Механічні вагівниці by Канівець Наталя Віталіївна - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Механічні вагівниці

Старший викладач з професійно-теоретичної підготовки з професії "Кухар"
Member Since
Apr 2020
Published Books
49

Вагівниці настільні циферблатні

(опорний конспект)

Вагівниця настільна циферблатна РН-10Ц13

Вагівниця настільна циферблатна РН-10Ц13 (рис.1) ви­пускається з найбільшими границями зважування 2, 3, 10 кг. Вона широко застосовується в торгівлі, так як при зважуванні товару в границях шкали не потрібно гир, вона швидко приходить до стану рівноваги, а двосторонній циферблат дозволяє продавцю та покуп­цю бачити результат зважування.

Вагівниця складається із вантажоприймального при­строю з двома площадками – малої гарної і великої вантажної. Основною частиною є рівнопле­чий важіль, який складається із двох однакових дугоподібних стрічок. В центрі головного ва­желя є дві опорні призми, за до­помогою яких він опирається на подушки, вмонтовані в корпус вагівниці. На кінцях важеля роз­міщені чотири вантажоприймальні призми, на які опирають­ся з одної сторони гарний важіль, а з другої – вантажний важіль.

1

Гирний та вантажний ва­желі притримуються від переки­дання паралельними тягами, які шарнірно кріпляться до корпусу вагівниці.

Вантажний важіль за допо­могою тяги з’єднаний з квадран­том. Квадрант – нерівноплечий, який за допомогою опорної призми та подушки вільно обертається в межах прямого кута. На квадранті прикріплені противага, регу­лятор тари та дві паралельні стрілки. Регулятор тяги – це гайка, яка пересувається на гвинтовому стержні, служить для точного вста­новлення стрілки на нуль під час випуску вагівниць із виробництва або ремонту. Під гирною площадкою розміщена тарировочна ка­мера, яка служить для встановлення стрілок на нульову поділку.

2

Під вантажною площадкою є заспокоювач (масляне гальмо), який складається із циліндра, прикріпленого знизу до основи вагів­ниці двома болтами, поршня з двома отворами, штока, пружини, ковпачка, кришки та зарифленої гайки. Шток поршня шарнірно кріпиться до вантажоприймального ричага. Дія заспокоювача ре­гулюється обертанням рифленої гайки штока при знятій вантажній площадці.

В циліндр заливається трансформаторне масло до рівня кільце­вого виступу. При правильному регулюванні заспокоювача стрілки здійснюють під час зважування три-чотири коливання в одну і дру­гу сторону. Для горизонтального встановлення вагівниця має рівень, який представляє собою герметично закриту ампулу, в якій є спирт із бульбашкою повітря, гвинтові ніжки з контргайками. Вагівниця встановлена горизонтально, якщо бульбашка повітря знаходиться всередині контрольного кільця, накресленого на склі рівня.

3

Рис. 1. Схема настільної циферблатної вагівниці РН-10Ц13:                                     1 – гирна площадка; 2 – квадрат; 3 – гирний важіль; 4 – струнки; 5 – шкала циферблатна; 6 – вантажний важіль; 7 – стрілка; 8 – тяга; 9 – товарна площадка; 10 – вантажоприймальні призми коромисла; 11 – масляне гальмо; 12 – корпус; 13 – коромисло; 14 – опорна призма; 15 – рівень; 16 – гвинтова ніжка; 17 – тарировочна камера

4

Під час перевезення й перенесення вагівниць важільний ме­ханізм замикають стопорним гвинтом.

На циферблаті нанесена шкала з поділками, а також вказуєть­ся мінімальна та максимальна границі зважування, ціна поділки, тип вагівниці, назва заводу-виготовлювача, товарний знак, номер стандарту, заводський номер та рік випуску.

Шкали циферблатних вагівниць мають різні границі зважу­вання. Вагівниця РН-2Ц13 має шкалу з поділками від 0 до 200 г, ціну поділок 2 г, вагівниця РН-10Ц13 – шкалу з поділками від 0 до 1000 г, ціну поділки -5 г.

Механізм вагівниць закритий металевим кожухом із двосто­ронніми скляними вікнами.

В отвір гвинта, який скріплює вертикальні стінки кожуха, за­кріплюється пломба з клеймом державної перевірки, яка закриваєть­ся ковпачком.

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book