Асен Златаров – оратор и пътеводител на младежта by Kristina Stoyanova - Illustrated by Кристина Стоянова №7 XII а клас - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Асен Златаров – оратор и пътеводител на младежта

by

Artwork: Кристина Стоянова №7 XII а клас

Member Since
Jan 2021
Published Books
1

Кой не е чувал за Златаров? Трудно е наистина да се назове област на обществена дейност, до която той не се е докоснал и в която да не е оставил паметна диря. Златаров допринесе значително за развитието  на родната промишленост, селското стопанство и медицината. Със своите реформаторски възгледи той се бори упорито за правата на човека и неговите свободи. С  активното си участие в обществения и културния живот на страната, с активната  си научно – изследователска и популяризаторска работа,  с апостолската си дейност като сказчик и оратор той остана  в съзнанието на народа като истински народен просветител и будител.

1

“Къде не беше Асен Златаров? Еднакво в знания и изкуства: сред професори, писатели и артисти, пред самото най-напрадничаво гражданство и в гъстите редове на беззаветнто и предано учителство. Всякъде и винаги неизчерпим, носител на светла мисъл и високо чувство”
Антон Страшимиров

 

 

Резултат с изображение за „Асен Златаров снимки“

2
Асен Златаров – оратор и пътеводител на младежта by Kristina Stoyanova - Illustrated by Кристина Стоянова №7 XII а клас - Ourboox.com

          Човек с много дълбоки научни и обществени интереси, проф. д-р Асен Златаров олицетворява най-ярките проявления на българската академична история. Всестранното развитие на професора може да бъде доловено както в неговите разностранни обществени интереси, така и в тясноспециализираната му сфера –биохимия и химия на хранителните продукти. Днес тези дялове не могат да се „оплачат“ от липса на обществен интерес към тях, но близо един век по-рано изследванията на Златаров го превръщат в пионер, поне в България.

 

 

 

Резултат с изображение за „Асен Златаров снимки“

4

Асен Златаров обаче не се вглъбява единствено в тези дялове, обръщайки внимание на природните науки като цяло. В цялата си кариера ученият има над 660 публикации. Въпреки загатнатите многостранни заложби на Златаров, в наши дни твърде малко хора са запознати с неговия живот.

Асен Златаров пише литературни статии, художествено-лирична проза и публицистика. Поемите в проза “Цветя за него” и “Песен за нея”, подписва с псевдонима Аура – знак на поетичното му творчество. Той пише за проблемите на щастието, изкуството да се живее, идеалите на младото поколение.

 

Заветът на Асен Златаров

5

Любовта на Златаров към изследването на храните се заражда в Мюнхен, където той специализира „Хранителна и съдебна медицина“. Както почти всеки млад българин, и той се включва във войните за национално обединение през второто десетилетие на миналия век.

През 1921 година излиза един от най-забележителните научни трудове на Златаров – „Основи на науката за храненето“. От 1922 година Златаров е доцент по биохимия във физико-математическия факултет на СУ, а от 1935 – редовен професор. Да се говори само за кариерата на Златаров зад катедрата и пред студентите би означавало да се пренебрегнат всички останали негови интереси, а те са твърде забележителни.

В Златаров съжителстват трудно съвместими поне на пръв поглед с основната негова дейност призвания – писател, публицист, поет, борец за човешки права и литературен критик.

6

В статията „Културността в служба на родината“ проф. д-р Златаров защитава евроцентричния цивилизационен модел, нещо нетипично за днешните леви дори в Западна Европа. „Ние трябва да вземем от Запада всичко, което го прави да ни превъзхожда: с пълни шепи трябва нашият интелигент да граби от духовната съкровищница на германци, англо-сакси и латини. Няма опасност от това: българската душа не ще се изроди, а ще закрепне.“

 

011 – ложа “Проф. Асен Златаров” | Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България

7

Но какво да се прави, наистина е трудно да се открои изцяло даже само една от страните на универсалното наследство на големия човек и учен. Затова винаги, когато се докосваме до него, ще ни обзема неповторим трепет. И мълком ще повтаряме след удивения Антон Страшимиров, който някога беше възкликнал: “Къде не беше Асен Златаров? Еднакво в знания и изкуства: сред професори, писатели и артисти, пред самото най-напредничаво гражданство и в гъстите редове на беззаветното и предано учителство. Всякъде и винаги неизчерпим, носител на светла мисъл и високо чувство.

 

Плевенчани с награди от конкурс за 130-годишнината от рождението на проф. Асен Златаров | Плевен За Плевен

8

Асен Златаров остава вдъхновител за младите, които са готови да поемат по пътя на знанието. Смъртта на проф. д-р Златаров става повод в-к „Час“ да публикува статия в памет на неговото дело. Опечаленият автор го определя така: „Кой беше той? Не е ли излишен въпросът! Знаят го всички, познават го всички. Най-популярният човек на българката наука, изкуство, на българската възраждаща се общественост. И най-обичаният, и най човечният“.

 

Резултат с изображение за „Асен Златаров снимки“

9

10
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book