by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Дядо Горио

by

Artwork: Оноре дьо Балзак

  • Joined Jan 2020
  • Published Books 0
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

  Жан-Жоашен Горио бил преди революцията обикновен работник във фабрика за фиде, сръчен, пестелив, и толкова предприемчив, че купил цялото предприятие на господаря си, който паднал случайно жертва при първото въстание през 1789 година. 

3
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

     Той се установил на улица „Жюсиен“, близо до житния пазар, и постъпил много разумно, като приел председателството на секцията, в която живеел, за да постави търговията си под закрилата на най-влиятелните хора по онова опасно време.

5
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

     Тази благоразумна постъпка сложила начало на богатството му, което почнало по време на истинския или лъжлив глад, благодарение на който житото в Париж поскъпнало страшно много. Народът се избивал пред вратите на хлебарниците, а някои отивали спокойно да си купуват макарони от бакалниците.

7
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

    През тази година гражданинът Горио натрупал състояние, което по-късно му послужило да разшири търговията си с пълното преимущество на човек, който има много пари.

9
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

   Житната търговия погълнала сякаш всичките му способности. Щом станело въпрос за жито, за брашно, за трици, да се разпознае качеството им, произходът им, да се положат грижи за запазването им, да се предвидят цените, да се предскаже богата ли ще бъде жътвата, или не, да се купи евтино жито, нямало втори като Горио.

11
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

       Само да го видел човек как върши работата си, как обяснява законите за износа и за вноса на житото, и решавал, че Горио има заложби за министър. Търпелив, предприемчив, смел, постоянен, бърз в сделките си, той имал орлов поглед, всичко изпреварвал, всичко предвиждал, всичко знаел, всичко криел.

13
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

  По това време във Франция  почти три четвърти от парижаните живеят с доходи под прага на бедността от 500- 600 франка на година.

Намерете информация за валутен курс франк- лева и изчислете колко лева е този доход?

Пресметнете колко от тях са под прага на бедността?

15
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

         Цената на хляба нараства с 50 %, което предизвиква недохранване и глад. Дядо Горио натрупва богатство като продава брашното няколко пъти по-скъпо. Намерете с колко % се е намалила покупателната способност  на населението при увеличение на цените с 50 %?

17
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

Дядо Горио имал повече от шестдесет хиляди франка годишен доход, а харчел за себе си по-малко от хиляда и двеста. Пресметнете какъв % от годишния доход е спестявал дядо Горио.

19
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

    Бащинското чувство на дядо Горио се развило до безумие.Той имал годишен доход 61 200 франка. Разпределил ги между себе си и двете си дъщери в отношение 1:25:25. Намерете  колко франка е взел дядо Горио и колко са останали за дъщерите му.

21
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

 “Госпожа Воке видя добре със своето свраче око няколко държавни облигации, които, набърже пресметнати, можеха да дадат на този прекрасен Горио един доход от осем до десет хиляди франка годишно”. Пресметнете колко франка ще получи дядо Горио, ако продаде тези облигации, които той е закупил преди 3 години. Използвайте формулата за сложна лихва.

23
 by Sonya Kodzhebasheva - Illustrated by Оноре дьо Балзак - Ourboox.com

 „Дядо Горио – добър човек,       – еснафски пансион, 600 франка рента, разорил се заради дъщерите си, всяка от които има по 50 000 франка рента, умира като куче“

25
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content