“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

“Зайко и Ежко приятели”

Member Since
Apr 2020
Published Books
12

Здравейте, мили прители!

Представям ви една приказка

“Зайко и Ежко приятели”

1
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Топлото слънце грееше над гората, където  зайчетата си играеха. Едно зайче скокна подир приятелче, затича се, друго побягна, трето, там, усмихнато, припича се. А Зайко в храстите се скри … и откри някой, който не искаше да бъде  намерен. 

– Здрасти! – каза  Зайко. – Искаш ли да си играеш 
с нас?
Таралежчето се изплаши … и не отвърна. Наместо
това наведе глава и се сви в бодлива топка. Зайко
се зачуди, нима таралежчето не иска да играят
заедно? 

3
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

А може би трябва да го развесели. Зайко се
огледа за нещо меко и гъделичкащо и намери перце. 
Гъди, гъди, гъди …
Ежко се засмя, но Зайко не го чу. Тогава му хрумна да опита с нещо сладко. Той
отскочи до близкия храст и набра къпини. След това остави няколко до таралежчето и зачака. Но Ежко не помръдна. Зайко беше учуден. 

5
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

“Къпините не са ли вкусни?”, мислеше си Зайко. 
Подуш – подуш, хап!
Бяха много вкусни. Или поне Зайко мислеше така. Но Ежко все още не беше казал
нищо. Зайко не знаеше какво да направи. Затова се затича към баща си.
– Татко, защо таралежчето  не иска да играе с мен? –  попита той. – Аз бях толкова 
добър. 

7
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Таткото се усмихна. 
– Може да е изплашено. Почакай малко!
И Зайко изтича да играе с другите зайчета. Те хукнаха да се гонят и състезават. Но
таралежко все така не идваше при тях. Веселите малчугани подскачаха, забавляваха
се и се смееха. Но таралежчето го нямаше. 

9
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Мина много време. Зайко се приближило до дървото.
– Искаш ли да  играем заедно? – викна той. 
Но Ежко си беше заминал. Тогава чу ниско гласче:
– Здравей! Може ли  да играя с Вас?

11
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

 И така в този топъл, слънчев ден малките зайчета и едно малко таралежче си
играеха в гората. Ежко зайченце преследва, то пък се  изплъзва. Едно зайче се е
скрило и усмихва … защото има нов приятел.  

13
“Зайко и Ежко приятели” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Каква е поуката от приказката, оставям на вас да разберете,

мили приятели!

 

До нови срещи!

15
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book