Вода
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Водата на Земята – 22 март световен ден на водата

by

Artwork: Златозар Колев

  • Joined Feb 2022
  • Published Books 1

Трите на големи водни басейна са Тихия океан, Атлантическия океан и Индийския океан.

2

Тихият океан е най-големият по площ и дълбочина океан на Земята. Разположен е между континентите Австралия на югозапад, Азия на запад и северозапад, Северна Америка на североизток, Южна Америка на изток и Антарктида на юг.

3
Водата на Земята – 22 март световен ден на водата by Zlatozar Kolev - Illustrated by Златозар Колев - Ourboox.com

Атлантическият океан е вторият по големина океан на Земята (след Тихия океан), заемащ приблизително една пета от нейната площ и е част от Световния океан. Разположен е между Северна и Южна Америка на запад, Европа и Африка на изток. На югозапад се свързва с Тихия океан, на югоизток – с Индийския океан и на север – със Северния ледовит океан.

Атлантическият океан се е образувал при отдалечаване на литосферните плочи преди 195 милиона години. В продължение на много векове той е бил отправна точка на европейските изследователи. Днес той продължава да бъде важна транспортна връзка за страните, които имат излаз на него и заема важна геополитическа роля.

5
Водата на Земята – 22 март световен ден на водата by Zlatozar Kolev - Illustrated by Златозар Колев - Ourboox.com

Индийският океан е третият по големина океан на Земята (след Тихия и Атлантическия) и заема около 20% от водната повърхност на планетата, като по-голямата му част е разположена в Южното полукълбо.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYnO4QjfUYc

7
Водата на Земята – 22 март световен ден на водата by Zlatozar Kolev - Illustrated by Златозар Колев - Ourboox.com

obekti.bg

pochivka.com

infocruises.com

https://bg.wikipedia.org
https://www.youtube.com

 

9
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content