Алгоритми за сортиране

by Borislav Vasilev

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Алгоритми за сортиране

 • Joined Jan 2021
 • Published Books 2
Алгоритми за сортиране by Borislav Vasilev - Ourboox.com

Bubble Sort(Метод на мехурчето)

 

Методът на мехурчето е един от най-известните алгоритмни за сортиране :

1.Той сравнява последователно всичка двойка съседни елементи една с друга.

2.Ако се окаже, че вторият елемент е по-голям местата им се разменят.

Въпреки, че методът на мехурчето е един от най-семплите методи за сортиране ефективността му бързо намалява при употреба в големи редици от данни. Не е ефективен и при редици, подредени в обратен ред.

2

Пример за програма с метод на мехурчето:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Метод на мехурчето за сортиране на масив
      int[] arr = new int[] { 6, 9, 4, 3, 5, 1, 42, -2 };

      for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
      {
        for(int j=0; j<arr.Length - 1; j++)
          if (arr[j] > arr[j + 1])
          {
            int t = arr[j];
            arr[j] = arr[j + 1];
            arr[j + 1] = t;
          }
      }
      for(int i=0; i< arr.Length; i++)
        Console.Write(arr[i]+ " ");
      Console.WriteLine();

    }
  }
}
3
4
Алгоритми за сортиране by Borislav Vasilev - Ourboox.com

Selection Sort

Този алгоритъм за сортиране е известен на български още като сортиране чрез пряка селекция.

Принципът му на действие се състои в :

1.Намиране на най-малкият елемент от масива

2.Размяна на стойностите на този елемент с първия елемент от масива

3.Тези действия се повтарят докато се изчерпят всички елементи и масивът бъде подреден в нарастващ ред

6

Пример за програма с метод на пряка селекция:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    { //метод на пряката селекция за сортиране на масив
      int[] arr = new int[] { 6, 9, 4, 3, 5, 1, 42, -2 };
      int i, j, m, p;
      for (i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
      {
        m = arr[i];
        p = i;
        for(j=i+1; j<arr.Length; j++)
          if (m > arr[j])
          {
            m=arr[j];
            p=j;
          }
        arr[p] = arr[i];
        arr[i] = m;
      }
      for ( i = 0; i < arr.Length; i++)
        Console.Write(arr[i] + " ");
      Console.WriteLine();
    }
  }
7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now