Artwork from the book - Практичний посібник для вихователів на тему: “Animals” by Антощенко Марія Олексіївна - Illustrated by Практичний посібник допоможе вихователям та батькам старших груп організувати роботу дітей під час вивчення теми "Animals", до якої належать 4 заняття з поданих тем :"Domestic animals","Pets","Wild animals","Animals at the Zoo" та 5-те підсумкове заняття. - Ourboox.com
Студентка IV курсу Групи ДОм-1-16-2.0д Київського педагогічного інституту імені Бориса Грінченка
Sep 2017
Member Since
10
Published Books

Практичний посібник для вихователів на тему: “Animals”

by Антощенко Марія Олексіївна

Artwork: Практичний посібник допоможе вихователям та батькам старших груп організувати роботу дітей під час вивчення теми "Animals", до якої належать 4 заняття з поданих тем :"Domestic animals","Pets","Wild animals","Animals at the Zoo" та 5-те підсумкове заняття.

Заняття 1

Тема: ” Domestic animals 

Мета:

– розвивати мовні та пізнавальні здібності дитини, спираючись на мовний досвід, як рідною, так і іноземною мовою.

Завдання:

Освітні:

– введення лексичного матеріалу по темі «Domestic animals»;

– розвиток навичок говоріння (монологічна та діалогічна  форма);

– підвищення мотивації дітей до вивчення англійської мови.

Виховні:

– виховувати доброзичливе ставлення до світу тварин через створення емоційно позитивної атмосфери на занятті;

– формувати уміння взаємодіяти в колективі;

– виховувати в дітей дисципліну при навчанні в комп’ютерному класі.

Розвиваючі:

– розвиток лінгвістичних здібностей (фонематичний слух, мовна здогадка, імітація);

– розвиток психічних функцій пов’язаних з мовною діяльністю (мислення, довільну увагу, пам’ять, уяву).

1

Завдання 1

Вихователь проводить вітальну розминку, яка супроводжується відео.

2

Завдання 2

Вихователь ознайомлює дітей  з новими словами ,просить назвати тварин,які можуть жити в квартирі.

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

ZANYTTY1.png

3

Фізкультхвилинка

Вихователь провидить фізкультхвилинку,коментує відео та виконує рухи разом з дітьми.

4

Завдання 3

Гра  “Find a pair”

Практична робота на комп’ютері, ігри для закріплення вивченого матеріалу.

Вихователь допомагає дітям зайти у гру,пояснює хід гри.

5

Завдання 4

Перегляд навчального відео.

Вихователь повинен зупиняти відео та запитувати дітей,яких тварин вони бачать.

6

Завдання 5

Підведення підсумків заняття.

Вихователь пропонує дітям розгадати кросворд.

7

Заняття 2

Тема: Pets

Мета:

– розвивати мовні та пізнавальні здібності дитини, спираючись на мовний досвід, як рідною, так і іноземною мовою.

Завдання:

Освітні:

– сприяти оволодінню дітьми вміннями читати нескладні ЛО з повним розумінням змісту;

–  активізувати вживання ЛО з теми «Pets» (cat, dog, puppy, canary, hamster , guinea pig, tortoise, turtle,parrot) на рівні фрази;

 – підвищення мотивації дітей до вивчення англійської мови.

Виховні:

– формувати уміння взаємодіяти в колективі;

– виховувати в дітей дисципліну при навчанні в комп’ютерному класі.

Розвиваючі:

– розвивати готовність до участі в іншомовному спілкуванні;

– пізнавальні здібності;

– психічні процеси (пам’ять, увагу, мислення).

8

Завдання 1

Знайомство з новими словами за допомогою хмаринки слів.

Вихователь запитує дітей,як вони гадають: Про кого сьогодні на занятті буде йти мова? Показує дітям хмаринку слів, озвучує назви та запитує: Як ви гадаєте,що це за тварина?

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

KMARINKA.png

9

Фізкультхвилинка

10

Завдання 2

Вихователь пояснює завдання,проговорює запитання та варіанти відповіді.

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

ZANYTTY2.png

11

Завдання 3

Підведення підсумків заняття

Вихователь запитує дітей ,що вони запам’ятали,яких тварин вчили на занятті.

Пояснює правила гри,слідкує за тим,щоб діти називали тварин англійською мовою.

12

Гра “Find a pair”

Гра для закріплення нових лексичних одиниць вдома.

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

ZANYTTY2..png

13

Заняття 3.

Тема: Wild animals

Мета:

– розвивати мовні та пізнавальні здібності дитини, спираючись на мовний досвід, як рідною, так і іноземною мовою.

Завдання:

Освітні:

–  виховувати звукову культуру і граматичну правильність мовлення;

–  активізувати вживання ЛО з теми «Wild animals» (camel, tiger, lion, bear, hippo, fox, snake, monkey,wolf,frog);

 – підвищення мотивації дітей до вивчення англійської мови;

– вчити дітей правильно повторювати англомовні слова, фрази та речення ,запам’ятовувати порядок слів.

Виховні:

– формувати уміння взаємодіяти в колективі;

– виховувати в дітей дисципліну при навчанні в комп’ютерному класі.

Розвиваючі:

–  стимулювати розвиток навичок соціальної комунікації;

–  розвивати мовленнєві здібності;

–  розвивати іншомовний фонематичний слух, закріпити назви диких тварин, частин тіла та середовище їх існування.

14

Попередня робота

Вихователь пропонує батькам, разом з дітьми переглянути відео вдома для ознайомлення дітей з матеріалом.

15

Завдання 1

Гра «Пригадай» з використанням хмаринки слів та м’яких іграшок.

Вихователь запитує в дітей чи дивились вони відео вдома. Пояснює правила гри. (Відкриває хмаринку слів та запитує,які назви тварин діти запам’ятали).

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

ZANYTTY3.png

16

Завдання 2

Вихователь демонструє відео,задає супроводжуючі запитання.

17

Фізкультхвилинка

 

18

Завдання 3

Проведення дидактичної гри.

Вихователь читає назви тварин,пояснює нові назви,допомагає дітям у грі.

19

Завдання 4

Вихователь пропонує дітям закріпити нові ЛО та розширити знання про існування диких тварин.

20

Завдання 5

Вихователь просить дітей розмалювати тварин та проговорити їх назви.

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

ZANYTTY4.png

21

Кросворд

Розгадування кросворду для закріплення ЛО вдома.

22

Заняття 4.

Тема: Animals at the Zoo

Мета:

– розвивати мовні та пізнавальні здібності дитини, спираючись на мовний досвід, як рідною, так і іноземною мовою.

Завдання:

Освітні:

– збагачувати англомовний словниковий запас дітей за темою: ” Animals at the Zoo

– продовжувати вчити дітей правильно повторювати,вимовляти,відтворювати словосполучення,фрази та речення англійською мовою;

– продовжувати формувати інтерес до приймання на слух англійської мови та вміння ситуативно реагувати на почуте.

Виховні:

– формувати уміння взаємодіяти в колективі;

– виховувати в дітей дисципліну при навчанні в комп’ютерному класі.

Розвиваючі:

– розвивати інтерес дітей до англомовного спілкування з однолітками і педагогом;

– розвивати психічні процеси.

23

Попередня робота

Віртуальна подорож по зоопарку( по можливості організація екскурсії по зоопарку),для ознайомлення дітей з тваринами,які там живуть.

24

Завдання 1

Бесіда про відвідування дітьми зоопарку.(Яких тварин бачили?Які сподобались?).Презентація дітям інтерактивної картки з поясненням нових ЛО.

25

Завдання 2

Вивчаємо навчальну пісеньку про зоопарк.

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

DLYZANYTTY4.png

26

Завдання 3 

Гра “Find a pair and names of animals, that live in a zoo”.

Вихователь пояснює правила гри,допомагає за потреби.

27

Фізкультхвилинка

28

Завдання 4

Підведення підсумків заняття.

Закріплення вивчених ЛО, читання та обговорення інтерактивної казки Storyjumper.

 

Book titled 'Animals in Zoo!'Read this free book made on StoryJumper
29

Заняття 5.

Тема: Animals

Підсумкове заняття з англійської мови в старшій групі

Мета:

– розвивати мовні та пізнавальні здібності дитини, спираючись на мовний досвід, як рідною, так і іноземною мовою.

Завдання:

Освітні:

– контроль якості знань дітей за пройденою темою: “Animals”

– одержання більш точної і об’єктивної оцінки рівня знань дітей;

– підвищення мотивації дітей до вивчення англійської мови.

Виховні:

– формувати уміння взаємодіяти в колективі;

– виховувати в дітей дисципліну при навчанні в комп’ютерному класі.

Розвиваючі:

– розвиток уяви і фантазії;

– розвивати у дітей навички діалогічного мовлення іноземною мовою;

– розвивати у дітей навички аудіювання (сприйняття іноземної мови на слух).

30

Попередня робота 

Повторення отриманих знань з 4-х занятть теми “Animals”.

31

Завдання 1

Вихователь проводить бесіду на тему: «Let us remember».Пропонує дітям пригадати голоси тварин.

32

Завдання 2

Вихователь пропонує дітям пригадати тварин,назви яких вчили на минулих заняттях.

33

Фізкультхвилинка

34

Завдання 3

Гра «Find animal’s home»

Вихователь повинен слідкувати за тим,щоб діти дотримувались правил поводження за комп’ютером, допомагати за потреби.

35

Завдання 4

Підведення підсумків заняття.

Вихователь проводить бесіду на тему: «Animals that I like».

Пропонує дітям погратися у гру :«Find a pair»

36

Гра «Склади пазл»

Гра запропонована для закріплення отриманих знань вдома.При цьому вихователь повинен пояснити батькам,що після того,як весь пазл буде зібрано дитина повинна назвати всіх тварин,що зображені на малюнку, англійською мовою.

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

5ZANYTTY.png

37

Технологічні карти,які будуть корисні у проведенні занять з поданої теми:)

Натисніть на картинку для переходу за посиланням.

KNET.png

38

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply