“Електричеството в нашия град”

by Gergana Teneva

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

“Електричеството в нашия град”

  • Joined Jul 2021
  • Published Books 1

През учебната 2020/2021 година учениците от 9б клас, специалност ”Хотелиер” на ПГ по лека промишленост и туризъм бяха включени в проект по физика и астрономия “Електричеството в нашия град” по проект “Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” .

1

Сформирани бяха екипи като всеки от тях имаше определена задача. Учениците трябваше да се запознаят с историята на електричеството, видове енергия, производство и пестене на енергия в община Казанлък; да направят презентации и табла с енергийна насоченост; да изработят екосвещи и „суха“(аварийна) батерия от графит на молив. Посетихме и се запознахме с историята на ВЕЦ с. Енина-първият български ВЕЦ с родни инвестиции, открит на 1 януари 1914г.

2
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
“Електричеството в нашия град” by Gergana Teneva - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now