Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com
Mar 2018
Member Since
2
Published Books

Зона на степите

by Теодора

1.Географска ширина

Степите са разположени в умерените климатични пояси на Северното и Южното полукълбо. За тях са характерни обширни територии, покрити с тревна растителност. Особено големи са в Азия, в Северна Америка те носят името “прерии”, докато в Южна Америка се наричат “пампа”. В граничните райони между степите и горските зони се разполагат лесостепите (горските степи).

1
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com

2.Релеф

Релефа е предимно равнинен и низинен.

3
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com

3. Климат

Климатът в тази природна зона е умерено континентален, със студена зима и горещо лято. В азиатските степи температурите през зимата падат доста ниско под 0°С. Характерно е засушаването от средата на лятото до късно есента. Валежите са около 500 мм.

5
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com

4.Води

Реките са с непостоянен режим.В края на пролетта и началото на лятото са пълноводни,а през зимата замръзват.

Реките имат транзитен характер, а притоците им в степите са малки.

7
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com

5.Почви

Почвите са черноземни и плодородни, тъй като имат високо съдържание на хумус.

Почвената покривка е от черноземни и тъмнокафяви горски почви.

9
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com

6.Характерни животни

Повечето животински видове намират убежище в степните почви – така се защитават от неприятели и понасят по-леко температурните колебания. Това са различни гризачи, змии, гущери и др. Широко разпространени са насекомите – например различни видове скакалци, които се движат на големи “облаци” и след себе си оставят пустош. За степите са характерни растителноядни животни, като антилопи, див кон, диво магаре в Азия, бизон в прериите на Северна Америка, пампаски елен в Южна Америка и др.

11
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com
14

7.Характерни растения

Продължителните засушавания в степите са причина за еднообразната им растителност. На места се срещат не големи дървета и храсти. Преобладават студеноустойчиви видове –предимно житни треви, пелин и др. Повечето от степните растения цъфтят рано напролет и тогава степите приличат на многоцветен пъстър килим.

15
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com
Artwork from the book - Зона на степите by Теодора - Ourboox.com

8.Условия за живот

Степите са благоприятни за живот на хората и за развитие на стопанската дейност и особено за земеделие.

18

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply