Да си припомним наученото по БЕЛ

by Rumiana

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Да си припомним наученото по БЕЛ

Member Since
Aug 2020
Published Books
3
Да си припомним наученото по БЕЛ by Rumiana - Ourboox.com
Да си припомним наученото по БЕЛ by Rumiana - Ourboox.com

В света на приказките 

Неопределеност на времето и мястото-”Имало едно време”, “В едно царство”

Героите най-често са анонимни 

Героите са типизирани /най-малкият брат, чорбаджията, мащехата/

Героите са идеализирани /най-малкият брат е носител на доброто/

Описва се развитието на дадена случка 

Напрежението нараства постепенно 

Главните герои преодоляват препятствия /понякога с помощта на вълшебни помагачи/

Противопоставя се доброто на злото

Доброто винаги побеждава, несправедливостта се наказва

Случката се разказва увлекателно 

Характерни са повторения на епизоди 

Историята завършва с поука.

3
Да си припомним наученото по БЕЛ by Rumiana - Ourboox.com

 Приказки за животни 

 

Говори се за животни, а се имат предвид поведението на хората

Героите-животни са типизирани /Кума Лиса – лукава, хитра, Кумчо Вълчо – глуповат/

Героите се противопоставят един на друг

Съотношението на силите между героите не се променя

В диалога между животните ярко се проявяват качествата на героите.

5

Вълшебни приказки

Говори се за нереални, несъществуващи, фантастични, вълшебни неща

В тях има много нереални герои – вещици, великани, педя-човек

Съществуват и много вълшебни предмети /атрибути/ – пръчици, златна ябълка, вълшебна кърпичка

Героите често използват думи-заклинания /”Абра-кадабра”/

Героите претърпяват необичайни превъплъщения /Пепеляшка/

Героите преминават през препятствия и перипетии/борба със змей/

Героите променят своето /социално/ положение – от бедни стават богати, от жаба – в принц, от помощничка – в принцеса/

Действието е много динамично, често рязко се сменят събитията и действията на героите

Напрежението нараства, всеки следващ епизод подготвя за най-силния и важния/кулминацията/

Има рязка поляризация на героите и противопоставянето им движи действието;

6
Битови приказки

 Битови приказки

 

Говори се за живота на хората, за отношенията между тях

Диалогът е много колоритен, свеж

Съдържат много хумор

Оценките на постъпките обикновено са два вида /похвала или присмех/

Доброто тържествува над злото

В тях се разсъждава за смисъла на човешкия живот, за човешкото щастие, за любовта, за трудолюбието;

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book