Мерки за ограничаване на климатичните промени by Maria - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Мерки за ограничаване на климатичните промени

by

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 1

Мерките,които бих предприела са:
1. Вече приетата в някои страни забрана за дизелови автомобили.

2.Рационално използване на на неизчерпаемите източници на енергия.

3.Създаване на нови биотехнологии,чрез които да добиваме енергия.

4.Бих наложила на собствениците на големите заводи(отделящи голямо количество вредни газове и частици)да редуцират производстватаси.

5.Насърчаване на населението да закупува същевременно иновативни,,хибридни автомобили” и то на добри цени!

1
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now