Графіка

by Maria Lavrentovych

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Графіка

Member Since
Oct 2020
Published Books
1

Формати графічних файлів

1

Розрізняють формати файлів растрових зображень і векторних зображень.

 

Растрові зображення зберігають у файлі у вигляді прямокутної таблиці, у кожній клітинці якої записаний двійковий код кольору відповідного пікселя. Такий файл зберігає дані і про інші властивості графічного зображення, а також алгоритм його стискування.
Векторні зображення зберігають у файлі як перелік об’єктів і значень їх властивостей: координат, розмірів, кольорів заповнення і штриху (контуру) тощо.

 Формат файлу впливає на об’єм пам’яті, який займає цей файл.

Графічні редактори дозволяють користувачеві самостійно обирати формат збереження зображення. Якщо ви збираєтеся працювати з графічним зображенням лише в одному редакторові, доцільно вибрати той формат, який редактор пропонує за замовчуванням. Якщо ж дані оброблятимуть в інших середовищах, варто використати один з універсальних форматів.
Формати файлів растрових зображень:
  • ВМР (англ. BitMap image — бітова карта зображення) —зображення зберігається без втрати якості, тому розміри цих файлів досить великі. Стандартне розширення імен файлів цього типу — bmp.
  • JPEG (англ. Joint Photographic Expert Group — об’єднана експертна група в галузі фотографії) — розмір графічних файлів зменшується за рахунок втрати частини даних i погіршення якості зображення.Стандартні розширення імен файлів — jpg або jpeg.
  • GIF (англ. Graphics Interchange Format — графічний формат для обміну) — призначено для зберігання зображень, що мають до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен файлів — gif.
  • PNG (англ. Portable Network Graphic — портативна мережева графіка) — файли цього формату мають невеликий розмір без погіршення якості зображення. Стандартне розширення імен файлів цього типу  png.
  • TIFF (англ. Tagged Image File Format — теговий формат файлів зображень) — зберігає зображення без втрати якості, використовується в поліграфії, під час сканування зображень. Як і файли формату ВМР, мають великі розміри. Стандартне розширення імен файлів цього формату — tif або tiff.
2
Графіка by Maria Lavrentovych - Ourboox.com
Графіка by Maria Lavrentovych - Ourboox.com

Векторна графіка

Формати файлів векторних зображень
  • AI (англ. Adobe Illustrator) — стандартний формат файлів редактора векторної графіки Adobe Illustrator. Файли мають розширення імені аі.
  • CDR (англ. CorelDRaw) — стандартний формат файлів векторного графічного редактора CorelDraw. Файли даного формату можуть мати розширення імені cdr або cdt.
  • SVG (англ. Scalable Vector Graphics — векторна графіка, що масштабується) — універсальний формат, який має широке застосування під час створення креслень і веб-сайтів. Стандартне розширення імен файлів — svg.
  • WMF (англ. Windows MetaFile — метафайл Windows) — універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows. Використовується для зберігання колекції графічних зображень Microsoft WMF Clip Gallery. Можливі розширення імен файлів — wmf, emf, wmz, emz.
  • ODG (англ. OpenDocument Graphic file — графічний файл відкритих документів) — формат файлів векторної графіки, що використовується програмою LibreOffice Draw.
5
Графіка by Maria Lavrentovych - Ourboox.com
Графіка by Maria Lavrentovych - Ourboox.com

                                                                                                                                                                                                                                                     КІНЕЦЬ!

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book