подсказвате.

48
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика ” Весели случки, разказани от деца!”

 1. В първа възрастова група Б ” Васил Левски” по време на обедното хранене на децата, педагогът пита Филип: “Имаш ли нужда от помощ?”/за храненето/. След няколко минути, Филип силно и продължително надава глас: “Помоооооооооооооооощ!”

 2. В яслена група по време на обедното хранене на децата. Менюто е “Руло Стефани с гарнитура”. При въпрос от страна на медицинското лице: “Какво обядваме днес?”, Кирил отговаря: “КУБАП!”

 3. ” Това е “пакачка”- Ема Кристиян- първа възрастова група Б “Васил Левски“.https://youtu.be/k_U_8rlAtRI

 4. В следобеден режим  на втора възрастова група “Мики Маус”, децата стават от сън и започват да се обличат. Изведнъж Ивена започва да плаче, защото на столчето и няма потничето. Леля Нуша се притичва на помощ и установява……., че Анна е облякла два потника!

 5. В трета възрастова група: Илейн:”- Коко, обичам те”, Коко “-Оффф, не искам да ме обичаш!”, Илейн: “- Добре тогава, обичам Боби!”

 6. В разновъзрастова група с. Долна Кремена: – свещник-“свещилник”, сърна- “сарма”.

 7. В четвърта възрастова група “Мечо Пух”:- “Аз бял на море!”, “Последната цифра е….. нулица!”

50
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “Рождени, имени дни и чествания!”

 

 

 • Яслена група- 04.02.2022г. – рожден ден на Ния.

 • Първа възрастова група А “Вълшебство”

 • Първа възрастова група Б “Васил Левски”- 27.02.2022г.-рожден ден на  Ивайла.

 • Втора възрастова група “Мики Маус”: 02.02.22г.-рожден ден  на Андриана; 16.02.22г.-рожден ден на Ивена

 • Трета възрастова група “Смехорани”:15.02.2022г.- рожден ден на Илейн; 25.02.2022г.- рожден ден на Александра Йочколовска.

 • Четвърта възрастова група “Мечо Пух”: 03.02.2022г.- рожден ден на Преслав; 05.02.2022г.- рожден ден на Владислав; 16.02.2022г.- рожден ден на Георги.

 • Разновъзрастова група “Пчелички”:12.02.2022г.- рожден ден на Петьо; 28.02.2022г.- рожден ден на Георги Петров.

 

Отворете нашата поздравителна картичка:

https://www.greetingsisland.com/ecard/prarqpiiakgd/en

52
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com

Рубрика “Нашите игри”

 

 

В този брой Ви представяме авторски игри, създадени от екипа на ІІ-ра възрастова група “Мики Маус”:

 1. “Да нахраним животните”

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:91f89981-8a0a-3342-8710-c67440922bdc

 

2. “Сезони”

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8deb37ec-43b5-3909-924a-469702f1673a

54

3. Игри с изкуствен сняг в първа възрастова група Б “Васил Левски”

 

https://youtu.be/YV1ohMQR_C0

 

Подарихме на децата от групата снежно изживяване.

„Снегът“ не само, че е мек и копринено гладък, но  също така ухае на свежо и най-важното … студен е!!!

Забавленията с изкуствения сняг са полезни за обучение и развиват тактилните усещания.

С тази смес лесно и приятно се моделира.

Ето и рецептата: сода за хляб, около 200 гр., една тубичка крем/пяна/ за бръснене и малко вода.

55
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
“Нашето бъдеще” – електронно списание на ДГ “Мир” гр.Мездра by Diana Vutova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content