Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Грозното патенце от Таня Петкова

by

Artwork: "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева

Member Since
May 2020
Published Books
2

Под репеите в градината на стар чифлик една патица мътеше своите яйца.

1
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Скоро от тях се излюпили патенца. Когато и последното яйце в полога се излюпи, мама Патица остана с отворена човка: от яйцето се беше излюпило нещо голямо и дебело, със сива перушина, което по нищо не приличаше на патенце.

3
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

-Дали не е пуйче? – си помисли мама Патица.

Но не беше пуйче, защото когато мама Патица заведе челядта си  на водата, и то заплува като всички патенца.

5
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

После мама Патица заведе целия рояк в чифлика, за да го представи на обитателите на двора. Патенцата бяха приети много мило, но роденото последно трябваше да понесе кълването, подигравките и присмехите на кокошките.

-Не го закачайте, – изсъска майката, – не пречи на никого. Нищо, че не е красиво; надявам се да бъде здраво и да не пакости.

7
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Всички животни в двора го отбягваха и малкото бедно пате бе така огорчено, че не знаеше какво да направи. Дори момичето от чифлика, което носеше храната, го подритваше.

Тогава то реши да избяга. Прехвръкна плета и отчаяно затича към голямото блато, където живееха дивите патици.

9
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Сутринта патиците го видяха и казаха:

-Грозно си, но това малко ни интересува. Остани тук, ако желаеш, но хич и не мисли, че ще си намериш съпруга от нашето семейство!

После патиците се издигнаха, но веднага се чуха изстрели.

-Бум! Бум! – и няколко от тях паднаха мъртви. Патето потрепера от страх. И блатото не беше сигурно убежище за бедничкото!

11
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Когато изстрелите престанаха, патето напусна блатото и навлезе в полето. Изведнъж се намери пред едно голямо куче, което го гледаше страшно. Патето затвори очи и зачака да го ухапят. Но кучето го подуши и си отиде.

-Ето – помисли си патето,- толкова съм грозно, че дори и кучето не ме иска.

13
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

След тази страшна среща бедното патенце затича по полето, но не можеше да забрави ужасното куче и в ушите му още кънтяха изстрелите, които бяха убили дивите патици. Изви се буря и под поройния дъжд бедничкото с мъка успяваше да върви напред.

15
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Бурята все повече се засилваше и бедното патенце вече едва се държеше, когато при светлината на една светкавица видя мизерна къщурка, която едва се крепеше.

Патенцето стигна с мъка до къщичката, видя един процеп на вратата и се вмъкна вътре.

17
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

В схлупената къщурка живееше старица със своето котенце и кокошчица. Когато видя патето, котката започна да мърка, а кокошката да каканиже; старата жена виждаше лошо, взе бедничкото за възрастна патица и възкликна:

-О, какво щастие! Сега си имам и яйца от патица.

И тя прие с удоволствие новодошлото.

Патенцето остана в къщурката, но беше нещастно, защото тъгуваше за слънцето, за свободата и имаше голямо желание да се гмурне във водата. То разказа за своите желания на котенцето и кокошката. Те викнаха в един глас:

-О, каква лудост! Вода, слънце! Я си живей като нас!

19
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Но патенцето се сбогува с приятелите си и ги напусна.

Отиде да живее в едно блато.

Дойде есента и една вечер то видя да прелитат в небето прекрасни бели птици. Това бяха лебеди, които отлитаха към топлите страни. Патенцето ги гледа, докато изчезнат, чувствайки в себе си безкрайна симпатия към тези прекрасни непознати птици, които отлитаха към слънцето.

21
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Дойде зимата и донесе студ и мраз. Водата в блатото замръзна, падна сняг. Бедното патенце, сгушено под дърветата, страдаше жестоко, но доживя до идването на пролетта.

 

23
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Когато се показа първото слънце, патенцето се почувства по-добре и по-силно. Опита се да лети – крилата му го държаха; тогава напусна блатото, отправяйки се към една далечна градина.

25
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com

Видя малко езерце и се спусна към водата. Два лебеда заплуваха към него; патенцето разпозна в тях красивите птици, които беше видяло през есента, и си каза с примирена тъга:

-Сега ще ме убият! – наведе очи и видя отразено във водата не вече грозното патенце, а един снежнобял лебед и неговото добро сърце се изпълни със сладко щастие.

27
Грозното патенце от Таня Петкова by Tania Antonova Petkova - Illustrated by "Таня ПетковаЦСОП"Леда Милева - Ourboox.com
Адаптирала:Таня Петкова                               Източник: Интернет
29
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book