КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ_ Никол 11д
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Климатичните промени- Никол Влаева 11Д

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 1

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

 

 

  1. Използване повече на велосипеди, отколкото на автомобили или само електрически автомобили
  2. Рециклиране
  3. Залесяване
  4. Използване на слънчевата енергия
  5. Използване на морската вода/океанската като питателен източник чрез пречистване на солите
1

Използване повече на велосипеди, отколкото на автомобили или само електрически автомобили:причини да пътуваме до работа с велосипед

 

 

1. Велосипедът е много по-изгоден за джоба транспорт. Цената на това да притежаваш автомобил се покачва по света с всяка изминала година.
В същото време колелото е безплатен фитнес. Чрез карането му се отслабва, мускулите на краката заякват, здравословно е за сърцето.

2. С велосипеда могат да се избегнат сутрешните автомобилни задръствания.

3. На някои места по света дори няма нужда да си купуваш колело – такива се предлагат под наем. Например в Амстердам, Хамбург, Вашингтон, Бостън, Чикаго и много други градове.

4. Полезно е за жените, чиито кости с годините са застрашавани от риска да развият остеопороза. Шведски екип от изследователи е установил, че дамите над средната възраст е много по-малко вероятно да развият проблеми с китките, ако активно карат колело или практикуват друг вид спорт.

5. В колата вдишваме повече вредни изпарения, отколкото докато сме на велосипеда.

6. Много по-вероятно е да се разболеем, ако изберем градския транспорт. В него по-лесно се разпространяват вируси, както на всички публични места.

11. Ще намалеят тревогите ви за местата за паркиране. Някои фирми осигуряват специални места за поставяне на велосипеда.

2

Рециклиране

 

 

Рециклирането (още сметопреработване) е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, поради което технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.

Рециклирането намалява необходимостта от повече депа за отпадъци. А никой не иска да живее в близост до сметище, нали? Всъщност това, което прави сметището да мирише, е храната, която изхвърляме. На фона на хилядите гладуващи по цял свят изхвърлянето на храна е истинско престъпление, но в забързаното ежедневие съвременният човек го прави често.

Решението за хранителния отпадък за заетия човек, който се прибира късно вечер, е т.нар. компостиранеКомпостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Полученият компост е естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения.

3

Залесяване

 

 

Залеся̀ването е изкуствено създаване на ново поколение гора чрез сеене на семена или засаждане на фиданки в подготвена почва и полагане на грижи за отглеждане на гората.

Чрез залесяване се възобновяват горите, осигурява се защита срещу природни стихии, озеленява се и се подобрява ландшафтът.

Ползите са в допълнение към подобряването на качеството на въздуха, като се има предвид количеството кислород, което горите генерират, и въглеродният диоксид, който те абсорбират, подобряване на влошената почва и допринасяне за увеличаване на биологичното разнообразие.

4

Използване на слънчева енергия

 

Количеството енергия, достигащо от Слънцето до земната повърхност всеки ден е огромно. Ако го сравним с количеството енергия съхранявана във всики резерви от въгллища, нефт и природен газ на Земята, то такъв обем енергия от Слънцето достига до нас само за около 20дни.

Съществуват два метода за използване на слънчевата енергия от човека – чрез активни и пасивни слънчеви системи. Активните слънчеви системи ефективно преобразуват слънчевото греене с помощта на допълнителни съоражения и инсталации – слънчеви колектори или фотоволтаични панели. Докато пасивните слънчеви системи преобразуват слънчевото греене директно като използват слънчевата топлина за загряване на въздуха, или на акумулиращ елемент от сграда без допълнителни съоражения. В много случаи прилагаме такъв метод за пасивно използване на слънчевата енергия без да си даваме сметка за това, например когато остъклим терасите си.

5

  Използване на морската вода/океанската като питателен източник чрез пречистване на солите

 

Недостигът на пресни води и необходимостта от допълнителни доставки на вода за битови и стопански цели започват да се чувстват на все повече места по света, превръщайки се във важен проблем на бъдещето.Днес се използват различни технологии на обезсоляване на морски води, базирани на термични или на мембранни процеси. Основен термичен метод е дестилацията (изпарение). Тя може да се прилага в четири разновидности – обикновена дестилация, многостепенна флаш дестилация, дестилация при ниско налягане (вакуумна) и термокомпресорна дестилация. Съществуват и решения с йонообмен, електродиализа, обратна осмоза, замразяване и хидродинамично отделяне (сепариране). Въз основа на тези технологии се изграждат заводи за производство на води за целите на битовото, промишленото и селскостопанското водоснабдяване. Разпределението на използване на различните технологии в световен мащаб е следното: 71.5% от обезсолените води са получени чрез процеси на дестилация, 19% при обратна осмоза, 9.4% при електродиализа и 0.1% при замразяване и йонообмен. Да видим какво представлява всяка една от технологиите.

 

 

6

Изработено от: Никол Влаева 11Д 19

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now