“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

“Житената питка”

Member Since
Apr 2020
Published Books
12

Здравейте, мили приятели!

Представям ви една любима на поколения деца народна приказка!

“Житената питка”

1
“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Имало едно време един дядо и една баба. Те живеели бедно и скромно в къщичка близо до гората.

Един ден дядото казал на бабата:

-Бабо, защо не омесиш една питка, за да има с какво да се нахраним, след като приключим с приключим работата по двора?

Послушала го бабата. Събрала последното брашно от хамбара. Омесила питката, опекла я  в пещта и я оставила на прозореца да изстине.

Питката постояла, постояла. Омръзнало и да стои, и се търкулна по  горската пътечка, за да обиколи широкия свят.

Търкаляла се, търкаляла се и изведнъж на среща и заекът.

 

3
“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com

-Стой, питке житена! Ще те изям!-казал заекът.

-Не ме яж, Зайо Байо! Песничка ще ти изпея!- казала Житената питка и запяла:

“Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка.

От хамбар съм метена, във пещ съм печена.

От баба избягах, от дядо избягах- та, от теб ли Зайо Байо няма да избягам?”

И питката се търкулна надолу по пътечката, оставяйки заекът да гледа учудено след нея…

Търкаляла се, търкаляла се и изведнъж на среща и вълкът.

5
“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com

-Стой, питке житена! Ще те изям!-казал вълкът.

-Не ме яж, Кумчо Вълчо! Песничка ще ти изпея!- казала Житената питка и запяла:

“Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка.

От хамбар съм метена, във пещ съм печена.

От баба избягах, от дядо избягах, от Зайо Байо избягах-та от теб ли Кумчо Вълчо няма да избягам?”

И питката се търкулна надолу по пътечката, оставяйки вълкът да гледа учудено след нея…

Търкаляла се, търкаляла се и изведнъж на среща и мечката.

7
“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com

-Стой, питке житена! Ще те изям!-казала мечката.

-Не ме яж, Бабо Мецо! Песничка ще ти изпея!- казала Житената питка и запяла:

“Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка.

От хамбар съм метена, във пещ съм печена.

От баба избягах, от дядо избягах, от Зайо Байо избягах, от Кумчо Вълчо избягах-та от теб ли Бабо Мецо няма да избягам?”

И питката се търкулна надолу по пътечката, оставяйки мечката да гледа учудено след нея…

Търкаляла се, търкаляла се и изведнъж на среща и лисицата.

9
“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Още щом видяла Житената питка, лисицата ласкаво се провикнала:

-Ах, колко си красива! Ах, какъв меден гласец имаш и колко хубаво пееш, но аз съм стара и глуха , може ли да се приблиш по близо-ей тук, на моята муцунка, за да те чувам по-добре?

Съгласила се Житената питка, приближила се до Кума Лиса, настанила се удобно на муцунката и и запяла:

“Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка”….. а, Кума Лиса-хрус- хрус, и излапала питката! След това удобно се излегнала да си почине.

11
“Житената питка” by Irena Ivanova - Ourboox.com

Каква е поуката от тази любима народна приказка,

оставям на вас да разберете, мили приятели!

До нови срещи!

13
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book