Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Зона на степите

Member Since
Mar 2018
Published Books
2

1.Географска ширина

Степите са разположени в умерените климатични пояси на Северното и Южното полукълбо. За тях са характерни обширни територии, покрити с тревна растителност. Особено големи са в Азия, в Северна Америка те носят името “прерии”, докато в Южна Америка се наричат “пампа”. В граничните райони между степите и горските зони се разполагат лесостепите (горските степи).

1
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com

2.Релеф

Релефа е предимно равнинен и низинен.

3
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com

3. Климат

Климатът в тази природна зона е умерено континентален, със студена зима и горещо лято. В азиатските степи температурите през зимата падат доста ниско под 0°С. Характерно е засушаването от средата на лятото до късно есента. Валежите са около 500 мм.

5
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com

4.Води

Реките са с непостоянен режим.В края на пролетта и началото на лятото са пълноводни,а през зимата замръзват.

Реките имат транзитен характер, а притоците им в степите са малки.

7
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com

5.Почви

Почвите са черноземни и плодородни, тъй като имат високо съдържание на хумус.

Почвената покривка е от черноземни и тъмнокафяви горски почви.

9
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com

6.Характерни животни

Повечето животински видове намират убежище в степните почви – така се защитават от неприятели и понасят по-леко температурните колебания. Това са различни гризачи, змии, гущери и др. Широко разпространени са насекомите – например различни видове скакалци, които се движат на големи “облаци” и след себе си оставят пустош. За степите са характерни растителноядни животни, като антилопи, див кон, диво магаре в Азия, бизон в прериите на Северна Америка, пампаски елен в Южна Америка и др.

11
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com
14

7.Характерни растения

Продължителните засушавания в степите са причина за еднообразната им растителност. На места се срещат не големи дървета и храсти. Преобладават студеноустойчиви видове –предимно житни треви, пелин и др. Повечето от степните растения цъфтят рано напролет и тогава степите приличат на многоцветен пъстър килим.

15
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com
Зона на степите by Теодора  - Ourboox.com

8.Условия за живот

Степите са благоприятни за живот на хората и за развитие на стопанската дейност и особено за земеделие.

18
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply