Как да се справим с киматичните проблеми by Denis - Illustrated by Денис Петков - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Как да се справим с киматичните проблеми

by

Artwork: Денис Петков

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 1

Изменението на климата засяга всички региони на света. Полярните ледени покривки се топят и морското равнище се покачва. В някои региони екстремните метеорологични явления и дъждовете стават все по-често явление, докато в други се наблюдават по-екстремни горещи вълни и суши.

Очаква се тези последици да се засилят през идните десетилетия.

1
2

Намалете отпадъците, употребявайте повторно,
рециклирайте
Ако намалите отпадъците, които отделя домакинството
ви, ако използвате повече неща повторно или събирате
отпадъци за рециклиране, можете да постигнете много
за опазването на околната среда. По този начин се пестят
енергия и ресурси, а в глобален план се намалява необходимостта от производството на нови продукти и техните опаковки. Ограничава се замърсяването на въздуха,
водата, почвата, както и емисиите парникови газове и
боклука.

3
Как да се справим с киматичните проблеми by Denis - Illustrated by Денис Петков - Ourboox.com

Три крушки до промяната
Подмяната на традиционните крушки с енергоефективни ще намали разходите ви за осветление с 80-90%. По
този начин освен че ще помогнете на природата, ще оптимизирате и бюджета си. Ако първоначалната инвестиция
от смяната на всички крушки в дома ви се струва твърде висока, достатъчно е просто да подмените само онези
три, които използвате най-често, както и всяка от старите, която изгори.

5
Как да се справим с киматичните проблеми by Denis - Illustrated by Денис Петков - Ourboox.com

Енергоефективните електроуреди – това вече не
е мода, а необходимост
Електроуредите от всяко ново поколение са по-икономични и по-щадящи природата. Дори и да са малко поскъпи от останалите, инвестицията в тях се изплаща бързо, защото те изразходват по-малко енергия.
За да сте сигурни, че купувате продукт, който едновременно пести ток и пари и помага за намаляване на парниковите газове и замърсяването на въздуха, избирайте
висок клас уреди (клас А+, А++, А+++).

7
Как да се справим с киматичните проблеми by Denis - Illustrated by Денис Петков - Ourboox.com

Лист по лист
Освен че са източник на кислород, дърветата поглъщат
въглеродния диоксид от въздуха и по този начин помагат
за намаляване на емисиите. Един от начините да опазим
дървесния фонд на планетата е да планираме максимално ефективно използването на хартия.
Ако работите в офис например, можете да сложите кутия,
в която да се оставя хартията, която е годна за повторна
употреба. Ненужната вече хартия можете да събирате в
отделен контейнер, след което да я предавате за рециклиране. Освен това, за офисни нужди бихте могли да купувате рециклирани хартия и картон, а принтера да използвате само когато това е наистина необходимо, като преди
това го настроите да отпечатва двустранно.

9
Как да се справим с киматичните проблеми by Denis - Illustrated by Денис Петков - Ourboox.com

Умният автомобил
Преди да купите или наемете автомобил, проверете
неговите характеристики за опазването на околната среда: с какво гориво се движи, с какви катализатори разполага, каква е неговата икономичност.
Пресметнете колко и какви парникови газове отделя на километър (има сайтове в интернет, на които лесно можете да направите това). Уверете се, че
избирате кола, която харчи по-малко гориво, има
метанова уредба и съответно отделя по-малко парникови газове.

11
Как да се справим с киматичните проблеми by Denis - Illustrated by Денис Петков - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content