Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Забруднення Світового океану

  • Joined Apr 2022
  • Published Books 1

Забруднення океанів — глобальний процес у Світовому океані, пов’язаний із надходженням до його акваторії значної кількості антропогенних забруднювальних речовин (нафтові вуглеводи, біогенні речовини, пестициди, важкі метали, радіонукліди та ін.).

2
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

Під «забрудненням океану» розуміється пряме або побічне надходження речовин чи енергії в морське середовище, що несуть такі негативні впливи, як завдання шкоди живим ресурсам, небезпека для здоров’я людей, перешкоди морській діяльності, включаючи рибальство, погіршення якості морської води.

4
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

Джерела забруднень

1. Атмосферне забруднення

Атмосферне забруднення є наслідком забруднення самої атмосфери, звідки до світового океану потрапляють біогенні сполуки (фосфор, азот), синтетичні органічні компоненти (вуглеводи, ДДТ та ін.). Поява значної кількості органіки призводить до «цвітіння» вод і виникнення «червоних припливів» у різних районах океану.

6
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

2. Нафтове забруднення

 До найбільш шкідливих забруднювачів Світового океану належать нафта й нафтопродукти, їх щорічно потрапляє сюди 5— 10 млн т, головним чином в результаті втрат при добуванні нафти з морських родовищ, аварій танкерів, берегового стоку тощо. Нафтова плівка на поверхні моря пригнічує життєдіяльність морського фітопланктону, що є одним із головних постачальників кисню в земну атмосферу, порушує тепло- і вологообмін між океаном і атмосферою, губить мальків риб і інших морських організмів.

8
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

3. Забруднення водним транспортом

Шкода судноплавства на Світовий океан пояснюється впливом самого водного транспорту, та ще більше тими викидами які ним здійснюються. Це і забруднення нафтою та сільськогосподарськими хімікатами, радіоактивними продуктами, важкими металами і найрізноманітнішим сміттям, яке викидають з суден.

10
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

4. Забруднення стічними водами

Особливо сильними забруднювачами є стічні води хімічних, нафтопереробних, металургійних, шкіряних заводів, текстильних і целюлозно-паперових фабрик, м’ясокомбінатів та інших підприємств. У сільському господарстві для підвищення врожаїв і продуктивності земель застосовують пестициди. Тваринництво є постачальником значної кількості мертвої органіки — гною, підстилки, сечовини. Все це змиваються чи зливається у річки, озера та інші водойми, а далі надходить до Світового океану.

12
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

5. Побутове забруднення

Захаращення морів і прибережних частин сміттям — головне джерело забруднення. Щоденно у Світовий океан скидається приблизно 6,8 млн металевих, 0,64 — млн паперових і пластмасових, 0,43 млн. — скляних предметів.

14
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com

Способи вирішення проблеми

Багато країн вживають заходів, аби очистити свої ріки, контролювати забруднення повітряного басейну, використовувати нешкідливі для довкілля енергетичні ресурси і зберігати своє природне багатство. На мою думку, щоб розв’язати цю проблему, кожному з нас треба дотримуватись головного: не викидати сміття у водойму. Також потрібно відмовитись від використання пластику, заборонити видобуток нафти з морського дна, запобігти незаконному рибальству та браконьєрству, збільшити площі охоронюваних державами територій та ввести додаткові штрафи для тих, хто навмисно забруднює Водні ресурси.

16
Забруднення Світового океану by Demyanchuk Anastasiya - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content