ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ

by

Artwork: Габриела Феди

 • Joined Feb 2022
 • Published Books 2

1. ПОНЯТИЕ ЗА ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ

 

Водещата стратегическа линия e съществен елемент от концепцията за позициониране на една фирма.
Тя представлява рамката на полагането на цели и стратегическото планиране.
1
КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ, КОГАТО РАЗРАБОТВАМЕ
 ВОДЕЩАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ:

–   КОИ СМЕ НИЕ?
–   КОИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ?
–   КОИ СА НАШИТЕ ЦЕННОСТИ?
–   КАКВА Е НАШАТА ВИЗИЯ?
–   КОИ СА НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ?         
–   КОИ СА НАШИТЕ СТРАТЕГИИ?
2

2. ЕЛЕМЕНТИ НА ВОДЕЩАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ

а) ВИЗИЯ

 

Под визия (vision) се разбира водещата идея, най-общата и принципна представа за това, как трябва да изглежда фирмата в определен отрязък от време.
Визията е изходна точка за разработване на стратегията на предприятието.

 

3
ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

Слоганът е кратка фраза, която изразява визията на фирмата. В повечето случаи той е едно изречение, което описва бизнеса и се свързва най-вече с ползите, които клиентите получават. Слоганът трябва да се запомни лесно.

 

Volkswagen: “Мисли за малките“
Volkswagen означава „народен автомобил“ на немски език. Тази автомобилна компания е една от най-големите в света от 1937 г. до днес.

 

Porsche: „Няма заместител“

 

 

6

Nike: „Просто го направи“

 
„Просто го направи“ са последните думи на Гари Гилмор послужили за търговска марка на компанията за спортни стоки Nike.

 

Apple: „Мисли различно“ 

„Мисли различно“ е рекламното послание за Apple, Inc. през 1997 г.  Гениално продължение на стила на Стив Джобс, Стив Возняк и Роналд Уейн основали компанията  на 1 април 1976 г.

 

 

 

 

7

Nokia: „Ние свързваме хората“   

„Свързване на хора“ е повече от лозунг. Това е изявление на мисия.

 

MasterCard: „Има някои неща, които парите не могат да купят. За всичко останало, има MasterCard. “  
Слогана в две изречения е създаден през 1997 г. като част от всепризнатата рекламна кампания, която тече в 98 страни и на 46 езика.

8

ДОБРАТА ВИЗИЯ ТРЯБВА:

 

Да е кратка, ясна и недвусмислена

 

– Да води към характерна специфичност

 

Да бъде поддържана чрез мисия, продукт, технология и организационни промени

 

  – Да обединява хората и да им придава колективна идентичност

 

 Да насърчава хората да мислят в дългосрочна перспектива.

 

9
ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

б) МИСИЯ

 

Мисията (mission) означава призвание, цел. Тя е свързана с уникалните намерения и средства, чрез които едно предприятие се различава от други предприятия от подобен тип. Мисията придава смисъл, разкрива перспективите, мотивира персонала.

Мисията на предприятието е писмен текст, в който обикновено се съдържа информация за:

 • Клиентите
 • Продуктите
 • Пазарите
 • Технологиите
 • Персонала
 • Стойностите
11
ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

ЗА КОГО СЕ ПИШЕ МИСИЯТА ?

 

 • ЗА КЛИЕНТИТЕ

 • ЗА ПАРТНЬОРИТЕ НА ФИРМАТА

 • ЗА СЪТРУДНИЦИТЕ

14
ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

в) ЦЕННОСТИ

 

Ценност е всичко онова, което има стойност и значение за хората.

Най-често срещаните тълкувания на думата «ценност»  – от англ. value са важност, полезност, полза.

Ценността кара хората да постъпват по един или друг начин.

 

Обявените корпоративни ценности на една компания обикновено са няколко думи или кратки фрази, като например: отговорност, почтеност, работа в екип, иновативност и гъвкавост – които са обяснени детайлно на сайта на компанията или във фирмена презентация, прдназначена за служителите ѝ.

17
ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com

Всички компании имат корпоративни ценности – принципи, които са в основата на начина, по който ръководят бизнеса си.

Тези ценности играят съществена роля за успеха им и определят начина, по който се очаква да се държат служителите, като например:

 • начинът, по който работят

 • начинът, по който комуникират с колегите и ръководителите си

 • начинът, по който работят с партньорите на компанията

 • начинът, по който обслужват клиентите на компанията

19

3. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ

 

Добре формулираната стратегия е много важна за успеха на компанията.

 

Разработването на стратегията е творчески процес, в който участват предимно висшите мениджъри, но осъществяването и е административен процес, в който трябва да се включат всички, работещи във фирмата.

 

Процеса на разработване преминава през следните стъпки представени по-долу:

20
ВОДЕЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЛИНИЯ by Gabriela Fedi - Illustrated by Габриела Феди - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content