БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО

by Nevin Caliskan

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО

учител по български език и литература
  • Joined Feb 2021
  • Published Books 34
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО by Nevin Caliskan - Ourboox.com
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО by Nevin Caliskan - Ourboox.com
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Пътуваме вече няколко дни. Изморени и развълнувани наближаваме морето. Нощта се спуска над лагера и заспиваме в очакване на утрото. Бодри и радостни посрещаме изгрева.

Щяхме да хапнем и да поспим преди срещата със зората. (1)

Спяхме сладко, щяхме да посрещнем изгрева с усмивка. (2)

Нямаше да се насладим на великолепието на изгрева, ако не бяхме отдъхнали през нощта. (3)

Това е бъдеще време в миналото:

  • Аз щях да посрещна
  • Ти щеше да посрещнеш
  • Той щеше да посрещне, Тя щеше да посрещне, То щеше да посрещне
  • Ние щяхме да посрещнем
  • Вие щяхте да посрещнете
  • Те щяха да посрещнат
4

Образуване

Бъдеще време в миналото се образува от миналото несвършено време на спомагателния глагол (щях, щеше, щяхме и др.) и сегашно време на глагола, който се спряга, като двете форми се свързват чрез съюза да.

щях + да + рисувам

щяхте + да + рисувате

Подобно на останалите бъдещи времена в българския език, бъдеще време в миналото има два начина за…

5

Образуване на отрицателни форми

С частицата не

не щях да рисувам

не щяха да разбират

С глаголната форма нямаше

Oтрицателни форми, образувани от глаголната форма „нямаше“ (3л.ед.ч. минало несвършено време на глагола „нямам“).

нямаше да рисувам

нямаше да разбират

6

Случаи на употреба

Бъдеще време в миналото се използва за означаване на действие, което е бъдещо спрямо някакъв минал момент или действие, зависещо от някакво условие. Обикновено действието, изразено с бъдеще време в миналото остава неосъществено.

Неосъществени действия

Щях да кажа голяма глупост.

Ако имах достатъчно време, щях да реша всички задачи.

Дори да ѝ се случеше да попадне в ръцете на разбойници, буквата щеше да я опази.

Дороти почти си представи, че може да види близкото, макар и неясно очарование на дома, до който той щеше скоро да стигне.

Щях да полудея, ако го срещах по-често.

Да бях по-силна, щях успешно да го преживея.

7

За изразяване на учтивост

Щях да те помоля за една услуга.

Щях да помоля за повече внимание!

Припомняне или досещане

Та къде щяхме да ходим на море?

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]