Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу

by Galina

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу

 • Joined Feb 2022
 • Published Books 1
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Укладач: Старинець Галина Володимирівна, викладач української мови та літератури Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів української літератури та української мови з методикою викладання Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка  Житомирської обласної ради

Протокол №___________ від _____________________________2022 року

2

ВСТУП

Термін «доброчесність» в  українській мові тлумачиться досить легко, адже походить від двох позитивно забарвлених лексем: «добро» і «чесність». Словник української мови за редакцією І.К Білодіда подає  визначення «доброчесності» як «високої моральної чистоти»[1] певної особи. Григорій Сковорода, відомий філософ-мислитель, у своїх працях  використовував термін «добронравие»[2]. У сучасній українській мові слово доброчесність сприймається як синонім до лексем «порядність», «людяність», «доброчинність», «чесноти».

Стаття 42 закону України «Про освіту» визнає академічну доброчесність як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання та впровадження наукової (творчої) діяльності»[3].

У сучасній педагогіці концепт академічної доброчесності передбачає відданість шести цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності й мужності. Ці чесноти прописані в документі «Фундаментальні цінності академічної доброчесності» (1999), який розроблений Міжнародним центром академічної доброчесності, що діє при Університеті Клемсон (США).

Академічна доброчесність – це філософська й етична категорія, якою повинні керуватися всі учасники освітньої спільноти: викладачі, науково-педагогічні працівники, представники адміністрації і студенти, адже вони активно взаємодіють один з одним.

Українське законодавство регулює інтелектуальну власність і розробляє санкції за її порушення. Крім указаної вище ст. 42 Закону України «Про освіту», нормативною базою є Закон України «Про авторське право і суміжні права» та Закон України “Про вищу освіту” (ст. 69 “Права інтелектуальної власності та їх захист”).

Отож, усі учасники освітнього процесу повинні розуміти суть терміну «академічна доброчесність і дотримуватись її принципів. Задля створення відповідної освітньої атмосфери у Коростишівському педагогічному фаховому коледжі розроблено положення «Про академічну доброчесність», з яким ознайомлені всі учасники освітнього процесу.

Галина СТАРИНЕЦЬ,

викладач української мови

та літератури Коростишівського

педагогічного фахового

 коледжу імені І.Я.Франка

[1] Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ: «Наукова думка», 1971. Т. 2. С. 326.

[2] Сковорода Г. Вхідні двері християнської доброчесності. Філософська думка. 2014. No 5. С. 7–18.

[3] Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. No 2145-VIII зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (дата звернення:03.04.2019).

3

 

Есе

Есе або есей – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної творчості.

Хоча художні тексти в стилі есе відомі з часів античності, появу цього жанру пов`язують з іменем  Мішеля Монтеня, який з 1572 року й до кінця життя працював над своїм найбільшим літературним твором, що мав назву “Проби” фр. Essais.

     

    Визначальні риси і стиль

Визначальними рисами есе, як правило, є незначний обсяг від кількох речень до 10-20 сторінок, конкретна тема, подана в підкреслено вільному, суб`єктивному її тлумаченні; вільна композиція, парадоксальна манера мислення. Як правило, есе виражає нову, суб’єктивну думку про щось.

Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, використанням свіжих метафор, нових поетичних образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію і лексику. Він здавна формувався у творах, в яких на перший план виступає особистість автора. Пограничними жанрами для есе є поезія в прозі та науковий нарис або філософський трактат.

Серед відомих есеїстів: Ю. Шевельов, Б. Шоу, Ж П. Сартр, А. Камю, Й. Бехер, В. Винниченко, Є. Маланюк, Ю. Липа, У. Самчук, П. Загребельний, І. Драч, О. Гончар,В. Барський, Ю. Андрухович, Є. Сверстюк та ін.

Види есе

За змістом:

 • художньо-публіцистичні

 • літературно-критичні

 • філософські

 • історичні

 • художні

За літературною формою:

 • сторінки зі щоденника

 • листи

 • рецензії

 • ліричні мініатюри

За композиційними особливостями:

 • аналітичні

 • розповідні

 • описові

 • критичні

 • рефлексійні

Посилання

 • Шебеліст С. В. ЕСЕЙ // Енциклопедія сучасної України: у 30 т. / ред. кол.: І. М. Дзюба, 2009. – Т. 9: Е – Ж. – С. 239. – 10 000 прим. – ISBN 978-966-02-5720-7.

 • Есея // Універсальний словник-енциклопедія. – 4-те вид. – К.: Тека, 2006.

 • Есе // Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – Київ: ВЦ “Академія”, 2007. – С. 242-243.

 • Есе // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ: ВЦ “Академія”, 2007. – Т. 1: А – Л. – С. 347.

 • Есей // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. – Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. – Буенос-Айрес, 1958. – Т. 2: Д – Є, кн. 3. – С. 418. – 1000 екз.

 

 

4

Теми есе

 1. Мої думки – моя інтелектуальна власність.

 2. Чесність – найважливіша умова успішного навчання.

 3. Толерантність – запорука академічної доброчесності.

 4. Знання + працелюбність + доброчесна поведінка = успіх.

 5. Додаткове заняття – особистий вибір студента.

 6. «Вчи, але не муч… Вчи та поясни. Коли замало, покажи і докажи» (І.Франко).

 7. Чи може бути плагіат неусвідомленим?

 8. Плагіат – це наче позбавити себе голосу.

 9. Культура «копіювати / вставити» не передбачає труднощів, але і не формує фундаментальних навичок.

 

5

 

 

 

 

 

Мої думки – моя інтелектуальна власність

6
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Інеса Волотівська,

студентка 132 групи

У наш час освіта стала більш доступною ніж 20 років тому. Зараз за допомогою інтернет-ресурсів ми маємо змогу знайти будь-яку інформацію за кілька кліків. Звісно, це значно полегшило процес навчання.

Не менш важливим для сучасної людини є правильне використання інформації, а не лише її пошук. На тлі розмаїття інтернет-джерел ми зовсім забуваємо про наявність інтелектуальної власності. Через ігнорування авторських прав та неграмотне використання чужих надбань і виникають проблеми при написанні рефератів, творчих робіт та створенні посібників. Отож, запозичуючи матеріали чужої праці, важливо не ігнорувати вказівками на джерела та автора. Не варто забувати, що при відсутності вказаного джерела ви автоматично привласнюєте собі весь напрацьований матеріал. Потрібно пам’ятати, що плагіат – це теж злочин, тож подумайте двічі, користуючись чужими матеріалами.

Але виникає питання : чому в інтернеті є стільки напрацювань у вільному доступі? Хіба ми не можемо їх використовувати? Так, можемо, але грамотно та доброчесно. Все те, про що ми дізнаємося зі статей, книжок, вебінарів та тренінгів, розвиває нас, і це чудово, коли ми можемо використати цю інформацію для себе.  Дізнавшись щось цікаве та нове з усіх доступних нам джерел, ми можемо створити щось своє, при цьому проаналізувати всю відому нам інформацію та використати власний досвід.

Інтернет- джерела дають широкі можливості людині для саморозвитку, полегшують навчання та розширюють кругозір. Важливо не забувати про академічну доброчесність, так як в інформаційному суспільстві вона справді має велике значення. Будьмо вихованими та толерантними по відношенню дочужої праці!

8
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Катерина Демченко,

студентка 132 групи

     Щоб міркувати про академічну доброчесність, потрібно визначити що це. Отож, академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

Мій погляд на цю проблему такий: є багато причин  списування, але я зупинюсь на декількох з них. Першою причиною списування є лінь. Я думаю, що зі мною погодиться кожен, адже знайти щось в інтернеті набагато легше ніж зробити це самому. Другою причиною є брак часу. У сучасному світі зовсім не вистачає двадцяти чотирьох годин на добу для того, щоб зробити все, що ти планував. Третя підстава, через яку відбувається списування, –  бажання отримати позитивну оцінку. Усім завжди хочеться бути майстром у всіх справах, які потрібно зробити. Також я вважаю, що до бажання мати відмінну оцінку можна додати страх висловити власну думку і те, як до неї віднесуться інші. Мені здається, що в кожного хоч раз в житті був страх, що його засудять за його нестандартну точку зору на ту чи іншу тему.

Але все ж, почесне перше місце серед усіх причин списування є надмір інформації. Кожного дня, кожної години і хвилини наш мозок отримує неймовірну кількість фактів та відомостей.

Я пропоную декілька вирішень проблеми списування. На моя думку, перш за все потрібно проводити просвітницькі кампанії. Вони мають переконати студентів у тому, що списування аж ніяк не вирішить поставлену перед ними проблему. Друге, що потрібно робити, – це зміцнювати самооцінку та мотивацію студентів. Це допоможе не лише запобіганню списування, а й в становленні студента як особистості в суспільстві. І, на моє переконання, найдієвіший спосіб перемоги над списуванням – дати можливість обирати навчальні курси. Так закладено в нашій голові, що виконання нецікавої роботи викликає у нас негативні емоції, як наслідок – вигорання і навіть депресія.

Отож, слід боротися з академічною недоброчесністю, поважати старання та роботу інших людей, не підставляти в першу чергу себе та ніколи не сумніватися в своїх силах та правоті.

10
11

 

 

 

 

 

 

 

Чесність – найважливіша умова успішного навчання

12
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Валерія Нідзелик,

студентка 132 групи

Навчання – важлива складова нашого життя.  Цей процес –  постійний. На етапі швидкого темпу науково–технічного розвитку неможливо уявити сферу людської діяльності, яка б не була залежною  від ринку інформації і не мала потреби у використанні сучасних інформаційних технологій.

Академічна доброчесність — це сума етичних норм та принципів, якими зобов’язані керуватися учасники освітнього процесу під час навчання та викладання. Академічна доброчесність – це в першу чергу довіра, відповідальність та   взаємоповага.

Питання  про  академічну  доброчесність  в останні роки набула  активного обговорення.  Сьогодні, як ніколи, потрібна висока якість освіти, адже вона відіграє важливу роль в формуванні щасливого суспільства. Дотримання академічної доброчесності  включає в себе: самостійне виконання всіх  завдань; указування всіх  посилань на джерела інформації; дотримання норм законодавства про авторське право.

Головним завданням академічної доброчесності є боротьба з копіюванням‚ інформаційна грамотність‚ дотримання етичн их норм‚ хабарництво.

Отже‚ академічна доброчесність –  це проблема‚ яка стає  ще більш  актуальною з кожним роком. Інформаційне перенавантаження людей  не дає можливості повноцінно розвиватися та  мислити  креативно‚ і тому більшість використовує хитрощі в написанні своїх робіт‚  чужі дослідження та наукові роботи.

Дотримання принципів академічної доброчесності повинне стати хорошою звичкою в житті  кожної людини, а також реальним правилом життя науковця, дослідника, особистості. Якщо  кожен з нас почне створювати свої унікальні та неповторні шедеври без допомоги інших робіт‚  то найближчим часом наше суспільство досягне нового рівня життя.

14
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Юлія Рибак,

студентка 131 групи

Кожен розуміє поняття  «успіх» по-своєму. Давньогрецькі вчені та філософи Арістотель та Сократ вважали, що найважливішими якостями для кожної людини є доброчесність, розсудливість та працелюбність. Ці поняття і формують академічну доброчесність.

Академічна доброчесність – це правила, якими мають керуватись учасники освітнього процесу. Тобто учні та педагоги повинні вказувати на джерела інформації в разі їх використання, надавати достовірну інформацію, самостійно виконувати навчальні завдання. Але не всі дотримуються цих правил, тому виникає багато порушень. Одне з них –  плагіат. Погодьтеся,  оприлюднювати чужі роботи під власним іменем –  це не класно.  Хочу навести приклад про сценаріїв фільмів. Добре відомий фільм «Зіркова хвороба», знятий режисером Майклом Гроссманом є плагіатом на  «Прихильниці на сніданок не залишаються» Марка Ротемунда. Обидві картини схожі один в один за сценарієм, різні лише актори та назви. Але ж це не дуже хороша ідея, коли  один режисер  порушує авторське право іншого.

Хабарництво. Звучить не дуже приємно. І не дарма, адже це також порушення академічної доброчесності.  Багато студентів підкупляють викладачів, щоб отримати хороші оцінки, як і багато батьків надають кошти, майно чи послуги для того, щоб їх діти мали хороші оцінки. У  житті я зустрічалась з хабарництвом. Коли  вчилась у школі, батьки моєї однокласниці постійно за кошти домовлялися з вчителями за хороші оцінки. Але потім, коли їй потрібно було вступати до університету, знань  не вистачило.

Отже, щоб навчання було успішним, щоб в майбутньому досягти своїх цілей, потрібно обов’язково дотримуватись академічної доброчесності. Лише

на засадах відкритості, чесності та толерантності освітній процес буде успішним.

16
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Олександра Товкач,

студентка 133 групи

Академічна доброчесність, без сумніву, є шляхом до успіху в освіті, адже це шлях до появи   чесних та добропорядних людей,які неодмінно цінуватимуть роботу та старанність інших. Якби до порушення академічної доброчесності ставилися серйозно та відповідально, перевіряли роботи на плагіат, то учасники освітнього процесу намагалися б виконувати роботи самостійно.

Кожна людина унікальна, мислить  по-іншому, тому здатна самостійно виконати будь-яку роботу, щоб  упевнитись у собі, у своїх силах, довести свою вартісність і насолодитись результатом.

Якщо ми хочемо, щоб нас оточували доброчесні люди, потрібно перш за все розпочинати із себе, намагатися дотримуватися академічної доброчесності. Тоді  наша освіта поповниться неповторними ідеями, дослідженнями, цікавими рефератами та доповідями, які ми зможемо  презентувати в цікавій формі.

Для запобігання порушення академічної доброчесності, варто ще з початкових класів приділяти цьому питанню певну увагу, щоб учні розуміли, що не варто списувати, краще постаратись і зробити самостійно.   Лише тоді освіта в нашій країні вийде на новий рівень, а молоде  покоління шануватиме та цінуватиме працю інших людей.

18
19

 

 

 

 

 

 

Толерантність – запорука академічної доброчесності

20
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Юрій Столяренко,

студент 132 групи

Толерантність  містить   в собі безліч різних позитивних  рис характеру, які формують  доброчесну особистість.

Мені подобається бути толерантним. Справедливість, повага до прав інших, відповідальність є складовими толерантності. Кожен десятий українець хоче  використовувати цю рису   у своїх вчинках. Ця якість є однією з  компонентів  академічної доброчесності. Щоб користуватися  нею  потрібно  висловлювати власні  думки, точно  викладати матеріал, поважати думку інших, реалізувати компетентність у різних сферах життя. Наприклад, якщо ти  знайшов відповідь на будь-яке питання, використовуючи чужу роботу,   то прочитай це завдання та подумай, що ти можеш запропонувати сам.   Людина, яка не дотримується академічної доброчесності,  не є толерантною та позбавляє  інших віри в себе.

Кожен індивідуал є креативним та толерантним у своїй справі. Тому толерантність є запорукою академічної доброчесності.

 

22
23

Знання + працелюбність = успіх

24
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Анна Федоренко,

студентка 132 групи

Бажання досягти успіху – це те, що змушує мене розвиватись та рухатись уперед. Хочеться довести  іншим, а головне собі, що  здатна на щось більше. Проте я розумію що просто так  я не досягну успіху.  Для  цього потрібно плідно працювати, часто не жаліючи  себе. Але ж однієї працелюбності недостатньо, буває що  докладаю безліч зусиль, але стою на місці, а потім несподівано для себе  роблю значний стрибок. Кожна справа потребує багато зусиль. . Вдало виконана –  це   праця, виконана тобою, а не підлаштована до чужої думки і представлена  публіці. Демонстрація чужої праці не дає право вважати себе власником цієї ідеї.

Отже, для досягнення успіху потрібна старанність  та ґрунтовні знання, які теж потрібно здобувати, доклавши немалих зусиль. Ну і звичайно ж я не вважаю успіхом те, що здобуто за допомогою брехні чи інших недоброзичливих методів, адже досягнення цілі за рахунок інших досягненням бути не може.

26
27

Плагіат – це наче позбавити себе голосу

28
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Ганна Павлушко,

студентка 132 групи

Хочеться зрозуміти всю серйозність плагіату і щоб всі відповідальні люди над цим задумались. Мені подобається висловлювати свою думку. Я люблю вислухати думку товаришів, але якщо вона власна. Люди в сучасному світі звикли говорити те, що вигідно їм та оточенню. Тобто, хтось частіше обирає не помилятись під час вираження своїх думок, а говорити щось уже очевидне. Наприклад, повторити слова, які прочитав на першому зустрічному сайті або висловлювання іншої особи. Але чи варто так робити?

Разом із своєю власною думкою людина позбавляє себе голосу. Якщо ми відмовимось від нього, то втратимо впевненість у собі і своїх силах. Василь Симоненко у своєму вірші “Я” стверджував:

«Ми — не безліч стандартних «я», 

      А безліч всесвітів різних».    

Тим самим поет відстоював право на власні переконання, стверджував важливість і неповторності кожної людини.

Людина усвідомлює зв’язок між свободою особистості та відповідальністю, відмовляючись від плагіату. Ніхто не повинен копіювати інших. Ми всі різні, індивідуальні, для кожного повинен бути свій підхід, різні ставлення та стосунки.

Плагіат – це наче позбавити себе голосу.

 

 

30
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Анастасія Мошківська,

студентка 131 групи

   Академічну доброчесність я розумію як сукупність морально-етичних принципів і правил, якими мають керуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання чи здійснення науково-дослідницької діяльності.

Проблема академічної не доброчесності є актуальною, особливо в наш час. Сучасний учитель, студент, учень  повинен вміти мислити, аналізувати, пояснювати інформацію та доводити її до інших. Для цього потрібно бути достаньо освіченим, отже, сумлінно навчатися і працювати над собою, а не запозичувати чужі думки чи використовувати готові роботи.

Як відомо, порушенням академічної доброчесності є академічний плагіат. Звісно, що немає нічого погано в тому щоб подивитися «чужу» роботу, проаналізувати її і створити щось подібне, але в жодному разі не вдаватись до списування. Адже  списування – це хоч і невеликий, але все ж обман. Обман може стати звичкою і згодом не тільки зіпсувати навчання, а й супроводжувати нас у майбутньому. У першу чергу ми обманюємо самі себе, вселяючи собі невпевненість у власних силах.

Хоч студенти добре знайомі з поняттям «академічна доброчесність», вони все одно вдаються до плагіату. Якщо провести опитування, можна помітити низку різних факторів. У когось це звичайна лінь, хтось через брак часу, також причинами можуть бути  страх перед низькою оцінкою, невпевненість у своїх силах, бажання виконати роботу краще своїх одногрупників та багато інших.

Але варто зрозуміти, що чесне здобуття якісної освіти є ключем до успіху нашої країни, і коли молодь буде готова зробити крок назустріч змінам і почуватися більш комфортно, висловлюючи власну думку, будуючи кар’єру, покладаючись тільки на свої сили, лише тоді вона відчує що таке справжній успіх.

 

32
33

Культура «копіювати/вставити» не формує фундаментальних навичок

34
Академічна доброчесність – ознака моральності всіх учасників освітнього процесу by Galina - Ourboox.com

Марія Мельник,

студентка 131 групи

   А чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність? Якщо ні то сідайте зручніше в своєму кріслі і продовжуйте читати цю статтю! А якщо переконані, що в курсі всього, що стосується цього поняття, просто вислухайте мою думку, і, можливо, щось нове таки  почуєте, чи не так?

Дзвонить будильник, я відкриваю очі, і розумію: новий день почався, а це –  новий шанс стати кращим. З піднесеним настроєм підвожусь з ліжка і вмить згадую, що мені потрібно було виконати домашнє завдання з української літератури, а я забув чи забула. Погодьтеся, така ситуація хоч раз в житті, але траплялась з кожним. І в цей момент у голові виникає декілька ідей: або добросовісно і  швидко написати те, що задавали, або йти до школи з невивченим домашнім завданням, або найпривабливіший і з найбільшими перевагами варіант – «списать». І тут в середині починається «війна». Одна частина тебе хоче бути чесним і відповідальним, і мета в неї –  зробити все швидко. А інша дуже хоче взяти чуже виконання роботи і видати його за своє. Ти починаєш наводити аргументи, захищаючи кожну зі сторін. І врешті-решт робиш висновок: зроблю сам. Вітаю, ти склав іспит на академічну доброчесність і зробив це відмінно. І повір, друже, –  це наймудріше твоє рішення, яке точно зробить тебе на крок ближчим до кращого себе, яким ти хотів стати зранку, як тільки прокинувся. Це приведе тебе до успіху в навчанні і не лише в ньому. Йдучи по доріжці правди і дотримання академічної доброчесності, ти неквапно підходиш до велетенського шляху, який веде саме до успіху в освіті. Адже якщо ти сам виконуєш завдання, то отримуєш не лише гарну оцінку, як у випадку зі списаним, а ще й набуваєш досвіду отримання знань.  Працюючи, розвиваєш вміння критично мислити, змушуєш  мозок  напружуватись, і це точно приведе тебе до великих здобутків.

Тому перш ніж списати, подумай що ти втратиш, якщо відмовишся від самостійної роботи і звернешся до плагіату!

 

 

 

36
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]