Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Как да се справим с климатичните промени

by

Artwork: Калия Окова

  • Joined Nov 2020
  • Published Books 1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Проблемът с климатичните промени…………………..стр.2

2. Съвети за ограничаване на въглеродните емисии и за справянето с климатичните промени……………………..стр.3

I Пестете енергия……………………………………………..стр.5

II Пестете вода…………………………………………………стр.13

III Рециклирайте………………………………………………стр.15

IV Пазаруването……………………………………………….стр.18

V Пътуването…………………………………………………..стр.21

VI Горите………………………………………………………..стр.25

3. Заключение…………………………………………………стр.29

1

2

ПРОБЛЕМЪТ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ ДНЕС

 

“Изменението на климата е една от най-големите заплахи за човечеството днес. Това не е просто проблем, който можем да отложим и да разрешим, когато имаме повече време или средства. Ние всички имаме твърд ангажимент да бъдем активни, за да спрем влошаването на този проблем. Действията, които предприемаме сега, ще определят как ще изглежда нашият свят след 10, 20 или 50 години. Ще бъдат необходими огромни съвместни усилия от всички нас — граждани, правителства, предприятия,
училища и други организации — за да постигнем по-добър
климат и по-добро бъдеще.” – Мигел Ариас Канете

 

Учените предупреждават, че средната температура на повърхността на Земята би могла да се повиши с 4 °C или повече преди края на този век, ако не предприемем
спешни мерки за намаляване на емисиите на
парниковите газове.

3

СЪВЕТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ И ЗА СПРАВЯНЕТО С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

 

 

 

4

I ПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ

1.”Не” на разхищението на енергия

Желателно е да не оставяме техниката си включена, когато не я използваме. Изключвайте телевизора, лаптопа или монитора на компютъра си, когато не работите с тях. Не оставяйте зарядните си устройства включени в контакта ако не ги използвате, гасете лампите в помещения, които не обитавате. При възможност не използвайте асансьор.

5

6

2. Изборът на  енергийноефективни електроуреди

 

Важно при закупуване на нови електроуреди е да обръщаме внимание на тяхната ефективност и на това колко енергия пестят те.

7

3. Каква крушка да изберем, за да спестим повече?

Подмяната на традиционните крушки с енергоефективни ще намали разходите ни за осветление с 80-90%. Тези крушки може и да са по-скъпи от останалите, но са поне 4 пъти по-трайни.

 

 

8

4. Хладилниците

 

Не оставяйте вратата на хладилника отворена по-дълго време от необходимото.Охлаждайте храната, преди да я сложите в хладилника или фризера, размразявайте го редовно и поддържайте подходяща температура. По възможност не поставяйте печката и хладилника един до друг.

 

5. Отоплението

Ако у дома имате климатик, той ще е много по-ефективен, ако се поддържа добре. Почиствайте добре филтрите му, така ще дишате по-чист въздух и желаната температура ще се поддържа с цената на по-малко изразходвана електроенергия, което от своя страна ще намали и сметките за ток.

9

10

6. Перете икономично

 

Включвайте пералнята или миялната си машина, само когато можете да ползвате пълния им капацитет и при възможност използвайте икономични програми. Препоръчително е да не използвате сушилня, а простир, тъй като по този начин ще се изразходва по-малко енергия.

 

11
Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com

II ПЕСТЕТЕ ВОДА

7. Водата

Да пестим вода е лесно, достатъчно е само да поддържаме в изправност водопроводната система, чешмите и казанчетата, да следим да няма течове и да спираме водата, когато не я използваме.

13

14

III РЕЦИКЛИРАЙТЕ

8. Рециклирането

Ако рециклирате може да помогнете много в опазванете на околната среда, защото така се пестят енергия и ресурси, а в глобален план се намалява необходимостта от производството на нови продукти и техните опаковки.

Например рециклирането на старата пластмаса спестява над 80% от енергията за производството на нова пластмаса. 

15
Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com

9. Компостирането

Един от начините да намалим количеството на боклуците, които се отделят в домакинството е като компостираме органичния отпадък. Това може да стане най-лесно, ако имате двор и събирате органичния отпадък, поставяйки заедно с него слама, листа и клони. Ако не разполагате с двор, можете да се снабдите с някой от малките домашни компостери.

17

IV ПАЗАРУВАЙТЕ ОТГОВОРНО

10. Пазаруването

Ние като купувачи имаме голямо въздействие
върху пазара. Тъй като въздействаме и върху производството и предлагането е добре да избягваме стоките, чието производство замърсява околната среда,да избягваме замръзените продукти тъй като за производството им се изисква 10 пъти повече енергия, да избираме местни продукти, а не такива, които са пропътували целия свят. Желателно е и да избираме продукти за многократна употреба и да закупуваме повече биопродукти.

 

11. Ограничете месото

Тъй като кладниците и заводите за преработка на месото са големи замърсители на въздуха е препоръчително да консумирате месото в по-малки количества.

18
Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com

 

20

V ПЪТУВАНЕТО

12. Пътувайте по-рядко със самолет

 

Когато пътуваме на почивка със самолет, допринасяме значително към емисиите на въглероден диоксид. Затова е по-добре да прекарваме почивката си по-близо до дома или да се придвижваме с други видове транспорт.

 

21

22

13. Зеленият път

Ако вървим пеша, караме велосипед или използваме обществения транспорт ще сме много по-полезни за околната среда. Въпреки всичко ни се налага да използваме колата си, но далеч по-добре ще е ако поддържаме добре автомобила си, използваме биогорива или ако пътуваме заедно със семейството си или приятелите си, за да не използват и те друг автомобил.

 

 

23
Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com

VI ГОРИТЕ

14. Пазете горите

 

Сред най-големите проблеми е обезлесяването поради пожари, замърсяване на почвата или незаконно изсичане. Колкото по-малко дървета има, толкова по-малко количество въглероден диоксид се абсорбира, а когато се изсичат те отделят своя запас в атмосферата. Затова е изключително важно да запазим това, което е останало от горите и да залесим повторно обезлесените райони.

25

26

15. Бъдете информирани 

Информирайте се редовно за актуалните практики, които биха могли да помогнат и не забравяйте да споделите натрупания опит с вашите близки и приятели, а ако имате възможност и с повече хора.

 

27
Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com

В забързаното ежедневие рядко си даваме сметка доколко дори и най-простите действия, свързани с бита, оказват влияние върху околната среда. Затова се надявам тези съвети да са били полезни и заедно да успеем да помогнем на нашата красива планета.

Всеки може да направи нещо, което изглежда малко, но спрямо броя на хората може да има значителен ефект.

 

29
Как да се справим с климатичните промени by Kalia - Illustrated by Калия Окова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now