Математически приказки

by Maria

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Математически приказки

by

  • Joined Apr 2022
  • Published Books 3

Съдържание

1. Числата и техните приятели

Християн Георгиев 5. Д клас

2. Как се появили обикновените дроби

Кристина Кирякова 5. Д клас

3. 

1

1. Числата и техните приятели

     Преди много много години в края на една горска пътека се намирал огромен замък. Носела се легенда, че в него живеят чудновати същества-наричани цифри.

     Един слънчев ден цифрите решили да излязат от двореца. Тръгнали по горската пътека и улисани в разговора си, не усетили кога и как се озовали пред една къщурка. Почукали, но никой не отворил. Най-малката сестричка Нула се престрашила да отвори вратата и пред тях се изправила една магьосница. Тя им обяснила, че са попаднали в чудната къщурка на Събирането и Изваждането. Поканила ги да влязат, за да ги запознае с тях. Така те станали приятели и продължили напред.

     Вървели, вървели и насреща им изскочило Събираемото, което се опитвало да открие сестричката си

2

и майка си. Всички тръгнали да ги търсят. Изведнъж от отсрещния храст изскочила тя – другото Събираемо. Двете сестрички уплашени започнали да разпитват горските животни, които минавали покрай тях дали не са виждали майка им. Ежко Бежко тъкмо минавал и видял разстроените сестрички и ги попитал какво се е случило с тях. Те му отговорили, че търсят майка си. Той казал, че видял една самотна жена да седи на един пън до стария дъб. Двете Събираеми набързо изтичали и какво да видят, там седяла майка им – Сбор.

     Всички заедно и щастливи продължили из гората. Ви- дели в една река три момчета да се къпят. Запознали се с тях и се оказало, че са братя. Най-големия от тях се казвал Разлика, а другите двама Умаляемо и Умалител.

 

3

     Събрали се всички заедно и решили да отидат на гости на царицата на науките – Математиката.

     Така се появило събирането и изваждането.

Християн Георгиев 5. Д клас

 

4
Математически приказки by Maria - Ourboox.com

2. Как се появили обикновените дроби

     В една тетрадка по математика живеели задружно числата и знаците. Те образували задачи, а децата трябвало да ги решат. Числата понякога допускали грешки, но бързо се поправяли.

     Винаги имало ред: от по-голямото се изважда по-малкото; по-малкото дели по-голямото.

     Така числата играли цял ден, но в играта объркали местата. Вместо 18÷3, те написали 3÷18. Задачата станала сложна и децата не могли да я решат. Тогава делението се сетило, кого да повика на помощ – братовчедка му делителната черта. Тя никога нямала място и всички я изолирали. Тогава делението се сменило с братовчедка си и задачата била решена. Децата нарекли 3/18 обикновена дроб, 3 нарекли числител, а 18 – знаменател.

6

Числата продължили да образуват дроби и забелязали, че понякога дробта може да се съкрати или да се превърне в смесено число. Забелязали също и, че ако знаменателят е 1, то дробта е естествено число.

     Играта с дроби станала по-забавна, децата започнали да образуват задачи – да събират и изваждат дробите, да ги делят и умножават.

     Така се образували обикновените дроби.

Кристина Кирякова 5. Д клас

7

3. 

8
9
10
11
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]