Диктовки, преписи, езикови задачи
"Teacher have three lovers: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two loves together" ~ Scott Hayden
May 2019
Member Since
5
Published Books

Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас

by Sevda Rabineva

Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com

Език и реч. Преговор

 

Баща ми

       Баща ми имаше силни ръце. Гледах го как сече дърва. Те падаха с писък върху снега. Вятърът носеше далеч тези звукове. Урви и камъни се разтреперваха от брадвата на моя баща. Колко бе голяма радостта ми!
Друг път той ми даваше ръкавици, обуваше ме с новите ботуши и тръгвахме на разходка в полята. Татко не се плашеше от виелици и студове. Защо ли често се сгушвах в неговата топла прегръдка?

2

Звуков състав на думата. Гласни. Преговор.

Препишете подчертаните думи. Оцветете гласните, които могат да се сгрешат при писане.

Из „Пипи Дългото чорапче”

       По едно време стъпалата свършиха и децата се намериха на тавана. Беше съвсем тъмно. Само един тънък лунен лъч чертаеше светла ивица по пода. Когато вятърът нахлуваше през прозорците, от всички ъгли долитаха въздишки и стенания…

Аника изпусна въздишка на облекчение и се обнадежди от мисълта, че всичко ще свърши бързо. Неочаквано от единия ъгъл на тавана прозвуча зловещ писък.

3

Звуков състав на думата. Съгласни. Преговор

 

Рожден ден

      Празнувах десетия си рожден ден. Вкъщи дойде моят приятел Стефчо. Той ми донесе хубав подарък. После по телефона ме поздрави съученичката ми Здравка. Тя ми пожела здраве и успех. След малко пристигнаха Владко, Живко и Митко. Те ми подариха кученце. Нарекох го Боб. То започна да играе и джафка.

Мама и татко ни почерпиха със сироп от ягоди и  шоколад. Те бяха много щастливи. Безкрайно щастлив бях и аз.

4

Пренасяне на части от думата. Преговор.

Поправете грешките при пренасяне на нов ред.

Врабче

       Зима е. Всички се прибират на топло. Само врабчето подскача нав-

ън. Босичко е.

Отварям прозореца и му  хвъ-

рлям  трошици.
Чудя се защо ли не отлита на юг?

 

Врабче

                Врабчето е малка птичка. И-

ма сивокафява окраска на перата.
Строи си гнездото по дърв-

ета, дупки и комини.
Храни се с мушици, семенца и трошици.
Врабчето не е прелетна птица.

 

5

  Съществително и прилагателно име. Преговор.

Определете граматическите категории на съществителните и прилагателните имена.
Образец: най-чудесните – прил.име, м.р., мн.ч.; празници – същ.нар.име, м.р., мн.ч.

 

Празник

       Дърветата се раззелениха. Цветята отвориха очички. Пристигна пролетта. Заедно с нея настъпи един от най-чудесните празници за Борко и за всички, които обичат да четат и пеят, да рисуват. Той продължава една седмица, но живее цяла година. През всичките сезони детските пръсти ще разлистват пъстрите страници, ще звънят млади гласчета, ще огряват с усмивка всичко наоколо. Това е седмицата на детската книга.

6

   Глагол. Преговор.

Подчертайте глаголите /14/. Препишете ги в две групи – ед.ч. и мн.ч.

 

Свраки

 

От улицата долетя вик, трясък и кикот. Изтичах до прозореца и видях, че по земята край къщата се търкаля кълбо, от което стърчат опашки и пера.

Биеха се две свраки. Бъхтеха се една друга с крила, дращеха се и крещяха. А третата седеше на покрива на плевника и наблюдаваше.

– Какво правите! – викнах през прозорчето. – Побесняхте ли?

7

Текст. Изречение. Преговор.

В откъса от приказката „Човекът и змията” има 11 изречения.
Разграничете ги с точки и главни букви. Напишете текста под диктовка.

 

Един лозар имал хубаво лозе в лозето му имало една грамада камъни в нея се появила една голяма змия един ден лозарят видял змията намислил да ù направи добро на другия ден взел едно канче с прясно мляко занесъл го на лозето скрил се змията изпила млякото после оставила в канчето една жълтица това продължило дълги години

8

Самостоятелна работа №1

Входно ниво

 

Ян Бибиян караше автомобил с удоволствие. Но над градчето често минаваха самолети. Ян Бибиян чуваше острия им шум и излизаше развълнуван. Той отправяше очи към небесната шир и търсеше тая чудна птица-машина. Тя ли блестеше в сиянието на слънцето като зелен лебед? Във въздуха самолетът се носеше със силата и устрема на орел.

9

    Текст повествование и текст описание.

Текст № 1 е ………          /описание или повествование/
Текст № 2 е …………       /описание или повествование/

 

№ 1

Малкото борче растеше. Но си растеше самичко, настрана, не се вслушваше нито в песните на птичките, нито в шума на вековните дървета.

“Аз съм гордо борче” – казваше  си то.

 

№ 2

Борът расте на сухи и влажни места. На височина достига до 35 м. Кората му е сиво-кафява до червеникава. Борът е вечнозелен, защото игличките му остават по клончетата и не опадат едновременно през годината.

10

Нехудожествен и художествен текст.

Допълни и препиши:
Текстът със заглавие „_______________” е художествен.
Текстът със заглавие „_______________” е нехудожествен.

Вятър

Вятърът е преместване на въздуха над повърхността на земята. Възниква вследствие на неравномерното разпределение на атмосферното налягане. Силният вятър с кръгово движение на въздуха се нарича вихър.

 

Вихрушка

Изведнъж въздухът се раздвижи, силно изви вятър и с шум и свистене закръжи  по полето. Той понесе със себе си листа и пепел, завъртя ги във вихър. Черни въртящи се стълбове се издигнаха към небесата и закриха огнения лик на слънцето. Стана ми студено и страшно.

11

   Редактиране на текст

 

 1. Редактирайте текста чрез съкращаване на думи.

Във филмите Силвестър Сталоун е смел, храбър и безстрашен. От никого не се страхува. Винаги се бие мъжествено, бойко, решително и самоотвержено. Той побеждава, защото е неустрашим, хладнокръвен и юначен.

 

 

 1. Редактирайте текста чрез заместване и съкращаване.

        Над морето се изви бяла чайка. Чайката рязко се спусна към водата. Вятърът погали чайката и запя песен за свободата.

12

   Редактиране на текст

Редактирайте текста.

 

       Петър има прекрасен красив кон. Той е много добър ездач. Петър често се качва на коня си, подкарва го бързо в галоп и обикаля с него нивите. Цвили радостно конят, удря с лапите си по красивата земя. Петър го плясва с камшика си и конят се устремява устремно.

       Вечер конят и Петър се завръщат уморени и щастливи у дома в селото си.

13

        Възклицателно изречение

 1. Подчертайте изречението, което не е възклицателно.

Славеят

       Колко мило птиче е славеят! Колко сладко пее! Как кръшно извива глас през лятна нощ! Гората е притаила дъх и слуша. Ех, няма по-голям певец от славея!

 

 1. Поставете препинателните знаци в края на изреченията. Възкл. изречения са три.

Първото кокиче

       Децата се спряха край вратника__   Изведнъж едно дете извика:

– Кокиче__   Ей го цъфнало__

Децата го наобиколиха__   Гледат го и никой не смее да го откъсне__  Горкичкото, едвам се държи на стъбълцето си__

14

    Подбудително изречение

 1. Препишете изреченията.

 Срещу тях напишете думата, която изразява смисъла им /молба, заповед, съвет, забрана/.

Тръгни веднага!  /_____________/

Не палете огън в гората! /_____________/

Пазете здравето си! /_____________/

Ваня, услужи ми, моля те, с учебника си! /_____________/

 

 1. Подчертайте подбудителните изречения /5/.

        – Вземи, сине, тавата. Иди в избата. Донеси ми брашно да меся хляб.

Духнал вятърът. Разпилял пак брашното.

– Спри, ветре! – викнало момчето.

Тръгнало да гони вятъра.

– Вятър гони ли се, момче? Остави тая работа.

15

Подбудително изречение. Упражнение

Подчертайте подбудителните изречения /4/.

 

Житената питка

       Минала питката през равното поле, навлязла в гората. Тъкмо влязла в гората, и насреща ù, насред пътя, изневиделица изскочил вълк – три нищичко не ял. Облещил се, тропнал с крак:

– Стой, питке житена! Както съм прегладнял, наведнъж ще те лапна, ама ме е страх да не се задавя.

– Недей, Вълчо, брат да си ми! Ще се задавиш, много съм корава. Почакай ме тук, додето се върна! Мене ми е баба заръчала нивята да обиколя, където съм се родила, че да стана мека и сладка. Не ме яж сега, че съм много гореща.

16

Изречение. Обобщение

 1. Подчертайте обръщенията в изреченията. Поставете запетаите /5/. Препишете изреченията.

        И така Смехурко баба Цоцолана за ден и до пладне постноядка стана.

– Успокой се бабо!

Бабо да си жива!

Патиланци верни скоро ще се срещнем!

 

 1. Определете вида на изреченията по цел на изказване /съобщ., въпр., възкл., подб./. Поставете в края им съответния препинателен знак.

Вятърко, къде отиваш сега      / ……. изр./

Стефан попита къде е тетрадката     / ……. изр./

Отечество любезно, как хубаво си  ти    / ……. изр./

Марина не разбра кога ще започне ваканцията   /……. изр./

Колко е красива тази пролет      / ……. изр./

Татко, тичай да запалиш огън      / ……. изр./

Моля ви, пуснете ме да вляза      / ……. изр./

Град старинен, град любим, колко те обичам    / ……. изр./

Живее ли някой тук      / ……. изр./

 

17

Самостоятелна работа № 2

Изречение

 

Изгряло рано сутринта Слънцето. Огледало се. Колко красива била земята! Колко щастливи били хората! Весела усмивка озарила лицето му.

Изведнъж се задал тъмен облак. Къде е тръгнал? Защо искал да закрие светлината на Слънчо?

Слънцето извикало силно: ­

– Махни се от пътя ми! Не пречи на хората да се радват на топлината ми!

Намръщил се облакът: ­

– О, ти се осмеляваш да ми заповядваш! Остави ме да вървя по пътя си!

18

Дума. Значение на думата

 1. Препишете текста, като изберете подходящия синоним.

Глиганът

        Тази година зимата беше (жестока, тежка, страшна). Всичко беше (сковано, замръзнало, заледено ) и навсякъде имаше дълбоки (натрупвания, навявания, преспи). Глиганът водеше (битката, войната, борбата ) с леда сам. (Тежкото, едрото, дебелото ) му тяло затъваше. За (няколко, малко ) коренчета папрат понякога трябва да се (воюва, бори) цяла нощ.

                   Дончо Цончев

 

 1. Определете какви са групите думи – синоними или форми на думата.

старателен, старателна, старателно, старателни –         ……………………………………….

немарлив, нехаен, небрежен – …………………………………

надзъртам, надничам,поглеждам – …………………………..

бързам, бързаш, бързаха, бързахте – ………………..……..

бърз, пъргав – ………………………………….

капят, падат – ………………………………….

вълк, вълка, вълкът, вълци, вълците – ………………..………

19

            Дума. Значение на думата. Упражнение

 

Препишете текста, като замените подчертаните думи с подходящи синоними: грохнал, изнемощял, уморен; се излежаваха, дремеха; поглеждаха, стрелваха поглед, хвърляха поглед; бродеше, скиташе, луташе.

 

Старата вълчица имаше дом в гората. В хралупата на един стар от годините дъб тя си беше уредила стаичка, постлана с мъх. Върху мъха стояха три зъбати вълчета.

Вълчетата по цял ден се боричкаха, хапеха се, играеха и от време на време гледаха навън да видят иде ли майка им. От сутрин до вечер майката ходеше из гората и обикаляше покрай овчарските кошари да улови нещичко. Вълчетата оставаха сами –  саменички.

А.Каралийчев

20

    Състав на думата. Корен

 

    Подчертайте сродните думи с корен „уч”.

 

За пример

       Макар да живееше далеч от училището, Митко винаги пръв влизаше в училищния двор. Той никога не закъсняваше за училище. А често не спеше нощем, защото помагаше на родителите си. И никога не отиваше с ненаучени уроци. Винаги намираше време да ги научи и подготви домашните си. Пък и мирен ученик беше, та го сочеха за пример на съучениците му.

21

 

Състав на думата.  Корен. Упражнение

Подчертайте сродните думи с корен „риб”.

 

Грижовният баща

 

Семейството на един селянин било много бедно, затова той много често ловял риба за прехрана.

Един ден бащата тръгнал на риболов. Застанал на брега на реката, хвърлил рибарската мрежа и зачакал с надежда. По едно време мрежата се размърдала. Рибарят бързо я измъкнал от водата. В нея имало голяма риба. Човекът бил много щастлив.

22

Представка

Оцветете представките в подчертаните думи.

 

Змията се промъкваше безшумно под храстите и чакаше врабците да кацнат. Тогава насочваше своя стъклено-неподвижен и остър поглед към най-близкото врабче. Гледаше го, без да мигне.

Отначало врабчето настръхваше и отпущаше крилцата си. По-късно обзето от някаква замайваща възбуда и от немощ, падаше от храста. Червената уста го налапваше цяло. Без да обръща внимание на уплашеното цвърчене на другарите му, заспиваше за няколко часа.

                                      Емилиян Станев

23

Представка. Упражнение

 

Напишете пропуснатите представки.

 

Буря

         Щом се   __мрачи, глух тътен  ___търси цялата гора.  Тежки  облаци      ___лазиха нагоре, едри капки дъжд   __дряха силно,  __дигнаха се стълбове прах. Светкавици    ___рязаха небето. Върховете    скимтяха,  __пищя старата гора,   __гънаха се клоните под страшния напор на бурята. Всичко като че ли    __бесня.

 

Зимна вечер

           Цялата гора е   __сипана със сняг.   __крито е цялото село. Лека синкава мъгла е прибулила снега. Гъст черен дим се   __дига от всеки комин. Плахо трептят светлинки по малките прозорчета. Цялото село   __спива в прегръдките на зимната нощ.

Петко Тодоров

24

Състав на думата. Обобщение  

 1. В подчертаните изречения има две сродни думи. Препишете ги и подчертайте корена им.
 2. От последното изречение препишете двете думи, които са образувани с представка. Подчертайте я.

 

През май гостувах няколко дена на братовчед ми Митко. Той ме покани да направим няколко излета в околностите на тяхното село. Много  се зарадвах. Там имаше красиви местности, пълноводна река с близък извор, живописни долини и една интересна дълбока пещера. Добре, но заваля дъжд и не можахме никъде да излезем. Когато облаците се разпръснаха, цялата земя светна от радост. Тогава излязохме с чичо Никола на разходка.

25

Самостоятелна работа № 3   

Състав на думата 

 

Хладен ветрец подухваше над напечените скали. Дружината се покатери отгоре. Там вятърът задуха по-силно. Всички слязоха до чешмата. Започнаха да обядват.

Щом се нахраниха, събуха обувките и се натъркаляха на земята. Чочо се въртеше непрекъснато. Той видя двамата, които лежаха наблизо.

Изведнъж той свали ризата си и легна по очи, като се мъчеше да заспи.

По Константин Константинов

26

Правопис на гласните в съществителните имена 

   Препишете и запомнете правилото.

В крайна неударена сричка  се пише:

 • ъ, ако в думата за проверка звукът изпада

театър – пр. театри              мисъл – пр. мисли

 • ако гласният не изпада, се пише а

чакал – пр. чакали              куфар – пр.куфари

Изключение от правилото да съществителните имена с наставка „-ък”: потомък, момък, оттенък, свитък, пламък, ремък, кремък, камък, подарък, замък, пясък, сандък, писък, крясък, данък, мозък

Купих един лит__р  мляко.

Силен вих__р завъртя листата на алеята.

Наблюдавахме птиците с бинок__л.

Имам нов компют__р.

Скален отлом__к беше препречил пътя.

Начертах прав ъг__л.

27

Правопис и правоговор на съгласните в

съществителните имена

 

представка  с- :  сбор, сграда, сбивам се,  сбирка, сгърбен, сделка, сборник, сговорна, сгорещих се, сдържан, сбъдване, сгрешен, сбира, сбогом, сбъркан, сборище, сблъсква,сгода, сграбчи, сготвя, сгазя, сглобя, сглупя, сгушвам се

Запомни: здание

представка  от- :  отбор, отговор, отбой, отбрана, отгоре, отбягва, отдолу, отгледам, отгатвам, отбелязвам, отблизо, отвикна

 

женитба, сеитба, сватба, гонитба, футбол, баскетбол

 

непроизносими съгласни в края и средата на думата:

 

чужд, дъжд, вожд, гразд, дрозд, радост, старост, гост, бряст, бюст, гъст, кост, мост, лост, прост, текст, тлъст, ръст, част, пласт, горист, август, артист, болест, бодрост, възраст, гордост, младост, местност, рядкост, скромност, смелост, зърнест, строгост, старост, слабост, ловкост, пакост, егоист, турист, твърдост, свежест, съвест, щедрост, сребрист, ръбест, радост, учтивост, хитрост, гимназист, машинист, хълмист, околност, окръжност, опасност, велосипедист, повърхност

 

листче, гостна, вестник, местност, артистка, дпортистка, активистка,  телефонистка, гимназистка, волейболистка, постна, местна, нещастна, прелестна, иглолистна, радостна

28

Правопис на съществителните имена. Упражнение  

 

Сега ще ви разкажа една история за щастието. Всички ние знаем що е щастие. Едни от нас го виждат постоянно, други – от време на време, трети – само за един ден. Има и такива хора, които са го виждали само веднъж в живота си, но няма човек, който да не знае що е щастие.
Живееше някога един беден човек. В бедност се беше родил, в бедност бе израснал. Но въпреки туй тоя човек има смелостта да се ожени. Занимаваше се със стругарство и правеше дръжки и пръчки на чадъри. Но от тая работа печелеше толкова малко, че едва свързваше двата края.

Андерсен

 

Моят любим вестник

       Аз получавам вестник «Венче». Той е моят любим вестник. Колко интересни неща научавам от него! Води ме в неизвестни далечни страни. Разказва ми интересни приказки. Обичам да го чета и го очаквам с нетърпение.

29

Съществително име. Обобщение

 

Рила

       Рила е като гигантска крепост. Тук идват много поклонници. Те се любуват на картинността на планината. Научават за нея старинни легенди. Радват се на гигантските ù буки. Поемат аромата на уханни теменужки. Гледат как планината заспива при лунна светлина. Сърцата им се пълнят с гордост.

 

Открийте грешките при правописа на съгласните. Поправете ги.

Петйо се здоби с нова книшка. Подарък му е от Влатко. Двете момчета са добри приятели. Живеят в зговор и разбирателство. Никога не са се збили. Те са най-добрите фудболисти в училищния одбор.

30

Самостоятелна работа № 4     

 

Съществително име

        Здравко тръгна към пързалката сам. Той нямаше нито шейна, нито кънки. Момчето беше сираче. Цял ден скиташе из улиците. Продаваше вестници. Срещаше весели хора с покупки в ръце. В навалицата бързаха и деца.

Здравко се озова на пързалката. С него беше кучето Барончо. В пазвата на момчето мърдаше гарджето. Детето спря пред стръмнината.

По Константин Константинов

31

Степенуване на прилагателните имена

 

Подчертайте прилагателните имена /16/. Препишете степенуваните прил. имена.

 

Есен в гората

       Настъпи хладна есен. Паднаха люти слани. Най-нетърпеливите пойни птици поеха към топлия юг.

Липата зарони жълти листа. По голите ù клони тихо шумолят само черните ù плодове. Те сякаш са ситни черешки. Сега яворът е сменил лятното си наметало с най-пъстра премяна. По-красив от него няма!

Само упоритият дъб още се държи. Но и неговите листа вече се изпъстрят с малки червеникави петънца.

Студеният вятър надменно просвирва над гората

 

Забележка: тихо, надменно – наречия /Как?/
32

Степенуване. Упражнение

Подчертайте степенуваните прилагателни имена /2/.

 

Из „Хари Потър”

       Хари се радваше, че училището е свършило, но не можеше да избегне бандата на Дъдли, която гостуваше в къщата всеки божи ден. Пиърс, Денис, Малкълм и Гордън бяха до един едри и глупави, но тъй като Дъдли беше най-едрият и най-глупавият от всички, той им беше водач. Останалите бяха много щастливи да се включат в любимия спорт на Дъдли – преследването на Хари.

Затова Хари прекарваше колкото е възможно повече време извън дома, като се разхождаше и си мислеше за края на ваканцията, където виждаше лъч надежда.

33

Правопис на гласните в прилагателните имена

Напишете пропусната буква – а/ъ.

Бист_р извор ни чакаше в края на пътечката.

Дъх_ви цветя, мека трева и дебели сенки мамеха уморените пътници.

Старият мечок излезе от потока мок_р, но освежен.

Водата в блатото беше зеленяс_ла.

Умореният  пътник поседна на об_л  камък.

 

Допълнете текста с прилагателни имена.

 Пролет

       Пристигна ……………. пролет. Тя погали …………..пъпки на …………… цвете и те се усмихнаха щастливо. Докосна с ………….. пръсти клоните на дърветата и те се раззелениха. Прекоси ……… реки и  …………….. поляни.

……………. птички запяха ………………… песни.

Цялата природа засия от радост. …………… слънце се засмя и изпрати ……………………….. лъчи.

 

Предложения: буен, горски, сладкогласен, топло, пойна, пъстроцветен, нежен, вълшебен, градински, животворни
34

Правопис на гласните в прилагателните имена. Упражнение

Определете 5 прилагателни имена по избор.
Образец: малкият – прил.име, м.р., ед.ч., чл.”-ят”

 

Зима

 

Тази нощ заваля първият сняг. Малкият двор и градината побеляха. На голата лозница стоеше настръхнало врабче. Мартин направи малка дървена къщичка. Постави я на старата лозница под стряхата. Студеният вятър продължаваше да свири в оголените клончета на ябълката. Той полюшваше дървената къщичка. В нея се бяха сврели две малки врабченца. Те чуруликаха весело.

35

Правопис и правоговор на съгласните в

прилагателните имена

 

Белокаменният град блести, окъпан от летния топъл дъжд. Най-широкият му булевард прилича на пълноводна река.По него се носят хиляди леки коли, препълнени автобуси и тролейбуси.  Гладкият асфалт блести като разтопено злато.

Един след друг се редуват ценни исторически паметници. Тук са живели и творили велики умове на човешкия род.

През есенните дни е особено красив! Непременно го посетете!

36

Правопис и правоговор на съгласните в прилагателните имена. Упражнение 

Подчертайте прилагателните имена. /10/

 

Всред тъмния и непристъпен планински проход от векове стоеше голяма скала. Нищо не смущаваше нейното каменно спокойствие. През нейната непроходима горска държава рядко минаваше човек. Птиците кацаха по острите ù върхове. В пещерите ù намираха убежище диви зверове. Тя се гордееше, че беше покровителка и пазителка на планинския проход.

37

Прилагателно име. Обобщение 

 

Бойна задача

 

Беше глуха есенна полунощ. Лунните лъчи падаха край дърветата. На земята лежаха белите платна на лунната светлина. Всичко беше по-хубаво от обикновено с някаква особена, старинна хубост. Но войниците не мислеха за красотата на горския храсталак. Те бързаха да занесат по-скоро скъпоценната карта с отбелязаните вражески батареи. От това зависеше успехът на утрешния бой.

38

Самостоятелна работа № 5       

Прилагателно име 

 

Хитрите измамници поискали още златна прежда. Продължили да стоят пред празните станове до късна нощ. Лунна светлина прониквала през прозорците.

Царят решил да изпрати един от най-честните си съветници да провери работата на тъкачите. Измамниците му показали платовете. Те обяснявали кои шарки са по-пъстри, кои платове са по-тънки и по-изящни.

Съветникът не виждал нищо, но си мълчал. Страхувал се да не го помислят за най-глупав.

По Ханс Кристиян Андерсен

39

Лични местоимения:

аз  ти  той  тя  то     

ние  вие  те

 

Подчертайте личните местоимения в текста. /4/

Често аз и Светла ходехме на малката полянка. Тя цялата беше като пъстра покривка: зелена трева, лека и свежа, нашарена с бели, сини и червени цветя. Тук като че ли слънцето беше повече. То къпеше цялата поляна със златистата си светлина.

Една сутрин на полегатия тревист склон ние видяхме цъфнали нови цветя.

40

Лични местоимения. Упражнение 

Допълнете текста с лични местоимения.

        Тази сутрин  ___ станах рано. Мама ме попита:

–  ___  ли ще събудиш брат си?  ___  също трябва да стане рано.

Съгласих се и  ___  отиде да приготви закуска.

Котето се събуди последно. ____  се протегна и излезе навън.

___  винаги закусваме заедно. Мама извика от кухнята:

–  ___  готови ли сте за закуска?

Батко отговори:

– Уговорих се с Иван и Асен.  ___ сигурно ме чакат вече. Ще закуся навън.

 

41

Глагол. Лице на глагола

Препишете глаголите. Определете лицето и числото им. /прекарвахме – гл., 1 л., мн.ч./

 

На пост

       Летните дни прекарвахме с дядо по нивите. Един ден той каза на брат ми:

Слушай, Никола, аз ще отида до градината, а ти ще ме заместваш. Ще бъдеш пазач на нивите. Можеш ли?

Никола се покатери на дървената кула.

Ние с дядо Иван отидохме в градината. Додето напълним кошницата с круши, небето притъмня. Избухна страшна буря. Тя залюля дърветата. Клоните им запращяха. Ние се подслонихме в колибата. Пристигнаха и градинарите. Те тихичко си приказваха.

Когато небето се проясни, дядо Иван се сети за Никола. По време на голямата буря той беше стоял на поста си.

42

Лице на глагола. Упражнение

Препишете глаголите. Определете лицето и числото им.

 

Като малък аз бях гъсар. Сутрин рано подкарвах гъските. В началото те не ми се подчиняваха. Протягаха шии и съскаха срещу мене. Веднъж посегнах да уловя едно малко. То изписка уплашено. Майката се спусна към мене. Тя искаше да ме разкъса, но аз побягнах. Най-страшен беше старият гъсок. Той гордо вдигаше глава и водеше напред ятото.

Аз крачех край тях като край строени ученици и неусетно влизах в такт с гъшия марш.

 

43

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 1. Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка.
 2. Прочети внимателно текста.

Лозарят и косето

     Напекло топлото мартенско слънце. Закапали весело капчуците. Стопанинът грабнал ножицата и се провикнал към косето:
— Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите!
— Не мога — отвърнало косето, — защото си имам работа: гнездо вия. И отлетяло за сламчици.
Зашумял вятърът над хълмовете. Бръмнали пчелите по градините. Стопанинът нарамил мотиката и погледнал към гнездото на косето:
— Тръгвай, Косе Босе, с мене — да прекопаем лозето.
— Дума да не става! — отвърнало косето. — Аз тъкмо сега съм захванало да снасям яйца!
И си останало в гнездото.
Затрещели юнските гръмотевици. Проливни дъждове окъпали земята. Стопанинът нарамил пръскачката и пак викнал на косето:
— Косе Босе! Хайде да пръскаме, че маната може да изгори гроздето.
— Върви сам! Не виждаш ли, че аз тука пиленца мътя! — отвърнало косето и притихнало в гнездото.
Гъсти буренаци заглушили лозите. Грижовният стопанин наточил косера си и попитал косето:
— Косе Босе, няма ли да дойдеш с мене — да оплевим лозето?
— Няма! — отвърнало косето, — Сега ще уча пиленцата си да хвърчат.
Настъпила есента. Кехлибарени гроздове натегнали под лозите. Стопанинът подкарал колата към лозето.
— Къде си, Косе Босе? — провикнал се той.
— Тук! — изчуруликало косето.
— Хайде да берем грозде!
— Ида! — припнало косето. — Почакай само да повикам пиленцата си. Всички ще берем!
Но лозарят му казал:
— Почакай, почакай ти сега. Който не е работил, не трябва и да яде.

Мана – болест по лозята.

1. Посочи две неща, които стопанинът предложил на косето да направят заедно.
Първо
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Второ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Защо косето отказало да помогне, когато мартенското слънце напекло?
А) виело гнездо
Б) снасяло яйца
В) мътело пиленца
3. Коя от думите описва най-добре стопанина? Отбележи със знака √.
☐ глупав
☐ груб
☐ работлив
Посочи две доказателства за това.
Първо доказателство:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Второ доказателство:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Би ли избрал косето за свой приятел? Отбележи със знака √
 да
 не
Посочи две причини, с които да обясниш своя избор.
Първа причина:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Втора причина:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Какво е косето според текста?
А) отзивчиво
Б) хитро
В) надменно
6. Какъв е изводът от приказката?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Какво прави косето, когато стопанинът го вика, за да берат лозето?
А) отива да помогне заради приятелството
Б) остава да се грижи за своите пиленца
В) иска да вземе и пиленцата, за да ядат наготово
8. Какви думи са пръскаме и пръскачка?
А) синоними
Б) многозначни
В) сродни
9. Какво е по цел на изказването изречението: Дума да не става!
А) съобщително
Б) възклицателно
В) въпросително

44
Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com
Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com
Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com
Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com
Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com
Artwork from the book - Текстове за диктовка и препис с езикови задачи за 3. клас by Sevda Rabineva - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply