Крилаті вирази by Lesia Hrechukha - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Крилаті вирази

 • Joined May 2021
 • Published Books 2
Крилаті вирази by Lesia Hrechukha - Ourboox.com

Крилаті вирази

 

 

 

Список сентенцій для запам’ятовування

 

 

3

 

 

Частина 1.

 

 

 1. Tabŭla rasa – чиста дошка
 2. Terra incognita – невідома земля
 3. Ibi victoria, ubi сoncordia – де згода, там перемога
 4. Aurōra Musis amica – ранок мудріший за вечір
 5. Aut cum scuto, aut in scuto – Зі щитом або на щиті.
 6. Dum spiro, spero – доки дихаю, сподіваюся
 7. Aquĭla non captat muscas – орел мух не ловить
 8. Qui querit, reperit – хто шукає, той знаходить
 9. Mala herba cito crescit – бурян швидко росте
 10. Epĭstŭla non erubescit – папір не червоніє.

 

4

 

 

 

Частина 2

 1. Ignorantia non est argumentum – незнання не є виправданням
 2. Elephantum ex musca facis – не роби із мухи слона
 3. Verbum movet, exemplum trahit – слово кличе, приклад захоплює
 4. Otium post negotium – відпочинок після роботи
 5. Inter arma tacent Musae – коли гремлять гармати, Музи мовчать
 6. Per aspĕra ad astra – через терни до зірок
 7. Vade mecum – путівник
 8. Errāre humanum est – людині властиво помилятися
 9. Cognosce te ipsum – пізнай самого себе
 10. Alma mater – мати-годувальниця

 

5

 

 

 

Частина 3

 1. Nullum pericŭlo sine pericŭlum vincĭtur – ніяку небезпеку не можна перемогти без іншої небезпеки
 2. Bis dat qui cito dat – два рази дає той, хто дає швидко
 3. Tertium non datur – третього не дано
 4. Clavus clavo pellĭtur – клин клином вибивають
 5. Fortiter in re, suaviter in modo – м’яко на словах, тяжко на ділі (легше сказати, ніж зробити)
 6. Ut salūtas, ita salutabĕris – як аукнеться, так і відгукнеться
 7. Qui semĭnat mala, metet mala – що посієш, те й пожнеш
 8. Inter nos – між нами
 9. Suae quisque fortuna faber est – кожен коваль свого щастя
 10. Vae victis – горе переможеним

 

6

 

 

 

Частина 4

 1. Caecus non judicat de colore – сліпий не судить про красу
 2. Repetitio est mater studiōrum – повторення – мати навчання
 3. Consuetūdo est altera natūra – звичка – інша натура
 4. Barba crescit, caput nescit – борода росте, голова не розумнішає
 5. Tempus consilium dabit – час найкращий лікар (порадник).
 6. O tempora, o mores! – О часи! О мораль!
 7. Cum grano salis – з крупицею солі
 8. Dura lex, sed lex – закон суворий, але це – закон
 9. Salus popŭli suprema lex – добробут народу – накращий закон
 10. Suus rex reginae placet – кожен кулик своє болото хвалить

 

7

 

 

 

Частина 5

 1. Una hirunda non facit ver. – одна ластівка весни не робить
 2. Amicus mihi Plato, sed magis amica veritas – Платон мій друг, але істина дорожча
 3. Paupertas non est vitium. – бідність – не вада
 4. Inter caecos luscus rex. – серед сліпих і король одноокий
 5. Ubi mel, ibi fel. – де мед, там і яд
 6. Dixi et anĭmam levavi. – сказав і полегшало
 7. Veni, vedi, vici. – прийшов, побачив, переміг
 8. Qualis rex, talis grex. – який цар, такий і народ
 9. Non est fumus absque igne. – немає диму без вогню
 10. Vim vi repellĕre licet. – сила солому ламає
8

 

 

 Частина 6

 1. In toto – у цілому
 2. Alea jacta est – жереб кинуто
 3. Hostium munera – non munera. – подарунки ворогів не подарунки
 1. Et fabŭla partem veri habet. – і у казці є доля правди
 2. Homo sum, humani nihil alieno puto – я – людина, і ніщо людське мені не чуже
 3. Omnia mea mecum porto – усі своє ношу з собою
 4. Legem brevem esse oportet – закон має бути коротким
 5. Omne initium difficile est – початок завжди важкий
 6. Fortes fortuna adjuvat. – хоробрих супроводжує удача
 7. 10. Est modus in rebus – усьому є міра

 

9

7 частина

 1. Non progrĕdi est regrĕdi – не іти вперед означає рухатися назад
 2. Aut vincĕre aut mori – або перемогти, або померти
 3. Sit mens sana in corpore sano – здоровий дух у здоровому тілі
 4. Feci, quod potui, faciant meliora potentes – я зробив усе, що зміг; якщо хтось може краще, нехай робить
 5. Fide, sed cui fide, vide – довіряй, але перевіряй
 6. Gutta cavat lapĭdem non vi, sed saepe cadendo – крапля камінь точить не силою, а постійність
 7. Deliberandum est saepe statuendum semel, – сім раз відмір, один відріж
 8. De gustĭbus non est disputandum – про смаки не сперечаються
 9. Equi donati non sunt inspiciendi – подареному коню у зуби не заглядають
 10. Pacta sunt servanda – договорів необхідно притримуватися
10

8 частина

 1. Dies diem docet – день навчає день
 2. 2. Nulla dies sine linea – ні дня без рядка
 3. Veru incessu patuit dea – справжню богиню можна впізнати по ході
 4. 4. Facile dictu, difficile factu – легко сказати, важко зробити
 5. 5. Acta est fabŭla – виставу закінчено
 6. Ab hoc et ab hoc— так і сяк, без толку
 7. Absque omni exceptione— без будь-якого сумніву
 8. Ad cogitandum et agendum homo natus est— людина народжена, щоб мислити і діяти
 9. Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt— чужі недоліки у нас на очах, наші – у нас за спиною

10.Amat victoria curam — перемога полюбляє старання

 

11

Частина 9.

 1. Amicus certus in re incerta cernitur— вірний друг пізнається в біді
 2. Amor tussisque non celantur— любов і кашель не приховаєш
 3. А solis ortu usque ad occasum— від сходу до заходу сонця
 4. Cessante causa, cessat effectus— дія припиняється, коли знайдена причина
 5. Concordia victoriam gignit— згода породжує перемогу
 6. Consumor aliis inserviendo— прислуговуючи іншим, руйную себе
 7. Contraria contrariis curantur— протиріччя лікується протиріччям
 8. Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto— учись у тих, хто знає, а тих, хто не знає, навчай сам
 9. Duos lepores insequens, neutrum cepit— за двума зайцями побіжиш, жодного не піймаєш
 10. Et singula praeduntur anni— роки беруть своє
12

 

 

Частина 10

 1. Et gaudium et solatium in litteris— в науці і радість, і втіха
 2. Ех nihilo nihil — нічого не виходить із нічого
 3. Habent sua sidera lites— доля вирішує суперечки
 4. Нomо ornat locum, nоn locus hominem— не місце красить людину, а людина місце
 5. Labor corpus firmat— праця зміцнює тіло
 6. Labor omnia vincit— праця перемагає все
 7. Littera scripta manet— що написане пером, не вирубати й топором
 8. Male parta cito dilabuntur memoria— швидко забувається те, що погано засвоєне
 9. Nec sutor ultra crepidam— не суди про те, чого не знаєш
 10. Nemo nascitur doctus — ніхто не народжується вченим

 

13

 

 

Частина 11.

 1. Non bis in idem— два рази в одну ріку не ввійдеш
 2. Nulla aetas ad discendum sera— вчинися ніколи не пізно
 3. Nulla regula sine exceptione— немає правил без виключень
 4. Nullum malum sine aliquo bono— немає лиха без добра
 5. Omne nimium nocet — все зайве некорисне
 6. Per fas et nefas — правдами і неправдами
 7. Plenus venter nоn studet libenter — повне брюхо до навчання глуxo
 8. Primus inter pares — перший серед рівних
 9. Quis hominum sine vitiis — хто з людей народився без пороків
 10. Quod erat demonstrandum — що і потрібно було довести
14

 

Частина 12.

 1. Sapienti sat — розумний зрозуміє з півслова
 2. Scelere velandum est scelus — покривати злочин – це таке же злочин
 3. Sed semel insanivimus omnes — ми всі колись буваємо шаленими
 4. Semper in motu — вічний рух
 5. Si vera narretis, non opus sit testibus — якщо говорити правду, свідки не потрібні
 6. Sol lucet omnibus — сонце светить для всіх
 7. Tempus nemini — час нікого не чекає
 8. Tradidit mundum disputationibus — суперечки зруйнували світ
 9. Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus — хто розумніший, той скромніший
 10. Vox audita latet, littera scripta manet —сказане слово зникає, написана буква залишається

 

15

16
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content