кърлежи by kalin - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

кърлежи

by

  • Joined May 2018
  • Published Books 8

Кърлежи

Кърлежите (Ixodoidea) са надсемейство малки паякообразни от подклас Акари (Acari). Те са ектадартизиопаразити, хранещи се чрез кръвосмучене от бозайници, птици, а в някои случаи и влечуги и земноводни. Те са важен вектор за разпространението на много инфекциозни болести.

Всеки кърлеж има четири чифта крачета. Двата чифта предни крачета са снабдени с вендузи, а двата чифта задни крачета — с дълги власинки. У мъжкия кърлеж и на последния чифт крачета също има вендузи, които спомагат за прикрепването му при копулация.

.

2

Всеки кърлеж има четири чифта крачета. Двата чифта предни крачета са снабдени с вендузи, а двата чифта задни крачета — с дълги власинки. У мъжкия кърлеж и на последния чифт крачета също има вендузи, които спомагат за прикрепването му при копулация

3

Кърлежчето Sarcoptes scabiei var. hominis, сем. Sarcoptidae, група Acaride предизвиква крастата (Scabies). Истинският паразит е женският кърлеж. След оплождането той си пробива малки тунелчета /галерийки/ в най-горния слой на кожата, в който снася по 24 яйца с големина 0,10-0,16 mm. Към третия — седмия ден те се превръщат в ларви, а до 17-тия ден — в нимфи, които вече са способни да пренасят заразата. Това става при спане в общо легло, при полово сношение, чрез бельо и други заразени предмети.

Кръвосмучещите кърлежи обитават тревисто-храстови и горски местности и предпочитат високата влажност. Причакват жертвите си покрай пътеките, по които те се движат. Нападат обикновено сутрин като се ориентират по топлината и излъчваната от гостоприемника миризма. Впиват се с хоботче в тялото и се пускат, когато се напият с кръв. Този акт е различно продължителен при различните видове кърлежи.

4
Класификация

царство:

Animalia

Животни

тип:

Arthropoda

Членестоноги

подтип:

Chelicerata

Хелицерови

клас:

Arachnida

Паякообразни

подклас:

Acari

Акари

надразред:

Parasitiformes

разред:

Ixodida

надсемейство:

Ixodoidea

Кърлежи

5
кърлежи by kalin - Ourboox.com
кърлежи by kalin - Ourboox.com
кърлежи by kalin - Ourboox.com

Рани и обриви

9
10
кърлежи by kalin - Ourboox.com
кърлежи by kalin - Ourboox.com
кърлежи by kalin - Ourboox.com
кърлежи by kalin - Ourboox.com
15
кърлежи by kalin - Ourboox.com

Кърлежите са опасно нещо.

Пазете се от тях.

17
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content