Любен Каравелов by tuuce - Illustrated by Тууче Танерова - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Любен Каравелов

by

Artwork: Тууче Танерова

Member Since
Mar 2020
Published Books
1

 Роден в Копривщица. Учи в килийно, след в училище на Хр. Пулеков по взаимодействие на този метод. През 1850 г. се премества в училището на Найден Геров в Пловдив. След това баща трябва да учи в гръцко училище (2 години). Следва прехвърляне да учат в българско училище, четете и руски автори. Изпратен в Одрин да учи за чирак, връща се в Копривщица, а 1856 г. го изпращат в Цариград. Тук вместо това се интересуваме от търговията, което е интересно от политическите въпроси от Кримската война. Паралелно с това си записва и материали за изследователска работа по фолклор и етнография.В 1857 г.Заминава за Москва през Одеса, но не се записва в кадетски корпус, а се записва като слушател в Историко-филологически факултет на Московския университет – има литературна история, история и славянски езици. Особеното влияние е, че публикува идеи за средно студентско облекло като част от руската интелигенция.

 

1
Любен Каравелов by tuuce - Illustrated by Тууче Танерова - Ourboox.com

Българският революционен централен комитет  (БРЦК) е организиран в българското националнореволюционно движение, създаден в Букурещ с цел да пропагандира революционните идеи и да избягва съдействие за политическа и идеална подготовка на българската национална революция. Българският революционен централен комитет е приемник на идеите за Георги Раковски, който е поставил началото на организираното българско националнореволюционно движение.

Българският революционен централен комитет е създаден през 1869 г. (по стар стил) или през 1870 г. (по нов стил) от Любен Каравелов. На общо събрание в Букурещ през 1872 г., за председател на Българския революционен централен комитет е избран Любен Каравелов. Идеята за изграждане на единен ръководен център възниква след разпускането на Втората българска легия на Георги Раковски през май и разгрома на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през юли 1868 г.

3
Любен Каравелов by tuuce - Illustrated by Тууче Танерова - Ourboox.com

Програмата на Българския революционен централен комитет е публикувана първо в руското емигрантско списание „Народное дело“ (август 1870 г.), а в последствие и във вестник „Свобода“ (октомври 1870 г.).

Програмата на БРЦК е публикувана най-напред в руското емигрантско сп. „Народно дело“ (август 1870 г.), а след това и на страниците на в. „Свобода“ (октомври същата година). В най-разгърнат вид е изложена в брошурата „Български глас“, издадена и през 1870 г.,

В края на декември 1874 г. между членовете на БРЦК по време на сериозно разнообразие по време на напускането на най-добрите дейности, в резултат на което през 1875 г. Любен Каравелов е най-добър от неговите редове. Революционната пропаганда се възлага на Христо Ботев. Това става и редактор на неговия печат орган – в. “Знаме”.

5
Любен Каравелов by tuuce - Illustrated by Тууче Танерова - Ourboox.com
Любен Каравелов by tuuce - Illustrated by Тууче Танерова - Ourboox.com

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book