Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації

by

Artwork: Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана

  • Joined Feb 2017
  • Published Books 2
2
Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com

Пропонуємо переглянути ролик про толерантність

4

                     В процесі міжкультурної взаємодії індивіди прагнуть до взаєморозуміння і згоди шляхом досягнення компромісу між власними культурними цінностями з аналогічними цінностями індивіда. Вирішальною обставиною тут виступає визнання взаємодіючими сторонами одне одного в якості рівноправних учасників спілкування, відносини між якими повинні будуватися на принципах довіри, поваги, доброзичливості, рівності і свободи вибору. При цьому реалізація ними своїх інтересів і цілей припускає також невтручання в справи одне одного і збереження самостійності. Такий тип взаємодії визначається в науці терміном «толерантність». Основу толерантності складає взаємне визнання одне одного суб’єктами взаємодії рівноправними учасниками процесу, яка пропонує усвідомлення ними взаємної корисності, що припускає взаємну зацікавленість, взаємній повазі і врахування інтересів, здатність жертвувати частиною власних інтересів заради суспільних благ. В такому випадку толерантність проявляється як позитивна міжкультурна компетентність в структурі якої позитивний образ власної культури співіснує з позитивним ціннісним відношенням до інших культур. Поняття «толерантність» особливо активно почало використовуватися у зв’язку з намаганнями світової спільноти насамперед таких організацій як ООН, ЮНЕСКО врегулювати міжнародні відносини. В науковій літературі толерантність розглядається як повага і визнання рівності, відмова від домінування і насилля, визнання багатовимірності людської культури, норм поведінки, відмова від зведення цієї різноманітності до однорідності або домінування якоїсь однієї точки зору.

5

Студентам

  1. Статті та книги по міжкультурній комунікації можна знайти

    тут

6
Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com

Студентам

2. Стажування та Літні школи по міжкультурній комунікації

http://winteracademy-bremen.org/

https://www.tilburguniversity.edu/education/summerschool/

http://www.iaccp.org/school

8
Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com

Онлайн курси для студентів

https://www.coursera.org/learn/intercultural-communication#

10
Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com
  1. Рекомендовані відео по міжкультурній комунікації

  2. Організації молодих спеціалістів з міжкультурної комунікації

    http://www.youngsietar.org/

12

Вченим

Гранти на дослідження в області міжкультурної комунікації:

Стипендії Інституту перспективних досліджень Редкліффа, Гарвардський університет, США
Стипендіальна програма Інституту Редкліффа розрахована на науковців, що спеціалізуються в різних областях знань, в тому числі міжкультурної комунікації. Претенденти відбираються на основі значущості запропонованих ними проектів, а також виходячи з досягнень і потенціалу заявників.
стипендії щорічно

Стипендії «Естофілус» Естонського інституту
Естонський інститут пропонує кандидатам наук (або мають еквівалентну ступінь), магістрантам і аспірантам, які не є громадянами Естонії і не навчаються в естонських університетах, взяти участь в конкурсі на отримання стипендії для проведення дослідницької роботи то тематиці, яка причетна до Естонії, або для збору матеріалу з даної тематики.
Стипендії щорічно.

13
Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com

Асоціації професіоналів в галузі міжкультурної комунікації

National Communication Association (США, з 1914)

Історія Національної асоціації комунікації (NCA, National Communication Association) відображає зміну пріоритетних напрямків досліджень в області комунікації. З моменту виникнення в 1914 році асоціація змінила багато назв і об’єднувала кафедри і програми освіти по всій країні.
Асоціація є найбільшою національною організацією, що займається комунікацією. Дослідники, викладачі та фахівці вивчають всі форми людського спілкування. Публікації, ресурси, конференції, з’їзди та тренінги асоціації сприяє поліпшенню освіти і процвітання суспільства в цілому.

National Association of Foreign Student Advisers (США, з 1948)

Національна асоціація радників іноземних студентів (NAFSA, National Association of Foreign Student Advisers) є найбільшою некомерційної професійною асоціацією в світі, чия діяльність присвячена міжнародної освіти. Члени асоціації впевнені, що міжнародне освіту і академічні обміни студентів, педагогів, вчених і громадян має фундаментальне значення для встановлення взаєморозуміння між народами, підготовки наступного покоління до життєдіяльності в крос-культурних і глобалізованих умовах, створення умов для миру в усьому світі.

 

15

Коучами (від англ. Coach) ми називаємо професіоналів, які діляться досвідом, як проводити тренінги та курси з міжкультурної комунікації. Коучі навчають викладачів, а не студентів. В даному розділі фахівці, які вирішили почати кар’єру коуча, знайдуть корисну інформацію про програми сертифікації, тренінгах та методах навчання:

Календар програм підвищення кваліфікації фахівців компанії itim international

Лідер крос-культурного менеджменту у Франції. Компанія здійснює коучинг, консалтинг і навчання міжнародних компаній і команд менеджерів з метою допомогти їм поліпшити свої кваліфікації в мультикультурних питаннях.

Международная компания осуществляет глобальным консалтинг и обучение с целью содействовать развитию транснационального бизнеса.

16

Презентація курсу

17

https://ed.ted.com/videos/?search=itercultural%20communication&video=SkBXaKfxl7Y

 

Перегляньте відео по темі полікультурності

18

Знайомство різноманітними способами і формами вітань, прийнятими в різних культурах, допоможе вправа «Хелло-бонжур!». Постарайтесь згадати й відтворити традиційні форми вітань, прийняті в різних культурах, у різних народів, намагаючись не повторюватися.

Результати

19

Текст опитувальника подається мовою оригіналу. Скачати тут

Швидку та зручну обробку результатів знайдеш тут

20

Один із напрямків формування культури міжнаціонального спілкування – це виховати національну взаємну повагу, глибоку толерантність до чужої думки, до людей – представників різних етносів. Формувати толерантні відносини у полікультурному середовищі можна за умов організації соціально-педагогічної роботи з формування навичок толерантної взаємодії, співпраці студентів різних культур, рас та віросповідань у позанавчальній діяльності на принципах терпимості, взаєморозу- міння, взаємоповаги; надання студентам знань про толерантні відносини та формування особистісних навичок толерантного ставлення у процесі спілкування з представниками різних соціокультурних груп.

Використання методичних рекомендації щодо формування полікультурної вихованості студентів допоможе підвищити ефективність виховної роботи з ними, сприятиме їхньому активному й діяльному особистісному та громадянському становленню.

 

21

22
Методичні рекомендації формування міжкультурної комунікації by Svitlana - Illustrated by Студентка групи ПВШм-1-15 Ільницька Світлана - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content