Европейски съюз

by Dimitar

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Европейски съюз

  • Joined Nov 2023
  • Published Books 1

Европейски съюз

изготвил Димитър Енчев

 

2
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com

 

 

Видове институции и органи

 

 

Инстутиционалната структура на ЕС е уникална, като неговата система за вземана на решения непрекъснато се развива. Администрацията на ЕС се ръководи от 4 основни институции, които вземат решения

4
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com

4-те основни институций на ЕС:

1. Европейски парламент:

    * Представлява гражданите на държавите в ЕС
    * Взема решения относно европейските закони съвместно със Съвета на             Европейския съюз
    * Одобрява бюджета на ЕС

2. Европейски съюз:

    * Определят общите политически насоки и приоритети на         Европейския съюз

3. Съвет на Еропейския съюз:

   * Представлява правителствата на държавите от ЕС
   * Съветът на ЕС взема решения относно европейските закони съвместно с          Европейския парламент

4. Европейска комисия:

  * Представлява общите интереси на ЕС и е основният изпълнителен орган         на Съюза
6
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com

Органи

 

 

Освен институциите съществуват и редица органи, които играят конкретна роля за подпомагане на ЕС при изпълнението на неговите задачи.

8
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com

7-те основни органи:

1. Европейска служба за външна дейност

 

2. Европейски икономически и социален комитет

 

3. Европейски комитет на регионите

 

4. Европейска инвестиционна банка

 

5. Еропейски омбудсман

 

6. Европейски надзорен орган по защита на данните

 

7. Европейски комитет по защита на данните

10
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com

Образувание и обучение в ЕС

 

 

Европейският съюз подпомага усилията на своите държави членки да предоставят на гражданите си най-добрите възможности за образование и обучение. Той също така насърчава изучаването на езици в Европа чрез:

  • привличане на повече учители и учещи да преподават и изучават езици
  • насърчаване на студентите, стажантите, преподавателите и младите хора да пътуват и да учат или работят в чужбина
  • изграждане на мрежи за обмен на знания и опит
12
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com

Работа в ЕС

 

 

Като гражданин на ЕС, работещ в Европейския съюз, вие  ползвате определени права съгласно правото на Съюза. Например:

  • не се нуждаете от разрешително за работа в нито една страна от ЕС — нито за работодател, нито като самостоятелно заето лице
  • ако отговаряте на определени условия, можете да живеете в страната, в която работите
  • на работното си място в чужбина вие ползвате същите права като гражданите на съответната държава
14
Европейски съюз by Dimitar - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content