Самостійна робота студентів до теми 3 by Kristina Kabanova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Самостійна робота студентів до теми 3

Member Since
May 2019
Published Books
1

Тема 3: Впровадження технологій змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх викладів вищої школи

 

Завдання для самостійної роботи до теми 3: опрацювати запропоновані матеріали та запропонувати ваше власне рішення для впровадження технологій змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх викладів вищої школи

1

“The Basics of Blended Learning”

 

2

1. Опрацюйте розділ 4 “Змішане навчання” та розділ 5 “Проектування змішаного навчання”.

 

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf

 

2. Створіть власний алгоритм проектування змішаного навчання та візуалізуйте його за допомогою lucidchart.com, canva.com, coggle.it чи ін. інструменту для створення схем.

3

3. За створеним алгоритмом запропонуйте ваше власне рішення для впровадження обраної технології змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх викладів вищої школи.

 

4. За допомогою Microsoft PowerPoint, Google SlidesPrezi.com чи ін. інструмента презентуйте власне рішення з коментарями щодо його впровадження.

4

Результат: презентація власного рішення з доданим алгоритмом проектування

 

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів: 10 балів

   2 бали – алгоритм проектування змішаного навчання;

   3 бали – рішення впровадження технології змішаного навчання;

   5 балів – змістове наповнення та оформлення презентації.

 

5
Самостійна робота студентів до теми 3 by Kristina Kabanova - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply