Загальні відомості про передадоні механізми by Канівець Наталя Віталіївна - Illustrated by Передачі - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Загальні відомості про передадоні механізми

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
Member Since
Apr 2020
Published Books
49

Тема: Загальні відомості про передаточні механізми

(опорний конспект)

Мета уроку: освітня: вивчити поняття про передаточні механізми, їх види,

призначення; ознайомити з  будовою передаточних механізмів,

сприяти розумінню учнями зміни швидкості, напрямки руху

передаточних механізмів.

Тип уроку: комбінований урок.

Методи навчання: навчальна лекція.

Дидактичне забезпечення уроку: підручник, опорний конспект , роздатковий

матеріал: комплект схем машин та механізмів “Механічне

устаткування”, презентація

 

План вивчення теми уроку:

 1. Поняття про передачу та її класифікація.
 2. Зубчаста передача.
 3. Планетарна зубчаста передача.
 4. Черв’ячна передача.
 5. Ланцюгова передача.
 6. Пасова передача.
1
 1. Поняття про передачу та її класифікація.

 

Передача – це механізм, який призначений для передачі руху від електродвигуна до рухомих частин машини: зміни швидкості, напрямку руху та перетворення одного виду руху на інший. В технологічних машинах підприємств масового харчування найчастіше використовуються такі види передач:

 • зубчаста,
 • ланцюгова,
 • пасова,
 • черв’ячна та
 • фрикційна.
2
 1. Зубчаста передача.

 

Зубчаста передача є найбільш поширеною. Зубчатою передачею називається механізм, який складається з двох зубчастих коліс, які зчеплені між собою.

Зубчасті передачі бувають з паралельними осями – циліндричні і пересічними осями – конічні (рис. 1). Зубчасті передачі, які застосовуються для передачі обертального руху між паралельними валами, називають зубчасто-циліндричними (рис. 1 а). Зубчасті передачі, які використовують для передачі обертального руху між взаємоперпендикулярними валами, називають  зубчасто-конічними (рис. 1 б).

2.5. Зубчасті передачі.

 

Рис. 1. Кінематична схема зубчастих передач:

а – зубчасто-конічна; б – зубчасто-циліндрична; 1, 2 – зубчасті колеса

 

Найбільше зубчатих передач буває з зовнішнім зачепленням, рідше – з внутрішнім (рис. 2)

4. Зубчасті передачі

Рис. 2. Зовнішнє (а,в, г) і внутрішнє (б) зчеплення зубчастих коліс.

Переваги зубчастої передачі полягають у тому, що вона має постійне передавальне число, широкий діапазон навантажень, швидкостей, високий ККД (до 99%) при якісному змащуванні, а також компактна, надійна в роботі та довговічна.

До недоліків слід зачислити шум під час роботи, неможливість плавної зміни передавального числа, вона відносно складна у виготовленні та її необхідно змащувати.

3
 1. Планетарна зубчаста передача.

Планетарна зубчаста передача (рис. 3) служить для перетворення простого обертального руху в складний планетарний. Найпростіша планетарна передача складається з двох циліндричних зубчастих коліс, які зчепленні між собою водилом. Велике (сонячне) колесо з’єднане з корпусом машини нерухомо, а друге (ведене) колесо виконує подвійний обертальний рух: 1) навколо своєї осі; 2) навколо осі сонячного колеса. Водило – рухома ланка, яка з’єднує між собою осі сонячного і веденого коліс.

Тилове забезпечення військ

Рис. 3. Планетарна зубчаста передача:1 – ведене колесо; 2 – водило; 3 – сонячне колесо

4
 1. Черв’ячна передача.

 

Черв’ячна передача (рис. 4) використовується для передачі обертального руху між взаємноперпендикулярними валами. Вона складається із черв’яка та черв’ячного колеса.

Переваги такої передачі полягають у тому, що вона має великі передаточні числа (до 100 і більше), компактна, безшумна у роботі, плавно передає рух, під час зупинки електродвигуна відразу гальмує.

Недоліки є невисокий ККД (0,7), підвищене нагрівання, складність і трудомісткість у виготовленні.

Використовують її у хліборізальних і машинах для замішування тіста.

Студопедия — Черв'ячні передачі

Рис. 4. Червячна передача:

1 – черв’ячне колесо; 2 – черв’як

 

5
 1. 5. Ланцюгова передача.

 

Ланцюгова передача (рис. 5) використовується для передачі руху між паралельними валами. Вона складається із двох зубчастих зірочок та безперервного ланцюга, який надівається на колеса і служить для їх зв’язку.

Переваги ланцюгової передачі полягають у тому, що вона витримує великі навантаження, передає рух на різні відстані, приводить в дію декілька механізмів, має високий ККД (98%).

До недоліків слід зачислити те, що вона потребує змащування, має відносно високу вартість

і складна у виготовленні, у неї розтягується ланцюг через спрацювання шарнірів і його необхідно періодично натягувати, неможливий швидкий реверс, а під час розриву ланцюга може статися заклинення.

Використовують такі передачі у тістораскачу-          .                       вальних машинах і машинах для замішування тіста

ЛАНЦЮГОВІ ПЕРЕДАЧІ

Рис. 5 Ланцюгова передача

 

 

6

6.Пасова передача

 

Пасова передача (рис. 6) використовується для передачі обертального руху між валами, які розміщені на значній відстані один від одного. Складається вона з двох шківів і надітого на них паса, який передає рух від одного шківа до іншого. У пасових передачах рух забезпечується силами тертя між пасом і шківами.

Переваги таких передач полягають у тому, що вони легко виготовляються, працюють без шуму, не потребують змащування, можуть передавати рух на значні відстані, захищені від перевантажень (при перевантаженнях буксує пас).

До  недоліків  слід  зачислити:  зміни  передаточного

числа  як  наслідок буксування паса, значні габарити,

великі    навантаження    на    вали   й   осі   внаслідок

натягування    паса,    знижений    ККД    (92…95%), розтягування   та   зношення   паса.  Використовують такі передачі у м’ясорубках і просіювачах.

 

ПАСОВА ПЕРЕДАЧА                                                                                                              Рис.6. Пасова передача

7

Фрикційна передача. Це механізм, який складається з прижимних один до одного катків.

 

Редуктори. Передавальний механізм (зубчастий, черв’ячний, планетарний), який розміщений в закритому корпусі, називається редуктором (рис. 7).

                      Редукторы » Грузоподъемное оборудование           

Рис. 7. Редуктор

 

Редуктори порівняно з передачами більш довговічні та безшумні в роботі.

 

 

8

Закріплення матеріалу теми уроку:

Тест:

 1. Передача в якій використовують два зубчастих колеса, які здійснюють обертальний рух взаємоперпендикулярно є:

а) зубчасто-циліндрична передача;

б) зубчасто-конічна передача;

в) черв’ячна передача.

 

 1. Фрикційна передача – це:

а) передача, яка складається з двох зубчастих коліс та безперервного ланцюга;

б) передача, яка складається з двох валів, які з’єднані між собою пасом;

в) передача, яка складається з прижимних один до одного катків.

 

 1. Водило є одною із основних деталей:

а)  зубчастої передачі;

б) планетарної передачі;

в) черв’ячної передачі.

 

 

 

9

Зміст домашнього завдання:

Вивчити поняття про передаточні механізми, їх види, призначення; будову передаточних механізмів, їх переваги та недоліки.

10
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book