Медіація by Svitlana - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Медіація

  • Joined Sep 2020
  • Published Books 2

 

Медіація є одним із найпоширеніших у світі альтернативних способів регулювання конфліктів (спорів). Запровадження медіацій в Україні сьогодні є одним із актуальних напрямків реформування системи доступу громадян до справедливого правосуддя та ефективним засобом зниження конфліктного потенціалу суспільства в цілому.

 

У зв’язку із цим кожен професійний юрист має володіти знаннями про медіацію, уміннями й навичками роботи із цим інструментом альтернативного вирішення конфліктів (спорів).

1
Медіація by Svitlana - Ourboox.com

У літературі існують різні думки щодо походження поняття
«медіація»:
від латинського «mediatio» — здійснювати посередництво, або «mediare» — бути посередником;

від грецького «medos» — нейтральний, незалежний від сторони.

 

Медіація — структурована добровільна та конфіденційна процедура позасудового врегулювання спору (конфлікту), в якій медіатор (посередник) допомагає сторонам у розумінні їхніх інтересів та пошуку ефективних шляхів досягнення взаємоприйнятного рішення.

 

Медіація має суттєві відмінності від інших альтернативних
способів урегулювання конфліктів, зокрема від переговорів та арбітражу.

3
Медіація by Svitlana - Ourboox.com

Основними характерними рисами медіації є:

медіація є особливим видом переговорів, що мають певну
структуру;
обов’язкова участь медіатора;
медіатор не є представником жодної зі сторін;

медіатор сприяє сторонам у проведенні переговорів і досягненні взаємоприйнятного рішення;

медіатор не досліджує докази і не встановлює факти;

медіатор не примушує сторони до прийняття певного рішення та не надає поради щодо можливих варіантів рішень;

медіатор не виносить обов’язкового для сторін рішення;
активна роль самих сторін у переговорах щодо самостійного
пошуку можливих рішень.

5
Медіація by Svitlana - Ourboox.com

7

8
Медіація у професійній діяльності юристів

Джерела

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред.  Н.  Крестовської, Л. Романадзе. — Одеса : Екологія, 2019. — 456 с.
Медіація у професійній діяльності юриста. Інфографіка. URL: http://namu.com.ua/ua/info/mediators/tkeutsryn-pyeekashchkya-ts-tuschyefkmrkm-ekyaoersfkhk-yuuyfkha-/
10
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now