Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ο βασιλιάς σκύλος

I am a school teacher at primary school in Greece.I use ourboox for the etwinning projects.
  • Joined Nov 2018
  • Published Books 21
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκυλάκι που το λέγανε Μολύβιο και ζούσε σε ένα παλάτι.

2
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com

Μια μέρα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα του δώσανε ένα στέμμα, επειδή φερόταν σαν βασιλιάς.

4
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com

Ο Μολύβιος, ήταν ένα υπάκουο σκυλί, που βοηθούσε τους τυφλούς και όσους βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.

6
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com

Μια μέρα όμως η βασίλισσα αρρώστησε βαριά και έχασε την όρασή της.

8
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com

Από τότε, ο Μολύβιος την πρόσεχε πάρα πολύ καθώς τη βοηθούσε να κατέβει τις σκάλες και να περάσει τον δρόμο.

10
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com

Έτσι η βασίλισσα ένιωθε καλύτερα.

12
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
Ο βασιλιάς σκύλος by Margarita Dakoronia - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content