עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו” by BAHAR RUSSU - Illustrated by אדוה דנציגר - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו”

by

Artwork: אדוה דנציגר

  • Joined Apr 2016
  • Published Books 3
עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו” by BAHAR RUSSU - Illustrated by אדוה דנציגר - Ourboox.com

האם ניתן לרתום את המורות להעזר בסביבות למידה מתוקשבות  לעתים קרובות?

3

הצלחה תהיה אם לפחות 5 מתוך מורות בית הספר יכנסו ללמד בסביבות למידה מתוקשבות לעתים קרובות.

מורות אשר לא עשו שימוש קבוע בסביבות למידה, ישלבו לפחות פעמיים בשבוע שיעור בסביבה מתוקשבת.

4
עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו” by BAHAR RUSSU - Illustrated by אדוה דנציגר - Ourboox.com

להלן קישורים לאתרים מהם תוכלנה המורות לקחת חומרים:

מט”ח אופק

 

חדר מורים בפורטל “בכר רוסו”

 

הענן החינוכי

6
עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו” by BAHAR RUSSU - Illustrated by אדוה דנציגר - Ourboox.com
עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו” by BAHAR RUSSU - Illustrated by אדוה דנציגר - Ourboox.com

מורה כמאמן

 

לחץ על הקישור לראות את הסרטון

 

9
עשייה חינוכית בית הספר “בכר רוסו” by BAHAR RUSSU - Illustrated by אדוה דנציגר - Ourboox.com

למדני אלוהי
ברך והתפלל
על סוד עלה קמל
על נוגה פרי בשל
על החירות הזאת
לנשום לחוש לראות
לדעת לייחל להיכשל

למד את שפתותי
ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך
עם בוקר ועם ליל
בהתחדש זמנך
עם בוקר ועם ליל

לבל יהי יומי
עליי כתמול שלשום
לבל יהי עליי
יומי הרגל
יומי הרגל

11
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content