Види цін, що застосовуються в закладах ресторанного господарства. by Канівець Наталя Віталіївна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Види цін, що застосовуються в закладах ресторанного господарства.

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
Member Since
Apr 2020
Published Books
49

Тема уроку: Види цін, що застосовуються в закладах ресторанного господарства.

 

Класифікація цін за строком дії.

У залежності від ряду економічних ознак усі ціни класифікуються по видах і підвидам – у залежності від галузей, що обслуговуються ними, і сфер економіки, у залежності від території дії, від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат по доставці вантажів, ступінь волі цін від впливу держави при їхньому визначенні, у залежності від ступеня новизни товару, у залежності від терміну дії, ціни обслуговуючі зовнішньоторговельний обіг і використовувані в обліку і статистиці й інші.

На товари, реалізовані на ринку відносно тривалий час, установлюються наступні види цін.

1

Змінна ціна – установлюється майже в прямій залежності від співвідношення попиту та пропозиції і поступово знижується в міру насичення ринку (особливо оптова ціна, а роздрібна ціна може бути дещо стабільною). Такий підхід до встановлення ціни застосовується найчастіше на вироби масового попиту. Тут тісно взаємодіють ціни й обсяги випуску товару.

 

Довгострокова ціна – установлюється на товари масового попиту. Вона не піддана змінам протягом тривалого часу. Однак у залежності від господарської кон”юктури можуть вноситься зміни у вироби (зменшаться їхній розмір, незначно погіршуватися якість) при збереженні ціни.

2

Сезонні ціни – закупівельні і роздрібні ціни на деякі сільськогосподарські продукти (овочі, фрукти), реалізовані в різний час року (по сезонах).

 

Тимчасові оптові ціни – оптові ціни, дію яких обмежено визначеним терміном, установлюється на продукцію вперше освоювану на відповідному виробництві.

 

Тимчасові роздрібні ціни – роздрібні ціни, дію яких обмежено як правило до 6 місяців. Дані ціни встановлюються на окремі види товарів які уперше надходять у роздрібну торгівлю.

3

Ціни споживчого сегмента – установлюються на приблизно ті самі види товарів і послуг, реалізованих різним соціальним групам населення з неоднаковим рівнем доходів (можуть установлюватися, наприклад, на різні модифікації легкових автомобілів, на авіаквитки). Головне тут установити правильне співвідношення цін на різні вироби і послуги.

 

Єдині оптові ціни – оптові ціни, які встановлюються на однакові види промислової продукції – засоби виробництва і предмети споживання. Ціни, що регулюються урядом, міністерствами.

4

Поточні ціни – ціни і тарифи, що діють в даний період. Підрозділяються на оптові ціни, закупівельні, роздрібні ціни, а так само ціни і розцінки в будівництві, тарифи і ціни на послуги транспорту й інших організацій.

 

Гнучка ціна – ціна, що швидко реагує на зміну співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Застосування її виправдане, якщо можливі сильні коливання попиту та пропозиції у відносно короткий термін: зниження цін до кінця дня при продажі деяких продуктів харчування (свіжа риба, квіти і т.д.).

 

Переважна ціна – передбачає певне зниження цін на товари підприємством, що займає домінуюче положення (частка ринку 70-80%) на ринку і може забезпечити значне зниження витрат виробництва за рахунок збільшення обсягів випуску й економії на витратах по реалізації товарів.

5

Основні види ринкових цін.

Ціни, що діють в Україні, класифікують за різними ознаками.

За каналами руху товарів.

 • Виробнича ціна.
 • Відпускна ціна виробника.
 • Оптово-посередницька ціна.
 • Роздрібна ціна.

За ступенем регулювання.

 • Фіксовані ціни.
 • Регульовані ціни. Встановлюються державними органами або органами місцевого самоврядування і мають обмеження:
 • Вільні, або договірні, ціни.
 • Індикативні ціни.
 • Комісійні  ціни.За територією дії.
  • Ціни світові.
  • Ціни міждержавні.
  • Ціни державні.
  • Ціни місцеві.

  За ступенем монопольності.

  • Монопольні ціни.
  • Конкурентні ціни (звичайна та демпінгова).

  За терміном дії.

  • Ціни постійні.
  • Ціни змінні.

  Залежно від суб’єкта встановлення.

  • Ціна продавця. Встановлює й контролює виробник товару.
  • Ціна покупця. Виникає на звичайному ринку під впливом попиту та пропозиції.
  • Номінальна ціна. Публікується в різних прейскурантах, довідниках, біржових котируваннях. На неї орієнтуються продавці та покупці при укладанні угод.

  Біржові ціни. Діють на біржах і згідно з ними укладаються відповідні угоди. До них належать такі ціни:

  • ф’ючерсних угод;
  • опціонних угод;
  • продавця;
  • покупця;
  • біржових котирувань;
  • оплачені.

  Транспортні тарифи:

  • наземних видів транспорту (автомобільний, залізничний, гужовий);
  • водних видів транспорту (річковий,  морський,  поромний, сплавний);
  • повітряних видів транспорту.
6

Розглянемо основні типи цін:

 

Виробнича ціна = сума усіх виробничих витрат фірми + очікуваний прибуток.

 

Оптова ціна – це ціна, по якій продають товар великими оптовими партіями компаніям, що займаються роздрібною торгівлею. Складається вона з ціни виробника плюс виробничі і маркетингові витрати оптовика і його прибуток.

 

Роздрібна ціна – це ціна по який, продаж ведеться окремими, невеликими партіями вроздріб. Складається вона з оптової ціни плюс управлінські, маркетингові і виробничі витрати фірми і її прибуток.

7

Світова ціна визначається в залежності від виду товару: по одним (звичайно сировинним) – рівнем цін країн-експортерів або країн-імпортерів, по іншим – цінами бірж, аукціонів, а по готових виробах – цінами товарів ведучих у світі фірм, що спеціалізуються на виробництві й експорті продукції даного виду.

 

Номінальна ціна публікується в прейскурантах, довідниках, біржових котируваннях.

 

Змінна ціна встановлюється договором у залежності від деяких умов (біржового котирування, інфляції і т.д.) на певну дату (наприклад, постачання товарів покупцю, фактичного одержання товару і т.д.); нерідко вона є ринковою на дану дату.

8

Довідкова ціна (особливі види – номінальна, прейскурантна) звичайно відбиває рівень фактично укладених угод за деякий минулий період (тиждень, місяць) і використовується в переговорах для установлення вихідної ціни; найчастіше застосовують при терміновому продажі невеликих партій товарів, при великих партіях до неї застосовують ті або інші знижки. Довідкові ціни регулярно публікують спеціалізовані видання ООН.

 

Закупівельні ціни – це ціни (оптові), по яких реалізується сільськогосподарська продукція сільськогосподарськими підприємствами, фермерами і населенням. На практиці закупівельні ціни для господарств трансформуються в середні ціни фактичної реалізації, у яких враховані ціни і кількість продукції, проданої по різних каналах реалізації (заготівельним організаціям, на ринку).

9
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book