22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий”

  • Joined May 2020
  • Published Books 4
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com

    През изминалата учебна седмица учениците от 5.а,5.б,6.а,6.б и 7.а групи за целодневна организация на учебния ден работиха по проект “Българският език” в часовете за занимания по интереси.

Изпълниха задачи, тематично свързани с 11 май-Патронен празник на СУ “Св.св. Кирил и Методий”- град Белослав.

Изработиха емблеми със символа на училището и написаха имената си с букви от глаголицата.

Нарисуваха портрети на славянските братя Кирил и Методий и своето любимо училище.

2
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
22май-Патронен празник на СУ “Св.св.Кирил и Методий” by Denka Koleva - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now