КОН'ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

КОН’ ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

by

Artwork: L.Kapranova

 • Joined Aug 2023
 • Published Books 1

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ. РОЛЬ І МІСЦЕ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТЕМА СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ

 

 1. Ринок як економічна категорія та об’єкт дослідження у маркетингу
 2. Структура та класифікація товарних ринків
 3. Основні функції та особливості товарного ринку
 4. Види ринкових процесів на товарному ринку
 5. Сутність кон’ юнктури ринку і кон’ юнктурних досліджень.
 6. Основні завдання кон’ юнктурних досліджень ринку.
 7. Характеристика підходів до визначення поняття «кон’юнктура» та підходів до класифікації видів кон’ юнктури.
 8. Історичний досвід дослідження економічної кон’юнктури.

 

 

 

 

 

2

1 Ринок як економічна категорія та об’єкт дослідження у маркетингу

 

Для визначення сутності товарного ринку розглянемо основні маркетингові поняття, які до нього належать: це нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода.

Нужда — це почуття, що виникає у людини при гострій, життєво необхідній нестачі чого-небудь. Розрізняють нужду фізичну (в одязі, їжі, безпеці, сні), соціальну (в духовній близькості, впливовості, взаєморозумінні) і особистісну (в знаннях, самовираженні). Вона завжди об’єктивна, і людина прагне задовольнити різними шляхами.

Потреба — це нужда, підкріплена певним соціально-культурним рівнем людини.

Потреби суспільства у товарній продукції поділяються на:

 • потреби, пов’язані з певними зобов’язаннями кожної людини в родині, особистому житті;
 • потреби, продиктовані суспільними умовами проживання людей, що передбачають підпорядкування законам, підзаконним актам і прийнятим правилам гуртожитку;
 • потреби, що виникають унаслідок спілкування і діяльності в малих соціальних групах (наприклад, компанії друзів);
 • потреби, що виникають унаслідок включення людей у діяльність великих колективів (завод, фірма, майстерня, цех, бригада, робоча ділянка) і невиробничих (театр, спортивна організація, наукова і конструкторська установа, кафедра, профспілка, мерія та ін.).

 

 

3

Людські потреби безмежні, і чим більше людина має, тим більше вона бажає. Але ресурси для задоволення потреб обмежені, тому із всього різноманіття товарів людина вибирає лише ті, які найбільшою мірою задовольняють її потреби у межах фінансових можливостей. З цією проблемою пов’язана категорія попиту.

Попит (запит) — це потреба, підкріплена платоспроможністю споживача.

Товар — це все те, що пропонується на ринку з метою задоволення попиту. Товар може мати як матеріальну (опредметнену), так і нематеріальну (послуги) форму.

Обмін — це акт отримання бажаного об’єкту від будь-кого з пропозицією чого-небудь на заміну. Обмінним продуктом можуть бути гроші, речі, продукти або послуги. Обмін — категорія маркетингу як науки, тобто теоретична. Одиницею ж вимірювання або категорією маркетингу як практичної діяльності є угода.

економічною кон’ юнктурою.

4
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content