Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Думите като части на речта

  • Joined Apr 2020
  • Published Books 1

1.На кой ред всички думи са показателни местоимения?

А) свой, кой, такъв

Б) този, техен, толкова

В) онзи, тази, такива

1
Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com

2.На кой ред всички думи са относителни местоимения?

 

А) който, чийто, какъвто

Б) никой, ничий, николко

В) някакъв, някой, нечий

3
Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com
Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com

3.В кое от изреченията са употребени обобщително и относително местоимение?

А) Никой не разбра кой е донесъл писмото.

Б) Всички поздравиха момчетата, които победиха.

В) Някакъв човек пита кога започва концертът.

6
Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com

4.Коя от формите е за минало предварително време?

 

 

А) нямаше да отиде

Б) беше влязъл

В) представили са

8
Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com

5.Коя от формите е за минало предварително време?

 

 

А) нямаше да отиде

Б) беше влязъл

В) представили са

10

6.В кое изречение е употребена глаголна форма за минало неопределено време?

 

А) Снегът се сипеше на парцали.

Б) Снежинките са покрили пътя.

В) Дърветата целите побеляха.

11
Думите като части на речта by Uchim Online - Ourboox.com

7.Попълнете таблицата. Внимавайте – някои от графите ще останат непопълнени, защото не всички глаголи имат пълен набор от нелични глаголни форми.

Глагол в основна форма
Сегашно деятелно причастие-Щ
Минало свършено деятелно причастие-Л
Минало несвършено деятелно причастие-Л
Минало страдателно причастие-Н, Т
Деепричастие – ЕЙКИ, АЙКИ
пиша
играя
бягам
изпея
13

8.Разпредели глаголите в таблицата.

беше намерил, изгря, поръчали са, мечтаеше, щеше да разкаже, няма да ходи, нямаше да вземе, пееха, построихме, смеят се, избрал е, бяха дошли.

Сегашно време
 
Минало свършено време
 
Минало несвършено време
 
Минало неопределено време
 
Минало предварително време
 
Бъдеще време
 
Бъдеще време в миналото
 

14

Прочетете текста и изпълнете задачите след него.

   Ситните капки пронизващ дъжд се превръщаха в непрогледна вълниста завеса там, където ги подхванеше вятърът. Къщичките по плажната ивица бяха обърнали слепите си дървени лица към сиво-зеленикавата пяна, обрамчила морето, а то с въодушевление прехвърляше вълнолома, изсипвайки се на брега. Чайките, запокитени към сушата над града, се виеха опънали крила високо над покривите, и сърдито пищяха. Такова време е предназначено да поставя на изпитание човешката издръжливост.

  Взето като цяло моето семейство този следобед не представляваше особено привлекателна гледка, защото лошото време дойде, донасяйки ни обичайните си болести, към които бяхме предразположени. На мене, легнал на пода, докато надписвах сбирката си от мидени черупки, то донесе катар – бе го насипало в черепа ми като цимент, поради което бях принуден да дишам на пресекулки с отворена уста. Моят брат Лесли, свил се мрачно с кръвнишко изражение край камината, бе получил възпаление на вътрешното ухо и от ушите му течеше кръв – слабо, но непрекъснато. Сестра ми Марго бе ощастливена с нови шарки от акне по лицето, което и без друго бе изпъстрено с петна като червен воал. Майка ни получи обилна, непрестанно бликаща хрема и за разнообразие – ревматичен пристъп. Само най-големият ми брат Лари остана незасегнат, но му стигаше, че щеше да се изнерви от нашите страдания.

По Дж. Даръл „Моето семейство и други животни“

15

9.Попълнете таблицата със съответните думи от текста.

Сегашни деятелни причастия

Минали свършени деятелни причастия

Минали страдателни причастия

Деепричастия

16

Открийте в текста и запишете.

По една глаголна форма за:

Минало свършено време – ………………………………………

Минало несвършено време – ………………………………………

Минало предварително време – ………………………………………

Бъдеще време в миналото – ………………………………………

17

БРАВО!

СПРАВИХТЕ СЕ ЧУДЕСНО!

БЛАГОДАРЯ!

18
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content