Казка вчить, як на світі жить
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання

 • Joined Nov 2017
 • Published Books 2
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com

Тема: “Казка вчить, як на світі жить. Українські народні казки”

Кількість уроків: 4

Клас: 2

Програмні вимоги:

Учень/учениця:

 • розуміє елементарні жанрові особливості народної казки; наявність у змісті вигадки, фантазії;

 • розповідає про особливості побудови: традиційний зачин, кінцівка, повтори;

 • визначає, правильно називає героїв казок про тварин;

 • на основі спостережень за поведінкою, вчинками персонажів у казках розповідає про домінуючі риси їхніх характерів, передає це голосом під час читання, інсценування;

 • висловлює елементарні узагальнені оцінні судження: лисиця – хитра, вовк – злий, заєць – боягуз та ін.

3

Навички “Soft Skills”:

 • розуміння відмінності казки від інших літературних творів, наявності в казках вимислу та фантазії;

 • визначення послідовності подій у творі, їх причиново-наслідкові зв’язки;

 • вміння критичного мислення, швидкого та ефективного визначення основного, найнеобхіднішого, що надалі пригодиться у практичній діяльності;

 • розуміння прихованого змісту прочитаного, наприклад, що у казках про тварин за вчинками та вдачею головних героїв можна розгледіти людські якості;

 • вміння аналізувати вчинки героїв та висловлювати власні оцінні судження з цього приводу;

 • створення власних творчих ідей;

 • пояснення зображувальних можливостей художнього слова як засобу створення художнього образу: людини, природи, тварини; що з допомогою слів можна уявити те, про що йшлося у творі;

 • види спілкування та співпраці (спілкування за допомогою інтернет-сервісів, групова, парна робота).

4
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com

Заняття № 1.

Тема уроку: «У світі казки чарівної. Вступ до теми. Українська народна казка «Рукавичка»

Мета:

 • Навчальна: розширювати знання учнів про казку як жанр усної народної творчості; розкрити зміст назви розділу «Казка вчить, як на світі жить»; ознайомити учнів з українською народною казкою «Рукавичка»; розкрити особливості казок про тварин та народних казок; навчати аналізувати зміст казки, давати характеристики героям; розвивати вміння відтворювати зміст прочитаного; продовжити формування навичок свідомого та виразного читання творів;

 • Розвивальна: розвивати техніку читання, зв’язне мовлення, пам’ять, образне мислення, увагу, уяву та творчі здібності учнів; збагачувати словниковий запас;

 • Виховна: виховувати любов до художнього слова, до тварин, формувати пізнавальний інтерес до казок.

9

Підготовка учнів до уроку:

1) прочитайте українську народну казку «Рукавчика»

2) перегляньте мультфільм «Рукавичка»

3) порівняйте, чи всі події казки повно та чітко відображено в мультфільмі

10
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com

І. Вступна частина. Виконання вправ на формування правильності, швидкості, усвідомленості, виразності читання.

Завдання 1-2. Робота над скоромовкою, чистомовкою: вимовляй чітко, виразно та швидко; повторюй за вчителем.

Діяльність вчителя:

 1. Постановка завдання

 2. Надання зразку правильної вимови слів

 3. Контроль правильності виконання завдання дітьми

Очікувані результати: учень чітко та виразно повторює за вчителем скоромовку у повільному темпі (перший раз), у швидшому темпі (другий раз), щоразу пришвидшуючи темп мовлення.

 

12

Завдання 1.

Казав казкуказочку,

Приказкуприказочку і 

Косарикам − косарям,

Казкарикамказкарям.

13

Завдання 2.

Стоять під снігом сосни сонно.

Сидять на соснах снігурі.

Санчата на ставок з розгону

Скотились весело з гори.

14
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com

Завдання 3. Перегляд навчального відео: подивіться навчальне відео, будьте готові дати відповідь на запитання.

Діяльність вчителя:

 1. Постановка завдання

 2. Організовує перегляд відео

 3. Проводить аналіз побаченого у формі фронтальної бесіди

Очікувані результати: учень знайомиться з жанровими особливостями казки, розуміє відмінність народних казок від авторських, розуміє, що насправді приховано за вчинками та вдачею головних героїв.

16

Аналіз побаченого. Бесіда:

− То які ж казки найдавніші?

− Що можна розпізнати за словами та вчинками героїв цих казок?

− Яка головна особливість народних казок?

17

Завдання 4.Робота над засвоєнням ключових понять Quizlet (флеш-карти). Прочитай, запам`ятай визначення, спробуй пояснити поняття самостійно.

Діяльність вчителя:

 1. Постановка завдання

 2. Організація роботи з сервісом

 3. Контроль виконання та надання індивідуальної допомоги учням (за необхідністю).

Очікувані результати: учень засвоює ключові поняття уроку – казка, народні казки, казки про тварин.

18

Повідомлення теми і завдань уроку.

Робота над загадками Quizlet (флеш-карти)

Завдання: відгадай загадки, дізнайся, з якою казкою будемо знайомитись сьогодні на уроці.

Діяльність вчителя:

 1. Пояснює хід виконання завдання

 2. Організовує роботу з сервісом

Очікувані результати: учні готові до роботи над ознайомленням з новим твором.

 

19

ІІ. Основна частина

Завдання 1. Гра «Знайди пару» Quizlet (підбір): пригадай головних герої казки, з`єднай і утвори їхні імена.

Діяльність вчителя:

 1. Пояснює хід виконання завдання

 2. Організовує роботу з сервісом

 3. Надає індивідуальну допомогу під час виконання завдання учням.

Очікувані результати: учень запам`ятовує головних героїв казки.

20

Завдання 2.Встанови послідовність подій у казці

Діяльність вчителя:

 1. Пояснює хід виконання завдання

 2. Організовує роботу з сервісом

 3. Надає індивідуальну допомогу під час виконання завдання учням.

Очікувані результати: учень знає будову казки, правильно встановлює звя`зки між послідовністю подій.

21

Фізкультхвилинка

Вчитель організовує правильне виконання фізичних вправ учнями,показує зразок та контролює проведення розминки.

22

ІІІ. Підсумкова частина

Перевірка засвоєних понять Quizlet (заучування)

Поясни визначення.

Діяльність вчителя:

 1. Постановка завдання

 2. Організація роботи з сервісом

 3. Контроль виконання завдання

Очікувані результати: учень засвоює ключові поняття уроку – казка, народні казки, казки про тварин.

23

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання

Діяльність вчителя:

 1. Постановка завдання

 2. Організація роботи з сервісом

 3. Контроль виконання завдання

Очікувані результати: учень здійснює рефлексію вивченого на уроці, здійснює самоперевірку, чи був уважним на уроці і чи працював старанно.

24
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com

Домашнє завдання:

 • прочитайте авторську казку «Казка про рукавичку» Платона Воронька

 • порівняйте її з прочитаною на уроці народною казкою «Рукавичка.

 • подумайте, чому ж хлопчику дісталось? Що він не зрозумів? За допомогою батьків напишіть свою думку у чаті

Діяльність вчителя: повідомляє та пояснює учням та батькам завдання

Очікуваня результати: учень розуміє відмінність народної та авторської казки, розуміє жанрові особливості народної казки, аналізує зміст прочитаних творів, вчиться доводити власну думку.

26
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання by Irina Kocherha - Ourboox.com

З приводу питань та пропозицій звертайтеся за адресою :

[email protected]

або за телефоном: 0976764352

28
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content