М.Монтессорі
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини”

by

Artwork: Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М.

  • Joined Jan 2023
  • Published Books 1
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

 

 

 

М.Монтессорі привертає до себе увагу педагогів і вчених більш ніж у вісімдесяти країнах світу. Відома як видатний вчений і гуманіст, вона створила систему, рівної якій в світовому досвіді не було і немає. Європа, Америка, Індія, Китай, Японія – тисячі Монтессорі шкіл відкрито по всьому світу. Відтепер ідеї Марії Монтессорі знайшли підтримку в оновленій Україні: дедалі більше дитячих закладів застосовують на практиці вільний розвиток та виховання дітей.

3

 

 

Що ж робить метод Монтессорі таким привабливим?

В його основі лежить ідея про те, що кожна дитина, з її можливостями, потребами, системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку.

 

Три провідних положення характеризують сутність педагогічної теорії М. Монтессорі:

1) виховання повинно бути вільним;

2) виховання повинно бути індивідуальним;

3) виховання повинно спиратися на дані спостережень за дитиною.

4
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

Суть педагогіки Монтессорі полягає в девізі:

«Допоможи мені це зробити самому».

Головна мета школи Марії Монтессорі — створити умови для природного процесу саморозвитку дитини.

Завдання:-навчити дитину якомога раніше здійснювати свій вибір;

-виробити вміння користуватися  свободою і довірою;

-допомогти дитині підтримувати навколо себе порядок;

-навчити в ранньому дитинстві шанувати закон;

-навчити терпимого ставлення до людей;

-створити умови для розвитку почуття любові й поваги;

-тренувати волю дитини в ранньому дитинстві, щоб виробити цивілізовану поведінку в будь-якій ситуації.

-сформувати культуру поводження з усіма навколишніми предметами.

 

6
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини”

 

Феномен педагогіки Марії Монтессорі

 

Полягає в її вірі у природу дитини, в її прагненні виключити будь-який авторитарний тиск на людину, яка формується, в її орієнтації на ідеал вільної, самостійної, активної особистості.

Дитина, яка розвивається, має природжену потребу в свободі і спонтанності. Виходячи з цього, Монтессорі відмовилася бачити сутність виховання у формуючому впливі на дитину, протиставивши йому проблему організації середовища, найбільш відповідного дитячим потребам, здібностям та інтересам. При цьому обов’язково враховувалися перспективи того, що Л. С. Виготський назвав “зоною найближчого розвитку”.

8
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

Зміст технології

 

Марія Монтессорі відкрила “секрет дитинства”, його важливість для формування людини. Це дає можливості вести дитину її власним вільним внутрішнім шляхом. У цій системі відсутній учитель, якому важко підтримувати дисципліну повної нерухомості, який виснажує себе і дітей довгими нотаціями. Учителя замінив дидактичний матеріал, а він керує самодовільною безпосередньою діяльністю дітей. Цей матеріал — найважливіша частина методу Монтессорі, це в узагальненому виді досвід попередніх поколінь, сконцентрована людська культура. Освоюючи їх, діти освоюють досвід, накопичений у соціумі.

10
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини”
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

Дидактичний матеріал

 

Центральне місце у педагогічній технології М. Монтессорі належить дидактичному матеріалу, який є важливим засобом становлення фізичних і психічних функцій дитини, розвитку її творчості, уваги, волі, навчання письма та елементарної математики. Головну його цінність М. Монтессорі вбачала у сприянні впорядкуванню попереднього досвіду дитини. Матеріал не лише знайомить дитину з предметами та їх ознаками (якостями), а й дає їй змогу самостійно працювати, міркувати, помилятися і виправляти помилки, зосереджувати увагу на зробленому, порівнювати. Його привабливість розвиває інтерес до речей і дій з ними, прагнення до самостійної діяльності. Допомога педагога при цьому незначна, а керівництво діяльністю дитини є опосередкованим.

 

 

 

 

13
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

Дидактичний матеріал М. Монтессорі не вважають навчальним обладнанням у загальноприйнятому розумінні, оскільки його головна мета полягає не в навчанні дітей навичок і передаванні їм знань через правильне використання, а в тому, щоб допомогти самобудівництву, духовному розвитку дитини.

Монтессорі-матеріали засновані на концепції активної особистості, яка розмірковує і спілкується, розвивається у процесі вільної діяльності. Усі вони розроблені експериментально. Лише після тривалої і ретельної перевірки, відкидаючи все, що не фіксувало інтересу та уваги і не стимулювало самостійних повторних вправ дітей, М. Монтессорі визнавала їх придатність. Матеріал повинен задовольняти реальні потреби дитини, враховувати її здібності, тому для кожного матеріалу М. Монтессорі запропонувала вікові рівні

15
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

 

 

 

Працюючи з матеріалом маленька дитина:

 

– тренує зір, очі, вчиться порівнювати зорові образи;

– розвиває загальну і дрібну моторику, мускульний апарат руки;

– розвиває психічні процеси: відчуття, сприймання, увагу, мислення, пам’ять;

– тренує здатність зосереджено працювати

 

 

 

17

 

 

Робота з Монтессорі-матеріалами дає дітям змогу самостійно визначати помилки, усувати їх, відновлюючи порушений порядок. Ці матеріали мають різний ступінь складності. Дитина займається з кожним із них стільки, скільки їй цікаво, а згодом приступає до складнішого. Важливо, щоб вона мала змогу вільно вправлятися з матеріалом, що є суттєвою умовою формування її особистісної незалежності. Не варто побоюватися, що, працюючи тривалий час із одним матеріалом, дитина відстане в іншому. Приступаючи з належно сформованими навичками до іншого матеріалу, вона швидше досягне успіху.

18
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

 

Дидактичний матеріал Монтессорі опосередковано готує дитину до майбутнього учіння.

Він не навчає письма — письмом, читання — читанням, малювання — малюванням, а надає дитині змогу самостійно «скласти з елементів» ці складні дії, причому кожну — у свій час, відповідно до сенситивного періоду. Наприклад, опосередкована підготовка дитини до письма передбачає оволодіння «елементами», втіленими в конкретних Монтессорі-матеріалах, які не мають прямої мети готувати дитину до письма. Однак сукупно вони забезпечують необхідний рівень інтелектуальної та моторної готовності до письма.

20

 

 

Користування Монтессорі-матеріалами має бути підпорядковане таким основним правилам:

1) діти повинні ставитися до матеріалів з повагою;

2) використовувати матеріали охайно і лише зрозумівши як;

3) для виконання певної вправи дитина має взяти всі необхідні матеріали, а закінчивши вправу, повернути їх на місце у первинному вигляді;

4) дитина має право користуватися матеріалом самостійно, без участі інших дітей і педагога.

21
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

Метод Монтессорі вимагає нового вчителя.

 

Перший крок, який повинен зробити майбутній Монтессорі-вчитель, — це підготувати себе. У нього повинна бути розвинена уява. Він постійно шукає “відсутню” дитину. Він повинен вірити, що дитина відкриє себе в роботі. Він повинен звільнити себе від упередженості щодо “рівнів” і “типів”, за якими прийнято розподіляти дітей. У своїй уяві вчитель бачить звичайну дитину, яка живе в духовному світі. Вчитель повинен вірити, що дитина виявить свою справжню сутність, коли знайде роботу, яка її зацікавить.

Метод Монтессорі потребує постійної граничної напруги сил кожного педагога, розуміння ним психології дитини, вміння знайти індивідуальний підхід.

23
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

Монтессорівський учитель нічого не робить за дитину, а допомагає досягти всього самостійно. Так дитина вчиться незалежності й уміння відповідати за свої дії.

Педагогбагато спостерігає, він поводиться як дослідник.

Якщо учень висловив бажання почати нову програму, вчитель пропонує йому відповідний навчальний матеріал.

Учитель не створює дитині неочікуваних ситуацій і у своєму викладанні цілком спирається на знання сензитивних періодів.

а на абсолютну повагу до явищ її життя і душі. Монтессорі порівнює роботу педагога з напруженою роботою астронома, що нерухомо сидить біля телескопа.

25
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

 

Монтессорівський учитель прискіпливо ставиться до свого зовнішнього вигляду. Він повинен бути гарним, мати приємний голос, дбати про свою зовнішність, яка це роблять драматичні актори перед виходом на сцену.

Любов, повага, бадьорість, втіха, що виходять із самої глибини душі вчителя, дозволяють розвиватися дитині, яка перебуває поруч з ним.

Активність учителя повинна бути спрямована не на дитину,

а на абсолютну повагу до явищ її життя і душі. Монтессорі порівнює роботу педагога з напруженою роботою астронома, що нерухомо сидить біля телескопа.

27
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

Монтессорі була переконаним противником класно-урочної системи.

 

 Вона відмовилася від парт, за якими діти повинні сидіти нерухомо, від кафедри, що ставить учителя на авторитарну позицію, від колективних уроків, що не враховують індивідуальних здібностей конкретної дитини. Вона виступала проти єдиних для всіх навчальних програм, що не дозволяють дитині просуватися своїм темпом і реалізовувати свої інтереси.
Усе життя дитини — від народження до громадянської зрілості — є розвиток її незалежності і самостійності.

29

 

Марія Монтессорі відкрила «секрет дитинства», його важливість для формування людини.

 

Це дає можливості вести дитину її власним вільним внутрішнім шляхом. У цій системі відсутній учитель, якому важко підтримувати дисципліну повної нерухомості, який виснажує себе і дітей довгими нотаціями. Учителя замінив дидактичний матеріал, а він керує самодовільною безпосередньою діяльністю дітей. Цей матеріал — найважливіша частина методу Монтессорі, це в узагальненому виді досвід попередніх поколінь, сконцентрована людська культура. Освоюючи їх, діти освоюють досвід, накопичений у соціумі

30
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com

 

 

 

 

Отже, дидактичні матеріали і посібники М. Монтессорі допомагають дітям через спостереження і самостійну діяльність відчути себе частиною природи, культури і людського суспільства, розвинути інтерес до пізнання світу, реалізувати свої знання на практиці. Вихованці Монтессорі-шкіл легко спілкуються з людьми і вільно долають конфліктні ситуації, уміють робити вибір і приймати рішення в різних життєвих ситуаціях.

32
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com
  • Світове визнання
  • У 1949 році Марія Монтессорі стала лауреатом Нобелівської премії Світу.
  • До введеня в Італії євро, портрет М.Монтессорі прикрашав грошову купюру в 1000 лір.
  • На сьогоднішній день найбільша кількість дитячих установ, що використовують методику М.Монтессорі в Китаї.
  • Марія Монтессорі є автором 25 книг про виховання дитини
  • У США закінчення школи Монтессорі є важливим додатковим фактором при прийомі на роботу.
  • Монтессорі-школа занесена в Книгу Гіннеса, отримавши звання найчисленнішої, знаходиться в Індії, там вчиться більше 22 000 дітей.
34
Педагогіка М. Монтессорі “Будинок вільної дитини” by Harchenko Oksana - Illustrated by Проєкт студенток групи ЗАМм-22 Харченко О та Будилко М. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content